Търсене

Поморийско езеро

Поморийското езеро се намира само на 2 километра от град Поморие и е свръх солена лагуна, която се е образува по естествена път. То е най- северното езеро от групата Бургаски езера.

От Черно море го разделя пясъчна коса и дига, която от построена допълнително. Пясъчната коса е от уникален черен пясък, който се нарича така заради своя цвят. Идва от железните окиси, който се съдържат в пясъка.

Езерото има продълговата форма и е дълго почти 7 километра, а широко- 2 километра. В южната му част има специален канал, който го свързва с морето. Тук има благоприятни климатични условия, слънцето грее почти 2400 часа през годината, а средната температура през юли е 24 градуса по целзий.

По дъното на Поморийското езеро има черна кал, която се е използвала още от древността с лечебна цел. Днес Поморие се е превърнало в един от най- посещаваните балнеолчебни и СПА курорти у нас. Лечебната кал се използва в лечението на различни кожни заболявания, в козметиката и за процедури за красота.

Езерото се използва и за солодобив. Тази дейност се развива повече от 20 века в района на Бургас и Поморие. Уникалната соленост на водата създава среда за живот на различни организми и растения като солничното раче и солянка.

В Поморийското езеро са намерени над 71 вида водорасли и почти 90 вида растения. В пясъчната коса има пясъчни дюни и специфична растителност за тях- пясъчна мечка, морски ветрогон, пясъчна амофила, тойна и други. По бреговете има тръстика и папур.

Черноморската фауна е представена от 200 вида, като най- известни са красивите водни кончета. Има малко разнообразие на риби, като преобладава кавказкото попче. Срещат се 17 вида влечуги и земноводни. Тук има и няколко застрашени вида животни – шипоопашата и шипобедрена костенурка, обикновена блатна костенурка, кримски гущер и ивичест гущер. Над езерото минава миграционният път на прелетните птици Виа Понтика и тук могат да се видят на 57 вида птици и още 31 вида бозайници.

През 2001 година Поморийското езеро е обявено за защитена местност, за да могат тези видове растения и животно да бъдат изучавани и запазени. При езерото има специален Посетителски природозащитен център, в който има музейни експозиции, посветени на солената лагуна. В залата за посетителите се прожектират кадри на живо от колонията гривести рибарки.

На втория етаж на сградата има монтирани бинокли, които позволяват на туристите да наблюдават защитената територия. Около езерото има два вида маршрути, които са обозначени с информационни табели. Единият вид е ботанически- специално за любителите на растенията, а вторият- орнитологичен- за любителите на птиците. За желаещите има осигурени водачи и специални беседи с интересна информация.

Автор: Камен Попов

Описание

Поморийското езеро се намира само на 2 километра от град Поморие и е свръх солена лагуна, която се е образува по естествена път. То е най- северното езеро от групата Бургаски езера.

От Черно море го разделя пясъчна коса и дига, която от построена допълнително. Пясъчната коса е от уникален черен пясък, който се нарича така заради своя цвят. Идва от железните окиси, който се съдържат в пясъка.

Езерото има продълговата форма и е дълго почти 7 километра, а широко- 2 километра. В южната му част има специален канал, който го свързва с морето. Тук има благоприятни климатични условия, слънцето грее почти 2400 часа през годината, а средната температура през юли е 24 градуса по целзий.

По дъното на Поморийското езеро има черна кал, която се е използвала още от древността с лечебна цел. Днес Поморие се е превърнало в един от най- посещаваните балнеолчебни и СПА курорти у нас. Лечебната кал се използва в лечението на различни кожни заболявания, в козметиката и за процедури за красота.

Езерото се използва и за солодобив. Тази дейност се развива повече от 20 века в района на Бургас и Поморие. Уникалната соленост на водата създава среда за живот на различни организми и растения като солничното раче и солянка.

В Поморийското езеро са намерени над 71 вида водорасли и почти 90 вида растения. В пясъчната коса има пясъчни дюни и специфична растителност за тях- пясъчна мечка, морски ветрогон, пясъчна амофила, тойна и други. По бреговете има тръстика и папур.

Черноморската фауна е представена от 200 вида, като най- известни са красивите водни кончета. Има малко разнообразие на риби, като преобладава кавказкото попче. Срещат се 17 вида влечуги и земноводни. Тук има и няколко застрашени вида животни – шипоопашата и шипобедрена костенурка, обикновена блатна костенурка, кримски гущер и ивичест гущер. Над езерото минава миграционният път на прелетните птици Виа Понтика и тук могат да се видят на 57 вида птици и още 31 вида бозайници.

През 2001 година Поморийското езеро е обявено за защитена местност, за да могат тези видове растения и животно да бъдат изучавани и запазени. При езерото има специален Посетителски природозащитен център, в който има музейни експозиции, посветени на солената лагуна. В залата за посетителите се прожектират кадри на живо от колонията гривести рибарки.

На втория етаж на сградата има монтирани бинокли, които позволяват на туристите да наблюдават защитената територия. Около езерото има два вида маршрути, които са обозначени с информационни табели. Единият вид е ботанически- специално за любителите на растенията, а вторият- орнитологичен- за любителите на птиците. За желаещите има осигурени водачи и специални беседи с интересна информация.

Близки хотели