Търсене

Природонаучен музей Бургас

ул. „Константин Фотинов“ 30, Център, Бургас

Началото на Природонаучния музей в Бургас е дадено още през 1962 година, когато към Окръжния исторически музей е създаден отдел „Природа“. За пръв уредник е избран Манол Манчев. През 1973 година е създадена и първата природонаучна експозиция към музея. Тя е изложена в сградата на улица „Фотинов“, която е призната за архитектурен и културен паметник. Започва събирането на експонати и систематизирането им в различни колекции. Те се отнасят към местната флора и фауна. Много от експонатите са свързани с прелетния път „Виа Понтика“ на птиците.

При уреждането на експозицията през 1985 година са изложени почти 1700 експоната, много снимки и рисунки, както и карти. Има две диорами са дарени от Александър Простов.

Днес музеят разполага с площ от цели три етажа, на които има няколко експозиции- „Минерали“, „Растителност“, „Земноводни, влечуги и Насекоми“, „Птици“, „Бозайници“ и „Нови заселници“.

През 2005 година е открита експозицията „Минерали“. Тя се намира на приземния етаж на музея. В нея са включени много експонати от фонда както и такива, които са донесени от Националния музей „Земята и хората“. Представено е едно голямо разнообразие от видове, характерни за страната както и много минерали от различни части на света.

По отношение на растенията, Бургас е един от най-интересните и най-вече Странджанските гори. Тук има видове от терцера, които са се запазили и до днес, наричат се терцерни реликти. Лонгозната растителност също дава голямото разнообразие на района. Всички тези видове са представени в експозицията „Растителност“ на Природонаучния музей в Бургас.

Черноморското крайбрежие около Бургас е едно от най-топлите в страната. Има открити поне 10 вида специфични земноводни и над 27 влечуги, които са изключително редки представители на фауната в България. В частта „Земноводни, влечуги и насекоми“ са представени най-интересните екземпляри за този район.

Друга много интересна експозиция е тази с птиците. Акцентът е поставен върху голямото разнообразие от птичи видове в района на Бургас. Има застрашени видове, водолюбиви и грабливи птици както и интересна колекция от яйца, разделени според вида им на гнездобегълци и гнездолюбиви птици.

Целият трети етаж на Природонаучния музей в Бургас е определен за представителите на бозайниците. Тук може да видите различни хищници, насекомоядни, гризачи, много прилепи, зайцевидни и чифтокопитни.

През последните годи има проблем с разпространяването на чужди видове, с който се борят еколозите. Много нехарактерни представители за този район са се заселили. Всеки посетител може да види заселниците в Черно море в специалната експозиция.

Природонаучният музей на Бургас е един от най-интересните в страната и е много посещаван.

Автор: Lili

Работно време: Понеелник - Неделя 10:00 - 19:00 часа

Телефони: 056 843 239

Адрес: ул. „Константин Фотинов“ 30, Център, Бургас

Website: виж тук

Описание

Началото на Природонаучния музей в Бургас е дадено още през 1962 година, когато към Окръжния исторически музей е създаден отдел „Природа“. За пръв уредник е избран Манол Манчев. През 1973 година е създадена и първата природонаучна експозиция към музея. Тя е изложена в сградата на улица „Фотинов“, която е призната за архитектурен и културен паметник. Започва събирането на експонати и систематизирането им в различни колекции. Те се отнасят към местната флора и фауна. Много от експонатите са свързани с прелетния път „Виа Понтика“ на птиците.

При уреждането на експозицията през 1985 година са изложени почти 1700 експоната, много снимки и рисунки, както и карти. Има две диорами са дарени от Александър Простов.

Днес музеят разполага с площ от цели три етажа, на които има няколко експозиции- „Минерали“, „Растителност“, „Земноводни, влечуги и Насекоми“, „Птици“, „Бозайници“ и „Нови заселници“.

През 2005 година е открита експозицията „Минерали“. Тя се намира на приземния етаж на музея. В нея са включени много експонати от фонда както и такива, които са донесени от Националния музей „Земята и хората“. Представено е едно голямо разнообразие от видове, характерни за страната както и много минерали от различни части на света.

По отношение на растенията, Бургас е един от най-интересните и най-вече Странджанските гори. Тук има видове от терцера, които са се запазили и до днес, наричат се терцерни реликти. Лонгозната растителност също дава голямото разнообразие на района. Всички тези видове са представени в експозицията „Растителност“ на Природонаучния музей в Бургас.

Черноморското крайбрежие около Бургас е едно от най-топлите в страната. Има открити поне 10 вида специфични земноводни и над 27 влечуги, които са изключително редки представители на фауната в България. В частта „Земноводни, влечуги и насекоми“ са представени най-интересните екземпляри за този район.

Друга много интересна експозиция е тази с птиците. Акцентът е поставен върху голямото разнообразие от птичи видове в района на Бургас. Има застрашени видове, водолюбиви и грабливи птици както и интересна колекция от яйца, разделени според вида им на гнездобегълци и гнездолюбиви птици.

Целият трети етаж на Природонаучния музей в Бургас е определен за представителите на бозайниците. Тук може да видите различни хищници, насекомоядни, гризачи, много прилепи, зайцевидни и чифтокопитни.

През последните годи има проблем с разпространяването на чужди видове, с който се борят еколозите. Много нехарактерни представители за този район са се заселили. Всеки посетител може да види заселниците в Черно море в специалната експозиция.

Природонаучният музей на Бургас е един от най-интересните в страната и е много посещаван.

Близки хотели