Търсене

Регионален исторически музей - град Бургас

Регионалният исторически музей в град Бургас и най-големият в цяла Южна България. Създаден е още през 1912 година и бил частен към археологическото дружество „Дебелт“. Създаден е от интелектуалци, които искат да разкрият миналото на града. Христо Богоев е първият ръководител на дружеството, а директор на музея става Павел Воденичаров. През следващите повече от 30 година се събират експонати и се създават колекции с археологически, исторически и етнографски предмети.


През 1946 година музеят минава под управлението на Община Бургас и става Народен музей. Археологът Иван Гълъбов е назначен за уредник и полага големи усилия, за да постави основите на новото музейно дело в Бургас и района. През 2000 година с решение на Министерски съвет музеят става Регионален за Бургас и областта. Занимава се търсенето, намирането, изучаването и опазването на наследството на региона.

През последните години музеят се е превърнал в културен и научен институт, който създава четири основни експозиции. Те са в различни сгради, които сами по себе си са исторически и културни паметници и се намират в центъра на Бургас. В музея работят квалифицирани кадри както и международни специалисти, които работят опазването на наследството в района.


В музея се организират различни археологични проучвания, консервация на културни ценности, изследват се културното наследство, обичаите, фолклора и културата на района.

Регионалният музей отговаря за съхранението на културното наследство и опазването на културните ценности и паметници в района на Бургас. Има изградена програма за цялата година, която привлича туристи и учащи. През лято има много школи, които представят традициите и фолклора на района. Организират се и археологически разкопки, в които взимат участие ученици и студенти.

През годината са реализирани над 25 проекта, в които музеят си партнира с Министерството на културата и съседните на Бургас общини. Музеят взема участие в международни проекти заедно с музеите в Лозенград, Валенсия и Варшава като целта е социализация на културното и историческо наследство.


Последните годни са направени проучвания на манастира „Свети Йоан Кръстител“ в Созопол, крепостта Русокастро е разкрита. Създаден е Конкурс на национално ниво за обявяване Живи човешки наследства, които са под защитата на ЮНЕСКО.

Основната дейност на Регионалния исторически музей в Бургас е свързана с наследството, оставено от древните жители на района. В него влизат още Археологическия, Етнографският и Природонаучният музей на града.

Автор: Катя Петрова

Описание

Регионалният исторически музей в град Бургас и най-големият в цяла Южна България. Създаден е още през 1912 година и бил частен към археологическото дружество „Дебелт“. Създаден е от интелектуалци, които искат да разкрият миналото на града. Христо Богоев е първият ръководител на дружеството, а директор на музея става Павел Воденичаров. През следващите повече от 30 година се събират експонати и се създават колекции с археологически, исторически и етнографски предмети.


През 1946 година музеят минава под управлението на Община Бургас и става Народен музей. Археологът Иван Гълъбов е назначен за уредник и полага големи усилия, за да постави основите на новото музейно дело в Бургас и района. През 2000 година с решение на Министерски съвет музеят става Регионален за Бургас и областта. Занимава се търсенето, намирането, изучаването и опазването на наследството на региона.

През последните години музеят се е превърнал в културен и научен институт, който създава четири основни експозиции. Те са в различни сгради, които сами по себе си са исторически и културни паметници и се намират в центъра на Бургас. В музея работят квалифицирани кадри както и международни специалисти, които работят опазването на наследството в района.


В музея се организират различни археологични проучвания, консервация на културни ценности, изследват се културното наследство, обичаите, фолклора и културата на района.

Регионалният музей отговаря за съхранението на културното наследство и опазването на културните ценности и паметници в района на Бургас. Има изградена програма за цялата година, която привлича туристи и учащи. През лято има много школи, които представят традициите и фолклора на района. Организират се и археологически разкопки, в които взимат участие ученици и студенти.

През годината са реализирани над 25 проекта, в които музеят си партнира с Министерството на културата и съседните на Бургас общини. Музеят взема участие в международни проекти заедно с музеите в Лозенград, Валенсия и Варшава като целта е социализация на културното и историческо наследство.


Последните годни са направени проучвания на манастира „Свети Йоан Кръстител“ в Созопол, крепостта Русокастро е разкрита. Създаден е Конкурс на национално ниво за обявяване Живи човешки наследства, които са под защитата на ЮНЕСКО.

Основната дейност на Регионалния исторически музей в Бургас е свързана с наследството, оставено от древните жители на района. В него влизат още Археологическия, Етнографският и Природонаучният музей на града.

Близки хотели