Търсене

Пещера Леденика

Една от най- красивите и големи пещери в страната е Леденика. Можете да я намерите в близост до Враца. Тя е част от природен парк „Врачански Балкан“. Красивото и име идва от невероятните ледени образувания, наречени сталактити, сталагмити и сталактони, които се спускат около входа и през студените месеци. По време на турското робство Леденика е открита и използвана. Овчарите са използвали мястото, за да съхраняват млякото, събрано от стадото.

Входът на пещерата е на Леденишкия увал, в най-ниската му част. Температурите в предверието са от -7 до 15 градуса, във вътрешността не надвишават 8 градуса. Влажността тук е голяма- над 92%. Пред посетителите се открива невероятна мрежа от галерии и най-различни карстови форми - сталактони, сталакмити и сталактити. За формирането им е било нужно да изминат хиляди години.

Дължината на пещерата е над 300 метра и има 10 естествени зали. Първата зала, която виждат посетителите на Леденика, е „Предверието“. В нея се намира и огромна колона от лед, чийто диаметър е почти 21 метра. През зимните месеци се оформят и различни ледени образувания. Точно тедават и името на пещерата.

След входа е проходът „Плъзнята“. За да преминеш оттам е нужно да се приведеш. След това е „Малката зала“. Тя има формата накръгли от нея през коридора „Комата“ се преминава до „Голямата зала“. Тук са и най-интересните скални форми в цялата пещера- „Къщичката на Баба Яга“, „Крокодила“, „Сокола“, „Главата на великана“, „Дядо Коледа“ и други. Наричат се така заради приликата с реални обекти. В зала „Хладилника“ преди времепосетителите са оставяли бубено семе.

Сред залите има и красиво синтрово езеро, което е дълбоко едва половин метър, но според легендата, има вълшебна сила и изпълнява желанията на потопилите ръката си хора. Железните мостове в Голямата зала водят към „Голямата пропаст“ и „Малката пропаст“, а през „Завеските се влиза“ в„Бялата зала“. Тук същи има причудливи образувания с имена като „Къпеща се девойка“, „Слонът“, „Свекървен език“ и „Жената навеликана“.

Най-много посетители в Леденика има през сезоните пролет и зима, когато се виждат и ледените форми. Тя е част от 100-те национални туристическиобекта на България и на входа се получава печат. Достъпна е за туристи от 1961 година и бързо се превръща в най-посещаваната туристическа забележителност в района. От 1960 година срешение на Министерски съвет пещерата Леденика е призната за защитена територия и под закрилата на държавата.

Автор: Нина Петрова

Работно време: всеки ден от 09:00 до 18:00 часа

Телефони: 092 623 553

Website: виж тук

Facebook: виж тук

Описание

Една от най- красивите и големи пещери в страната е Леденика. Можете да я намерите в близост до Враца. Тя е част от природен парк „Врачански Балкан“. Красивото и име идва от невероятните ледени образувания, наречени сталактити, сталагмити и сталактони, които се спускат около входа и през студените месеци. По време на турското робство Леденика е открита и използвана. Овчарите са използвали мястото, за да съхраняват млякото, събрано от стадото.

Входът на пещерата е на Леденишкия увал, в най-ниската му част. Температурите в предверието са от -7 до 15 градуса, във вътрешността не надвишават 8 градуса. Влажността тук е голяма- над 92%. Пред посетителите се открива невероятна мрежа от галерии и най-различни карстови форми - сталактони, сталакмити и сталактити. За формирането им е било нужно да изминат хиляди години.

Дължината на пещерата е над 300 метра и има 10 естествени зали. Първата зала, която виждат посетителите на Леденика, е „Предверието“. В нея се намира и огромна колона от лед, чийто диаметър е почти 21 метра. През зимните месеци се оформят и различни ледени образувания. Точно тедават и името на пещерата.

След входа е проходът „Плъзнята“. За да преминеш оттам е нужно да се приведеш. След това е „Малката зала“. Тя има формата накръгли от нея през коридора „Комата“ се преминава до „Голямата зала“. Тук са и най-интересните скални форми в цялата пещера- „Къщичката на Баба Яга“, „Крокодила“, „Сокола“, „Главата на великана“, „Дядо Коледа“ и други. Наричат се така заради приликата с реални обекти. В зала „Хладилника“ преди времепосетителите са оставяли бубено семе.

Сред залите има и красиво синтрово езеро, което е дълбоко едва половин метър, но според легендата, има вълшебна сила и изпълнява желанията на потопилите ръката си хора. Железните мостове в Голямата зала водят към „Голямата пропаст“ и „Малката пропаст“, а през „Завеските се влиза“ в„Бялата зала“. Тук същи има причудливи образувания с имена като „Къпеща се девойка“, „Слонът“, „Свекървен език“ и „Жената навеликана“.

Най-много посетители в Леденика има през сезоните пролет и зима, когато се виждат и ледените форми. Тя е част от 100-те национални туристическиобекта на България и на входа се получава печат. Достъпна е за туристи от 1961 година и бързо се превръща в най-посещаваната туристическа забележителност в района. От 1960 година срешение на Министерски съвет пещерата Леденика е призната за защитена територия и под закрилата на държавата.