Търсене

Природен парк Странджа

Природен парк „Странджа” представлява най-голямата територия в България, която е защитена. Простира се на 1161 квадратни километра и е признат за защитена местност през 2000 година. Разположен е в югоизточна България, като южната му граница съвпада с държавната граница на страната с Турция, а на изток стига чак до Черно море. Обхваща територията на Странджа планина и в него има пет природни резервата, 14 защитени територии и 8 забележителности.

В Странджа могат да се видят много растителни и животински видове, които са реликти. Седем на територията на Европа могат да се видят само в Странджа. Само тук има гори от времето на терциера. Над 80% от територията на парка е покрита от широколистни гори, средната им възраст е по-голяма от всички останали дървета в страната. Често срещаните видове са странджански дъб, източен бук, благин и горун.

Парк „Странджа” има най-много гръбначни животни- повече от 413 вида. Безгръбначните са 600 вида, а рибите- 70 вида. По крайбрежните зони на парка преминава и европейският миграционен път на прелетните птици Via Pontica. Всяка година милиони птици търся убежище от студените зими в Африка и паркът е важен за тяхното оцеляване.

Разнообразието на растителните и животинските видове идва от геологичното минало на планината и нейното уникално географко положение и климат. В парка може да премине през вековна гора от дъб и да се стигне до красивия морски бряг. Направени са и няколко маркирани пътеки.

Един от символите на Странджа е нестинарството. Това е стар ритуал, който е с езически корени, и мъже и жени танцуват по гореща жарава. Всяка година в село Българи в деня на Св. Св. Константин и Елена се провеждат нестинарски празници. Този ритуал е част от списъка на ЮНЕСКО за Световното нематериално културно изкуство.

Близо до село Стоилово се намира местността Петрова нива, която е исторически свързана с Илинденското въстание, което е връхна точка в Освободителната борба от турската власт. Издигнат е паметник-мемориал, който е в памет на загиналите по време на Илинденското въстание. Има музейна експозиция и параклис-костница „Света Петка”. Той е обявен за исторически и културен паметник през 1970 година.

До град Малко Търново, в района Мишкова нива има тракийска куполна гробница. Нейното посещение става след предварителна заявка в Туристическия информационен център в града. Това е необходимо, защото гробницата е в граничен район със съседна Турция. Осигурен е и екскурзовод.

Всички села в територията на Странджа имат автентична архитектура и разполагат с малки семейни хотели. В Малко търново и в село Граматиково има изградени специални информационни центрове, които осигуряват необходимата информация за всички маршрути в парка, водачи и други.

Автор: Petia

Описание

Природен парк „Странджа” представлява най-голямата територия в България, която е защитена. Простира се на 1161 квадратни километра и е признат за защитена местност през 2000 година. Разположен е в югоизточна България, като южната му граница съвпада с държавната граница на страната с Турция, а на изток стига чак до Черно море. Обхваща територията на Странджа планина и в него има пет природни резервата, 14 защитени територии и 8 забележителности.

В Странджа могат да се видят много растителни и животински видове, които са реликти. Седем на територията на Европа могат да се видят само в Странджа. Само тук има гори от времето на терциера. Над 80% от територията на парка е покрита от широколистни гори, средната им възраст е по-голяма от всички останали дървета в страната. Често срещаните видове са странджански дъб, източен бук, благин и горун.

Парк „Странджа” има най-много гръбначни животни- повече от 413 вида. Безгръбначните са 600 вида, а рибите- 70 вида. По крайбрежните зони на парка преминава и европейският миграционен път на прелетните птици Via Pontica. Всяка година милиони птици търся убежище от студените зими в Африка и паркът е важен за тяхното оцеляване.

Разнообразието на растителните и животинските видове идва от геологичното минало на планината и нейното уникално географко положение и климат. В парка може да премине през вековна гора от дъб и да се стигне до красивия морски бряг. Направени са и няколко маркирани пътеки.

Един от символите на Странджа е нестинарството. Това е стар ритуал, който е с езически корени, и мъже и жени танцуват по гореща жарава. Всяка година в село Българи в деня на Св. Св. Константин и Елена се провеждат нестинарски празници. Този ритуал е част от списъка на ЮНЕСКО за Световното нематериално културно изкуство.

Близо до село Стоилово се намира местността Петрова нива, която е исторически свързана с Илинденското въстание, което е връхна точка в Освободителната борба от турската власт. Издигнат е паметник-мемориал, който е в памет на загиналите по време на Илинденското въстание. Има музейна експозиция и параклис-костница „Света Петка”. Той е обявен за исторически и културен паметник през 1970 година.

До град Малко Търново, в района Мишкова нива има тракийска куполна гробница. Нейното посещение става след предварителна заявка в Туристическия информационен център в града. Това е необходимо, защото гробницата е в граничен район със съседна Турция. Осигурен е и екскурзовод.

Всички села в територията на Странджа имат автентична архитектура и разполагат с малки семейни хотели. В Малко търново и в село Граматиково има изградени специални информационни центрове, които осигуряват необходимата информация за всички маршрути в парка, водачи и други.

Близки хотели