Търсене

Природен парк Шуменско плато

Природният парк Шуменско плато се намира само на няколко километра от Шумен и е пределите на Дунавската равнина. През 1980 година е обявен за природен парк като целта е да се съхранят уникалните растителни и животински видове.

Паркът притежава уникални природни условия, които създават предпоставка за развитието на невероятно богата растителна покривка. Над 90% от територията на природната забележителност е заета от красиви гъсти гори, като преобладават габър, бук, цер, клен, ясен, липа и други. Типични представители на храстите са шипката, обикновеният дрян и леската. По откритите поляни пък има основно тревна растителност. Едни от най-уникалните видове са орхидеите и 250 растения с лечебни свойства. От всички 64 представителя са обявени за защитени от изчезване.

В Шуменското плато се срещат много представители на фауната- 350 безгръбначи и 240 вида гръбначни. Често се среща красивият благороден елен, сърни, диви прасета, белки, костенурки, язовци и други. Най-много представители на влечугите има от вида смок мишкар, пепелянка, зелен гущер и други. Тук също има защитени видове- добруджански хомяк, голям ястреб, малък креслив орел. Черен кълвач, бухал и пъстър пор.

Природният парк е бил обитаван още от дълбока древност. В местните пещери са намерени останки от оръдия на труда и глинени предмети. През епохите е имало различни селища- тракийски, антични и средновековни.

През Второто Българско царство са възникнали известни скални манастири, които са се превърнали в средища на религиозния живот. Те се намират във високи скали, които са много труднодостъпни и са по южните склонове на платото.

Един от най-важните исторически обекти в платото е Шуменската крепост, която е един много сложен комплекс от крепостни стени, жилищни постройки и култови сгради. Крепостта е проучена подробно, консервирана е и по-голямата и част е реставрирана като е превърната в историко-археологически резерват.

В парка се намира и невероятният паметник „Създатели на българската държава”, който е построен по повод на честванията на 1300 години от създаването на българската държава.

През годините природният парк „Шуменско плато” се е превърнал в любима дестинация за почивка, практикуване на различно спортове и туризъм през цялата година. До него се стига лесно и има добра пътно-алейна мрежа. Тук най-често се практикува велотуризъм и пешеходен туризъм. Всички маршрути са добре обозначени, има ясна маркировка и указателни табели. Красивите скали предлагат условия за скално катерене, спелеоложки експедиции и парапланеризъм. За туристите са направени специални заслони, кътове за почивка, беседки и чешми.

В природния парк има специален информационен център, който дава информация на посетителите за маршрутите, защитените територии, природните и исторически забележителности. Има предвидени информационни брошури и много сувенири. На разположение на туристите има опитни водачи и велосипеди, които се отдават под наем.

Точно до информационния център е „Горското училище”. То е един уникален интерактивен комплекс, в който се провеждат различни мероприятия и обучения свързани с екологичните дейности в природата. За децата има специален водач-аниматор, който им помага в обектите „Класна стая на открито”, „Горски лабиринт” и „Пътека на приказките”.

Автор: Дидка

Описание

Природният парк Шуменско плато се намира само на няколко километра от Шумен и е пределите на Дунавската равнина. През 1980 година е обявен за природен парк като целта е да се съхранят уникалните растителни и животински видове.

Паркът притежава уникални природни условия, които създават предпоставка за развитието на невероятно богата растителна покривка. Над 90% от територията на природната забележителност е заета от красиви гъсти гори, като преобладават габър, бук, цер, клен, ясен, липа и други. Типични представители на храстите са шипката, обикновеният дрян и леската. По откритите поляни пък има основно тревна растителност. Едни от най-уникалните видове са орхидеите и 250 растения с лечебни свойства. От всички 64 представителя са обявени за защитени от изчезване.

В Шуменското плато се срещат много представители на фауната- 350 безгръбначи и 240 вида гръбначни. Често се среща красивият благороден елен, сърни, диви прасета, белки, костенурки, язовци и други. Най-много представители на влечугите има от вида смок мишкар, пепелянка, зелен гущер и други. Тук също има защитени видове- добруджански хомяк, голям ястреб, малък креслив орел. Черен кълвач, бухал и пъстър пор.

Природният парк е бил обитаван още от дълбока древност. В местните пещери са намерени останки от оръдия на труда и глинени предмети. През епохите е имало различни селища- тракийски, антични и средновековни.

През Второто Българско царство са възникнали известни скални манастири, които са се превърнали в средища на религиозния живот. Те се намират във високи скали, които са много труднодостъпни и са по южните склонове на платото.

Един от най-важните исторически обекти в платото е Шуменската крепост, която е един много сложен комплекс от крепостни стени, жилищни постройки и култови сгради. Крепостта е проучена подробно, консервирана е и по-голямата и част е реставрирана като е превърната в историко-археологически резерват.

В парка се намира и невероятният паметник „Създатели на българската държава”, който е построен по повод на честванията на 1300 години от създаването на българската държава.

През годините природният парк „Шуменско плато” се е превърнал в любима дестинация за почивка, практикуване на различно спортове и туризъм през цялата година. До него се стига лесно и има добра пътно-алейна мрежа. Тук най-често се практикува велотуризъм и пешеходен туризъм. Всички маршрути са добре обозначени, има ясна маркировка и указателни табели. Красивите скали предлагат условия за скално катерене, спелеоложки експедиции и парапланеризъм. За туристите са направени специални заслони, кътове за почивка, беседки и чешми.

В природния парк има специален информационен център, който дава информация на посетителите за маршрутите, защитените територии, природните и исторически забележителности. Има предвидени информационни брошури и много сувенири. На разположение на туристите има опитни водачи и велосипеди, които се отдават под наем.

Точно до информационния център е „Горското училище”. То е един уникален интерактивен комплекс, в който се провеждат различни мероприятия и обучения свързани с екологичните дейности в природата. За децата има специален водач-аниматор, който им помага в обектите „Класна стая на открито”, „Горски лабиринт” и „Пътека на приказките”.

Близки хотели