Търсене

Природен парк Българка

Природният парк Българка се намира в северните склонове на Централна Стара планина- точно на Тревненския и Шипченския дял. Признат е за парк през 2002 година и неговата основна цел е опазване, поддържане и възтановяване на уникалната флора и фауна, ландшафтите и буковите екосистеми, които са характерни за Стара планина.

Паркът се простира върху 21 772 хектара и в него влизат територии от община Трявна и Габрово. Средната надморска височина е 940 метра. Климатът и разнообразието в релефа са допринесли за растителните и животински видове. Тук се срещат над 70% от признатите лечебни растения у нас, а горският фонд е 80% от площта на целия парк. Установени са 1360 различни вида растения, като 32 от тях са в Червената книга на България. Паркът е любимо местообитание на сърната кафявата мечка, вълка, дивата свиня, благородния елен, язовеца и много други. Тук се среща величественият скален орел, кълвачи, лястовици и малък креслив орел.

В парка се намират няколко защитени местности и природни забележителности- Студен кладенец, Мъхнатите скали, Големият бук, Виканата скала, Мъченица-Йововица и Столища.

В парка е и архитектурно-географският комплекс „Етъра”, който сред най-посещаваните дестинации в цялата страна. От него по маркирана пътека се стига и до Соколския манастир.

На територията на Природния парк са направени различни екопътеки. Една от тях е „Узана”, която преминава през местността Узана. По нея е изграден въжен тролей, много кътове за отдих и детска площадка. Най-интересно е Горското училище, което представлява истинска класна стая с чинове и дъска сред природата.

Край село Бързец има още няколко екопътеки, а от Трявна, Габрово и Палчковци тръгват различни туристически маршрути. През парка минава и част от европейския туристически маршрут Е3 Ком-Емине.

На територията на парка се развива и конен туризъм ( Узана и Тодорчета), екстремен туризъм ( пещерите под Бузлуджа, Виканата скали и масивите около Станчев хан). Провеждате се много експедиции от алпинисти и любители спелеолози. За почитателите на делтапланеризма и парапланеризма върховете Българка, Узана и Бедек предлагат идеални условия.

Природен парк Българка е част от район с вековни традиции и активно се развива селският туризъм. Има много места за настаняване, които са запазили своя автентичен вид. В парка е изграден и посетителски център- точно на паркинга на „Етъра”. Там има разнообразие от информационни материали, организират се беседи и различни програми.

Автор: Petia

Описание

Природният парк Българка се намира в северните склонове на Централна Стара планина- точно на Тревненския и Шипченския дял. Признат е за парк през 2002 година и неговата основна цел е опазване, поддържане и възтановяване на уникалната флора и фауна, ландшафтите и буковите екосистеми, които са характерни за Стара планина.

Паркът се простира върху 21 772 хектара и в него влизат територии от община Трявна и Габрово. Средната надморска височина е 940 метра. Климатът и разнообразието в релефа са допринесли за растителните и животински видове. Тук се срещат над 70% от признатите лечебни растения у нас, а горският фонд е 80% от площта на целия парк. Установени са 1360 различни вида растения, като 32 от тях са в Червената книга на България. Паркът е любимо местообитание на сърната кафявата мечка, вълка, дивата свиня, благородния елен, язовеца и много други. Тук се среща величественият скален орел, кълвачи, лястовици и малък креслив орел.

В парка се намират няколко защитени местности и природни забележителности- Студен кладенец, Мъхнатите скали, Големият бук, Виканата скала, Мъченица-Йововица и Столища.

В парка е и архитектурно-географският комплекс „Етъра”, който сред най-посещаваните дестинации в цялата страна. От него по маркирана пътека се стига и до Соколския манастир.

На територията на Природния парк са направени различни екопътеки. Една от тях е „Узана”, която преминава през местността Узана. По нея е изграден въжен тролей, много кътове за отдих и детска площадка. Най-интересно е Горското училище, което представлява истинска класна стая с чинове и дъска сред природата.

Край село Бързец има още няколко екопътеки, а от Трявна, Габрово и Палчковци тръгват различни туристически маршрути. През парка минава и част от европейския туристически маршрут Е3 Ком-Емине.

На територията на парка се развива и конен туризъм ( Узана и Тодорчета), екстремен туризъм ( пещерите под Бузлуджа, Виканата скали и масивите около Станчев хан). Провеждате се много експедиции от алпинисти и любители спелеолози. За почитателите на делтапланеризма и парапланеризма върховете Българка, Узана и Бедек предлагат идеални условия.

Природен парк Българка е част от район с вековни традиции и активно се развива селският туризъм. Има много места за настаняване, които са запазили своя автентичен вид. В парка е изграден и посетителски център- точно на паркинга на „Етъра”. Там има разнообразие от информационни материали, организират се беседи и различни програми.

Близки хотели