Търсене

Пиргова кула и център в Кюстендили

Пирговата кула се намира в Кюстендил и е древно отбранително съоръжение.Разположена е в самия център на града, близо до Чифте баня и джамия Ахмед бей. Името и „пиргова“ идва от гръцката дума за кула- „пиргос“. Самата постройка има формата на почти квадрат. Размерите и са 6,25 метра на 8,35 метра и е висока почти 16 метра. Има приземие и три етажа. Дебелината на стените намалява във височина- в основите е 1,40 метра, на двата етаж 1,10 метра, а на последния 0,80 метра. Изградена е от големи ломени камъни и тухли, които са използвани главно в отворите и ъглите на кулата. Камъните са взети от старите римски терми край града. По ъглите на фасадата има тухлена зидария. В приземието има един вход и е осветявана от мазгала и прозорци в горната част на южната фасада. По стрехата има вградена красива мраморна плоча с розета.

Някога приземният склад на Пирговата кула е бил склад за оръжие. През късното Средновековие е направен входът от изток, когато цялата кула е била склад за оръжия. На първия етаж има огнище за отопление, засводен отвор от северната страна и две бойници. Вторият етаж е предназначен за по-продължително обитаване. Има три прозореца, огнища и един полуетаж, на който има ниша за хигиенни нужди.. Третият етаж е осигурявал отбраната и на него има кръгли и вертикални бойници. През 1966 година Пирговата кула е реставрирана и консервирана. Гредоредът, подовете и покривът са възстановени.

Днес Пирговата кула е типична отбранителна кула от периода 15 – 16 век и е била самостоятелна кула-бойница на някой местен феодал. През 1968 година Пирговата кула е призната за архитектурен и исторически паметник.

 

Автор: Цветелина Борисова

Описание

Пирговата кула се намира в Кюстендил и е древно отбранително съоръжение.Разположена е в самия център на града, близо до Чифте баня и джамия Ахмед бей. Името и „пиргова“ идва от гръцката дума за кула- „пиргос“. Самата постройка има формата на почти квадрат. Размерите и са 6,25 метра на 8,35 метра и е висока почти 16 метра. Има приземие и три етажа. Дебелината на стените намалява във височина- в основите е 1,40 метра, на двата етаж 1,10 метра, а на последния 0,80 метра. Изградена е от големи ломени камъни и тухли, които са използвани главно в отворите и ъглите на кулата. Камъните са взети от старите римски терми край града. По ъглите на фасадата има тухлена зидария. В приземието има един вход и е осветявана от мазгала и прозорци в горната част на южната фасада. По стрехата има вградена красива мраморна плоча с розета.

Някога приземният склад на Пирговата кула е бил склад за оръжие. През късното Средновековие е направен входът от изток, когато цялата кула е била склад за оръжия. На първия етаж има огнище за отопление, засводен отвор от северната страна и две бойници. Вторият етаж е предназначен за по-продължително обитаване. Има три прозореца, огнища и един полуетаж, на който има ниша за хигиенни нужди.. Третият етаж е осигурявал отбраната и на него има кръгли и вертикални бойници. През 1966 година Пирговата кула е реставрирана и консервирана. Гредоредът, подовете и покривът са възстановени.

Днес Пирговата кула е типична отбранителна кула от периода 15 – 16 век и е била самостоятелна кула-бойница на някой местен феодал. През 1968 година Пирговата кула е призната за архитектурен и исторически паметник.