Търсене

Площад Център Велико Търново

Всеки град, дори всяко населено място има свой централен площад. Същото се отнася, разбита се и за Велико Търново. В сърцето на този невероятен и удивителен град е разположен площад на име Център. Това е една от емблемите на града. Заради разположението си в центъра на града тук се уговарят повечето граждани при организиране на срещата си с някой.

Велико Търново е град с много голяма история. Няма български гражданин, който да не е чувал за него и да не го свързва с история. Именно този град в периода 1878 – 1879 година е действал като столичен град на Втората Българска държава. Търново е един от най – големите градове на страната ни – на 16-то място по брой население. Той е целогодишно посещаван от български и чуждестранни туристи.

Града е разположен върху 3 на брой хълма – Момина крепост, Трапезица и разбира се най- известният Царевец. Според историята града е населяван от 6000 години на сам. Най – старите следи от живот по тези места са намерени и изследвани от учени и археолози в близка местност с име Качица.

Хълма Царевец през ранно византийския период е бил укрепно римско селище, а след години византийско. Тук са намерени останки от основи на 7 на брой църкви от раннохристиянския период. Смята се, че една от тях дори е била катедрала, заради това, че се оприличава на трикорабна базилика.

 

Автор: alex

Описание

Всеки град, дори всяко населено място има свой централен площад. Същото се отнася, разбита се и за Велико Търново. В сърцето на този невероятен и удивителен град е разположен площад на име Център. Това е една от емблемите на града. Заради разположението си в центъра на града тук се уговарят повечето граждани при организиране на срещата си с някой.

Велико Търново е град с много голяма история. Няма български гражданин, който да не е чувал за него и да не го свързва с история. Именно този град в периода 1878 – 1879 година е действал като столичен град на Втората Българска държава. Търново е един от най – големите градове на страната ни – на 16-то място по брой население. Той е целогодишно посещаван от български и чуждестранни туристи.

Града е разположен върху 3 на брой хълма – Момина крепост, Трапезица и разбира се най- известният Царевец. Според историята града е населяван от 6000 години на сам. Най – старите следи от живот по тези места са намерени и изследвани от учени и археолози в близка местност с име Качица.

Хълма Царевец през ранно византийския период е бил укрепно римско селище, а след години византийско. Тук са намерени останки от основи на 7 на брой църкви от раннохристиянския период. Смята се, че една от тях дори е била катедрала, заради това, че се оприличава на трикорабна базилика.