Търсене

Природонаучен музей - с. Черни Осъм

Село Черни Осъм се намира само на няколко километра от Троян и е в Севрена България. В него се намира уникален и много богат Природонаучен музей. Основан е през 1976 година.

През 9165 година учителят по биология в селото Илия Илиев започва да събира различни растителни и животински видове заедно със своите ученици. За часовете по биология са препарирани видове животни, които се срещат в Стара планина. Във времето колекция се разширява, подредена е по коридорите на училището в село Черно Осъм и започва да не стига мястото. През 1976 година е построена специална сграда за експозицията и от следващата година става част от Историческия музей на Ловеч. Става самостоятелен музей почти 20 години по-късно- през 1992 година.

Пред посетителите на Природонаучния музей в Черни Осъм се открива едно огромно разнообразие от представители на животинския свят в Стара планина. Самото село е част от Националния парк „Централен Балкан“ и в една от залите на музея са подредени фотографии на района и неговата невероятна природа. Музеят има два етажа и в него са разположени над 700 експоната. Представени са повече от 25 различни вида препарирани бозайници, а по време на обиколката туристите са съпроводени от животински звуци, които идват от доброто озвучаване. Вторият етаж разполага с диорамни витрини, зад които е представена средата на обитание на различни бозайници- елен лопатар, благороден елен, сърна, дива котка, чакал, вълк, глиган и други.

Зад стъклените витрини са показани 11 вида риби, които се срещат в река Черни Осъм. Показани са и отдавна изчезнали видове. Пред посетителите са представени 12 вида земноводни както и 15 вида влечуги, които се срещат в Централна Стара планина. В Природонаучния музей има уникална колекция от насекоми.

В колекцията на музея има 120 вида птици- такива, които се срещат в равнината, във водоеми и грабливи.

В музея има информационен център, който предлага много материали и сувенири.

Близо до селото се намира Троянският манастир, който също е една много интересна забележителност за посещение. От него тръгва пешеходният маршрут към хижа „Амбарица“ както и няколко по-малки пътеки за пешеходен туризъм. В село Черни Осъм има специално училище, в което се обучават опитни планински водачи.

Автор: Алекс Димитров

Описание

Село Черни Осъм се намира само на няколко километра от Троян и е в Севрена България. В него се намира уникален и много богат Природонаучен музей. Основан е през 1976 година.

През 9165 година учителят по биология в селото Илия Илиев започва да събира различни растителни и животински видове заедно със своите ученици. За часовете по биология са препарирани видове животни, които се срещат в Стара планина. Във времето колекция се разширява, подредена е по коридорите на училището в село Черно Осъм и започва да не стига мястото. През 1976 година е построена специална сграда за експозицията и от следващата година става част от Историческия музей на Ловеч. Става самостоятелен музей почти 20 години по-късно- през 1992 година.

Пред посетителите на Природонаучния музей в Черни Осъм се открива едно огромно разнообразие от представители на животинския свят в Стара планина. Самото село е част от Националния парк „Централен Балкан“ и в една от залите на музея са подредени фотографии на района и неговата невероятна природа. Музеят има два етажа и в него са разположени над 700 експоната. Представени са повече от 25 различни вида препарирани бозайници, а по време на обиколката туристите са съпроводени от животински звуци, които идват от доброто озвучаване. Вторият етаж разполага с диорамни витрини, зад които е представена средата на обитание на различни бозайници- елен лопатар, благороден елен, сърна, дива котка, чакал, вълк, глиган и други.

Зад стъклените витрини са показани 11 вида риби, които се срещат в река Черни Осъм. Показани са и отдавна изчезнали видове. Пред посетителите са представени 12 вида земноводни както и 15 вида влечуги, които се срещат в Централна Стара планина. В Природонаучния музей има уникална колекция от насекоми.

В колекцията на музея има 120 вида птици- такива, които се срещат в равнината, във водоеми и грабливи.

В музея има информационен център, който предлага много материали и сувенири.

Близо до селото се намира Троянският манастир, който също е една много интересна забележителност за посещение. От него тръгва пешеходният маршрут към хижа „Амбарица“ както и няколко по-малки пътеки за пешеходен туризъм. В село Черни Осъм има специално училище, в което се обучават опитни планински водачи.