Търсене

Природонаучен музей - с. Черни Осъм

ул. Стара планина 132, Черни Осъм

Село Черни Осъм е на разстояние няколко километра от Троян в Северна България. В него е разположен уникален и много богат Природонаучен музей. Основан е през 1976 година. Още през 1965 година учителят по биология в селото Илия Илиев започва да събира различни растителни и животински видове заедно със своите ученици. За часовете по биология са препарирани видове животни, които обитават Стара планина. Във времето колекция се разширява, подредена е по коридорите на училището в село Черно Осъм и започва да не стига мястото. През 1976 година е построена сграда за експозицията и от следващата година става част от Историческия музей на Ловеч. Става самостоятелен музей почти 20 през 1992 година. Пред посетителите на Природонаучния музей в Черни Осъм се открива едно огромно разнообразие от представители на животинския свят в Стара планина.

Самото село е част от Националния парк „Централен Балкан“ и в една от залите на музея са подредени фотографии на района и неговата невероятна природа. Музеят има два етажа и в него са разположени над 700експоната. Показани са повече от 25 вида препарирани бозайници, а по време на обиколката туристите са съпроводени от животински звуци, които идват от доброто озвучаване. Вторият етаж разполага с диорамни витрини, зад които е представена средата на обитание на различни бозайници- елен лопатар, благороден елен, сърна, чакал, вълк, глиган и други. Зад стъклените витрини са показани 11 вида риби, които се срещат врека Черни Осъм. Показани са и отдавна изчезнали видове. Пред посетителите са представени 12 вида земноводни както и 15 вида влечуги, които се срещат в Централна Стара планина. В Природонаучния музей има уникална колекция от насекоми. В колекцията на музея има 120 вида птици- такива, които се срещат в равнината, във водоеми и грабливи. В музея има информационен център, който разполага с много материали и сувенири. Близо до селото се намира Троянският манастир, който също е една много интересна забележителност за посещение. От него тръгва пешеходният маршрут към хижа „Амбарица“ както и няколко по- малки пътеки за пешеходен туризъм. В село Черни Осъм има специално училище, което да обучава опитни планински водачи.

Автор: Алекс Димитров

Работно време: Понеделник - Неделя 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч.

Телефони: 069 623 71

Адрес: ул. Стара планина 132, Черни Осъм

Website: виж тук

Facebook: виж тук

Описание

Село Черни Осъм е на разстояние няколко километра от Троян в Северна България. В него е разположен уникален и много богат Природонаучен музей. Основан е през 1976 година. Още през 1965 година учителят по биология в селото Илия Илиев започва да събира различни растителни и животински видове заедно със своите ученици. За часовете по биология са препарирани видове животни, които обитават Стара планина. Във времето колекция се разширява, подредена е по коридорите на училището в село Черно Осъм и започва да не стига мястото. През 1976 година е построена сграда за експозицията и от следващата година става част от Историческия музей на Ловеч. Става самостоятелен музей почти 20 през 1992 година. Пред посетителите на Природонаучния музей в Черни Осъм се открива едно огромно разнообразие от представители на животинския свят в Стара планина.

Самото село е част от Националния парк „Централен Балкан“ и в една от залите на музея са подредени фотографии на района и неговата невероятна природа. Музеят има два етажа и в него са разположени над 700експоната. Показани са повече от 25 вида препарирани бозайници, а по време на обиколката туристите са съпроводени от животински звуци, които идват от доброто озвучаване. Вторият етаж разполага с диорамни витрини, зад които е представена средата на обитание на различни бозайници- елен лопатар, благороден елен, сърна, чакал, вълк, глиган и други. Зад стъклените витрини са показани 11 вида риби, които се срещат врека Черни Осъм. Показани са и отдавна изчезнали видове. Пред посетителите са представени 12 вида земноводни както и 15 вида влечуги, които се срещат в Централна Стара планина. В Природонаучния музей има уникална колекция от насекоми. В колекцията на музея има 120 вида птици- такива, които се срещат в равнината, във водоеми и грабливи. В музея има информационен център, който разполага с много материали и сувенири. Близо до селото се намира Троянският манастир, който също е една много интересна забележителност за посещение. От него тръгва пешеходният маршрут към хижа „Амбарица“ както и няколко по- малки пътеки за пешеходен туризъм. В село Черни Осъм има специално училище, което да обучава опитни планински водачи.

Близки хотели