Търсене

Пещера Водопада - с.Крушуна

Пещерата „Водопада“ е разположена близо до село Крушуна, в северната част не невероятното Деветашко плато. Намира се точно над небезизвестните Крушунски водопади. Това е, може би, най-красивата и обаятелна водна пещера на територията на страната. Тя представлява изключително сложен лабиринт от различни по големина галерии, синтрови прегради и прекрасни големи езера. Именно от нея тръгват и Крушунските водопади. Цялата дължина на това нарисувано от майката природа кътче е около 2 километра.


За да се стигне до пещера „Водопада“, се минава по екопътека. Има специално направени стъпала от цимент и перила, които се изкачват чак до входа на пещерата. Всеки желаещ да стигне до „Водопада“ преминава по този маршрут. Непосредствено след екопътеката е входната галерия, но тя не е лесно достъпна за обикновени туристи и любители на природата. Пещерата се посещава главно от спелеолози с голям опит и подходяща екипировка. Дори и за тях тя разкрива едва 150-200 метра от територията си. Това е сухата част на галериите и тунелите. Местните спелеолози организират специални преходи с лодка навътре в пещерата. Те са специално за любителите на силните усещания.

Водата извира от недрата на пещерата и пада от 20-метра височина. Така са се образували Крушунските водопади, които представляват най-голямата каскада от травернитови скали в страната. По пътя си навън от пещерата водата преминава през различни водни басейнчета, прагове, заобиколени с красива зеленина.


Около пещерата „Водопада“, в местността „Маарата“ има още пещери, които също са водни и от тях бликат водите на водопадите в този район.

Пещерата „Водопада“ не е със свободен достъп за туристи и за желаещите да се докоснат до красотите и има специални турове. Те са организирани от професионални спелеолози и водачи, които осигуряват и специално оборудване. Има два тура, между които може да се избира- разходка из сухата част и невероятно, изпълнено с адреналин, спускане с лодка из недрата.

По-интересен и различен е водният тук и той обикновено продължава до 2 часа и се организира с 4 до 8 човека.


 

Автор: Нина Петрова

Описание

Пещерата „Водопада“ е разположена близо до село Крушуна, в северната част не невероятното Деветашко плато. Намира се точно над небезизвестните Крушунски водопади. Това е, може би, най-красивата и обаятелна водна пещера на територията на страната. Тя представлява изключително сложен лабиринт от различни по големина галерии, синтрови прегради и прекрасни големи езера. Именно от нея тръгват и Крушунските водопади. Цялата дължина на това нарисувано от майката природа кътче е около 2 километра.


За да се стигне до пещера „Водопада“, се минава по екопътека. Има специално направени стъпала от цимент и перила, които се изкачват чак до входа на пещерата. Всеки желаещ да стигне до „Водопада“ преминава по този маршрут. Непосредствено след екопътеката е входната галерия, но тя не е лесно достъпна за обикновени туристи и любители на природата. Пещерата се посещава главно от спелеолози с голям опит и подходяща екипировка. Дори и за тях тя разкрива едва 150-200 метра от територията си. Това е сухата част на галериите и тунелите. Местните спелеолози организират специални преходи с лодка навътре в пещерата. Те са специално за любителите на силните усещания.

Водата извира от недрата на пещерата и пада от 20-метра височина. Така са се образували Крушунските водопади, които представляват най-голямата каскада от травернитови скали в страната. По пътя си навън от пещерата водата преминава през различни водни басейнчета, прагове, заобиколени с красива зеленина.


Около пещерата „Водопада“, в местността „Маарата“ има още пещери, които също са водни и от тях бликат водите на водопадите в този район.

Пещерата „Водопада“ не е със свободен достъп за туристи и за желаещите да се докоснат до красотите и има специални турове. Те са организирани от професионални спелеолози и водачи, които осигуряват и специално оборудване. Има два тура, между които може да се избира- разходка из сухата част и невероятно, изпълнено с адреналин, спускане с лодка из недрата.

По-интересен и различен е водният тук и той обикновено продължава до 2 часа и се организира с 4 до 8 човека.