Търсене

Природен парк Шуменското плато

В непосредствена близост до град Шумен се намира Природен парк Шуменско плато. Той е с големина 3929,9 хектара и се намира на едноименното плато. Получава статута си през 1980 година, с цел съхраняване на ценните растителни и животински видове.

Природния парк съчетава уникални природни условия и разнообразни форми на туризъм. Тук посетителите могат да се срещнат с част от представителите на флората и фауната, да надникнат в недрата на пещера „Бисерна“ или да се възползват от възможностите за активности като преходи, колоездене, катерене, парапланеризъм и други.

Със своите 502 метра надморска височина, Шуменското плато е най-високото в Североизточна България. Най – високата му точка се нарича връх Търнов табия. Тук релефът е типично платовиден включвайки билно равнище и стръмни скални венци. Може да се каже, че Природен парк Шуменско плато представлява образец за карстова геосистема. Тя се състои от повърхностни и подземни карстови форми като понори, въртопи, ували, малки каньони, пещери и други.

Благоприятните условия са помогнали за развитието на растителното разнообразие. Горите тук, заемат 90% от територията на целия парк. Представителите на флората включват обикновен габър, липа, бук, ясен, клен, цер, мизийски бук, шипка, червен глог. Тук висшите растения са представени от цели 535 вида. От тях 64 са природозащитени.

Богатата флора предразполага и към богата фауна. В Природен парк Шуменско плато се срещат 545 вида безгръбначни, 240 вида гръбначни животни и 28 земноводни и влечуги. Част от представителите са: жабата дървесница, дъждовник, горски гущер, пепелянка, смок-мишкар, голям синигер, кос, таралеж, благороден елен, сърна и много други животни.

Както беше споменато в Природен парк Шуменско плато има възможност за различен вид дейности. Управата на парка се е погрижила да бъдат изградени пешеходни маршрути, част от които са тематични с висока образователна степен. Преминавайки по тях, всеки турист може да научи много за историята, релефа флората и фауната на природния парк.

Автор: Севда

Описание

В непосредствена близост до град Шумен се намира Природен парк Шуменско плато. Той е с големина 3929,9 хектара и се намира на едноименното плато. Получава статута си през 1980 година, с цел съхраняване на ценните растителни и животински видове.

Природния парк съчетава уникални природни условия и разнообразни форми на туризъм. Тук посетителите могат да се срещнат с част от представителите на флората и фауната, да надникнат в недрата на пещера „Бисерна“ или да се възползват от възможностите за активности като преходи, колоездене, катерене, парапланеризъм и други.

Със своите 502 метра надморска височина, Шуменското плато е най-високото в Североизточна България. Най – високата му точка се нарича връх Търнов табия. Тук релефът е типично платовиден включвайки билно равнище и стръмни скални венци. Може да се каже, че Природен парк Шуменско плато представлява образец за карстова геосистема. Тя се състои от повърхностни и подземни карстови форми като понори, въртопи, ували, малки каньони, пещери и други.

Благоприятните условия са помогнали за развитието на растителното разнообразие. Горите тук, заемат 90% от територията на целия парк. Представителите на флората включват обикновен габър, липа, бук, ясен, клен, цер, мизийски бук, шипка, червен глог. Тук висшите растения са представени от цели 535 вида. От тях 64 са природозащитени.

Богатата флора предразполага и към богата фауна. В Природен парк Шуменско плато се срещат 545 вида безгръбначни, 240 вида гръбначни животни и 28 земноводни и влечуги. Част от представителите са: жабата дървесница, дъждовник, горски гущер, пепелянка, смок-мишкар, голям синигер, кос, таралеж, благороден елен, сърна и много други животни.

Както беше споменато в Природен парк Шуменско плато има възможност за различен вид дейности. Управата на парка се е погрижила да бъдат изградени пешеходни маршрути, част от които са тематични с висока образователна степен. Преминавайки по тях, всеки турист може да научи много за историята, релефа флората и фауната на природния парк.

Близки хотели