Търсене

Природонаучен музей Котел

Парк „Изворите“ – Котел

Природонаучния музей в град Котел се слави като един от най – богатите по нашите земи. Разположен е на площ от 1000 квадратни метра и показва биоразнообразието на района в Източна Стара планина. Показани са над 30 000 експоната, показващи живата и неживата природа.

Голям принос за съществуването на музея има Васил Георгиев, който е местен учител – естественик. Той прекарва 60 години в събиране на образци от котелския район и оформя сбирка. Тя включва вкаменелости от влечуги, птици, риби, земноводни, насекоми. През 1924 година показва на изложба в София 500 експоната пред комисия от Българката академия на науките. През 1951, очаровани от колекцията му те предлагат изграждане на природонаучен музей. Той става реалност година по – късно през 1952. Днешната сграда на музея се използва от 1981 година на сам.

Всичко налично е подредено в музея в обособени отдели.

• В зала „Палеонтология“ са представени безгръбначни фосили, има над 100 различни вкаменелости от мезозойската ера – белемнити, амонити, охлюви, миди, корали и други.

• В зала „Ботаника“ са представени над 200 различни висши растения, най – интересни сред които са лечебните. Там могат да се видят макети на основните видове гъби у нас.

• Зала с насекоми представя 218 различни вида, сред които нощни и дневни пеперуди, водни кончета, ципокрили, бръмбари, сред които египетски свещен торник, носорог, еленов рогач

• Сладководни и морски обитатели събират над 57 вида различни риби

• Земноводни и влечуги показват над 22 вида, които са включени в биогрупата на биотопен принцип. Представителите като сухоземните костенурки шипобедрена и шипоопашата, змиегущер, смок мишкар са сред застрашените от изчезване по нашите земи.

• Залата на птиците и бозайниците е най – интересната и впечатляваща за повечето посетители. Там могат да се видят белоглав орел, скален орел, розов пеликан, къдроглав пеликан, сив жерав, дроплата, черен и бял щъркел и много други животни.

За посещение на музея се заплаща вход – 3 лева за възрастни, 1,50 за учащи и 0,50 за инвалиди.

От дясната страна на текста може да видите допълнителна информация за музея като работно време, телефон, уебсайт и адрес, а малко по – долу има и карта с точното му местоположение.

Автор: Веселина

Работно време: май - октомври 09:00 – 12:00 и 13:00 – 18:00 без почивен ден; ноември - април 09:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00 часа без почивен ден

Телефони: 0453/ 423 55

Адрес: Парк „Изворите“ – Котел

Website: виж тук

Описание

Природонаучния музей в град Котел се слави като един от най – богатите по нашите земи. Разположен е на площ от 1000 квадратни метра и показва биоразнообразието на района в Източна Стара планина. Показани са над 30 000 експоната, показващи живата и неживата природа.

Голям принос за съществуването на музея има Васил Георгиев, който е местен учител – естественик. Той прекарва 60 години в събиране на образци от котелския район и оформя сбирка. Тя включва вкаменелости от влечуги, птици, риби, земноводни, насекоми. През 1924 година показва на изложба в София 500 експоната пред комисия от Българката академия на науките. През 1951, очаровани от колекцията му те предлагат изграждане на природонаучен музей. Той става реалност година по – късно през 1952. Днешната сграда на музея се използва от 1981 година на сам.

Всичко налично е подредено в музея в обособени отдели.

• В зала „Палеонтология“ са представени безгръбначни фосили, има над 100 различни вкаменелости от мезозойската ера – белемнити, амонити, охлюви, миди, корали и други.

• В зала „Ботаника“ са представени над 200 различни висши растения, най – интересни сред които са лечебните. Там могат да се видят макети на основните видове гъби у нас.

• Зала с насекоми представя 218 различни вида, сред които нощни и дневни пеперуди, водни кончета, ципокрили, бръмбари, сред които египетски свещен торник, носорог, еленов рогач

• Сладководни и морски обитатели събират над 57 вида различни риби

• Земноводни и влечуги показват над 22 вида, които са включени в биогрупата на биотопен принцип. Представителите като сухоземните костенурки шипобедрена и шипоопашата, змиегущер, смок мишкар са сред застрашените от изчезване по нашите земи.

• Залата на птиците и бозайниците е най – интересната и впечатляваща за повечето посетители. Там могат да се видят белоглав орел, скален орел, розов пеликан, къдроглав пеликан, сив жерав, дроплата, черен и бял щъркел и много други животни.

За посещение на музея се заплаща вход – 3 лева за възрастни, 1,50 за учащи и 0,50 за инвалиди.

От дясната страна на текста може да видите допълнителна информация за музея като работно време, телефон, уебсайт и адрес, а малко по – долу има и карта с точното му местоположение.

Близки хотели