Търсене

Регионален археологически музей - град Варна

Музейното дело във Варна започва през 1887, когато група учители от варненската Мъжка гимназия започват събирането на археологически експонати от града. През 1888 година е взето решение да се учреди музей към Градската библиотека. Първата сбирка е от събраните предмети на учителите по-рано. През 1892 година фондът е изпратен в София за централен музей. През 1894 година започва събирането на нови експонати за музея във Варна, която е изложена в Девическата гимназия на следващата година. Голямо значение има и Варненското археологическо дружество през 1901 година. При създаването му възникват много разногласия със Софийското дружество. През 1902 Общинският съвет признава създаването на Варненския археологически музей. Първоначално предметите са само в Девическата гимназия, защото на музей не е дадена собствена сграда, а официалното откриване е през 1906 година. По време на Първата световна война предметите от експозицията на музея са прибрани с цел съхранение, а по-късно отново подредени на старото таванско помещение. Постепенно нови хора започват работа и експозициите се преместени за пореден път в голямата зала и коридора на втория етаж на училището. През годините е имало много именити уредници на музея.


През 1945 година Регионалният археологически музей става държавен и най-накрая получава сградата на старото училище на улица „Шейново“. През 1983 година му е предоставен първият етаж на Девическата гимназия като вече е част от новия Историко-художествен музей във Варна. Открита е нова експозиция и такава с икони от XVI–XIX в.


В наши дни Археологическият музей във Варна е един от най-големите и с най-богат фонд в България. Тук се пазят много паметници на културата с национално и дори световно значение. Той е участник в световни изложби. Гостувал е във Франция, Италия, Израел, Германия и дори Япония. Гостува на няколко международни изложения през годините. Към него са Аладжа манастир и Римските терми, които предизвикват огромен интерес у туристите. Археологическият музей е организатор на много временни изложби през годините.

Автор: Валерия Минева

Описание

Музейното дело във Варна започва през 1887, когато група учители от варненската Мъжка гимназия започват събирането на археологически експонати от града. През 1888 година е взето решение да се учреди музей към Градската библиотека. Първата сбирка е от събраните предмети на учителите по-рано. През 1892 година фондът е изпратен в София за централен музей. През 1894 година започва събирането на нови експонати за музея във Варна, която е изложена в Девическата гимназия на следващата година. Голямо значение има и Варненското археологическо дружество през 1901 година. При създаването му възникват много разногласия със Софийското дружество. През 1902 Общинският съвет признава създаването на Варненския археологически музей. Първоначално предметите са само в Девическата гимназия, защото на музей не е дадена собствена сграда, а официалното откриване е през 1906 година. По време на Първата световна война предметите от експозицията на музея са прибрани с цел съхранение, а по-късно отново подредени на старото таванско помещение. Постепенно нови хора започват работа и експозициите се преместени за пореден път в голямата зала и коридора на втория етаж на училището. През годините е имало много именити уредници на музея.


През 1945 година Регионалният археологически музей става държавен и най-накрая получава сградата на старото училище на улица „Шейново“. През 1983 година му е предоставен първият етаж на Девическата гимназия като вече е част от новия Историко-художествен музей във Варна. Открита е нова експозиция и такава с икони от XVI–XIX в.


В наши дни Археологическият музей във Варна е един от най-големите и с най-богат фонд в България. Тук се пазят много паметници на културата с национално и дори световно значение. Той е участник в световни изложби. Гостувал е във Франция, Италия, Израел, Германия и дори Япония. Гостува на няколко международни изложения през годините. Към него са Аладжа манастир и Римските терми, които предизвикват огромен интерес у туристите. Археологическият музей е организатор на много временни изложби през годините.

Близки хотели