Търсене

Пещера Духлата - с.Боснек, Перник

В югоизточната част на планина Витоша, на красивия и стръмен бряг на бурната реката Струма, на рида Могила се намира пещера Духлата. Тя е най-дългата пещера на територията на България- почти 18 километра. Другото и име е Боснешка пещера заради село Боснек, което се намира съвсем близо.

Името на пещера Духлата най-вероятно идва от постоянните течения и силни ветрове, които преминават през стария и вход. Дулата притежава невероятно сложна система на много етажи, която е единствена по рода си в страната. Тази уникална система е създадена от теченията на река Струма, които са по земята. Пещерата представлява много интересен и сложен лабиринт, в който се преплитататунели, пропасти,зали, вертикални кладенци, малки залички, галерии, езера, подземни реки и водопади както и различни образувания, характерни за пещерите (сталактити, сталакмити и други).

Един от най-тесните и ниски тунели, през които се минава, е Чистилището. Той е много трудно проходим и е дълъг няколко километра, като постоянно криволичи. След него през посетителите се разкрива цялото великолепие на това невероятно подземно царство, скрито в земните недра. Най-голяма и широка е Тронната зала, прилича на истински дворец от камъни, затова се нарича и така. От таван се спускат красиви полилеи от невероятни скални масиви и синтрови завеси. А от пода се издигат каменни колонади и кули. Има малко езеро с невероятна бистра вода и калцитни рози, което се намира точно Срязания сталактон. Сред малките зали с интересни имена като „Юфката“ и „Градината“ има километрични тунели, които се извиват през земните недра и придават невероятно очарование и магическо тайнство на пещерата.

Духлата се е превърнала в един своеобразен музей за невероятно редки пещерни образувания. Тук могат да се видят красиви хеликтити. Те представляват арагонитови кристали, които са много крехки и нежни и растат в различни посоки в най-причудливи форми. Често ги оприличават на влакна, къдрици или пък на спирали. Те изникват от таван, пода и стените на пещерата, в залите и тунелите. В малката зала „Градината“ има красиви гроздовидни сталактити, които висят от таван. А в „Юфката“ има много синтрови коритца, които са дъговидно извити или стените им са накъдрени. В тези синтрови езерца, които са пръснати по цялата пещера Духлата, са намерени едни от най-красивите и нежни бисери.

Автор: Нина Петрова

Телефони: 088 789 6356

Описание

В югоизточната част на планина Витоша, на красивия и стръмен бряг на бурната реката Струма, на рида Могила се намира пещера Духлата. Тя е най-дългата пещера на територията на България- почти 18 километра. Другото и име е Боснешка пещера заради село Боснек, което се намира съвсем близо.

Името на пещера Духлата най-вероятно идва от постоянните течения и силни ветрове, които преминават през стария и вход. Дулата притежава невероятно сложна система на много етажи, която е единствена по рода си в страната. Тази уникална система е създадена от теченията на река Струма, които са по земята. Пещерата представлява много интересен и сложен лабиринт, в който се преплитататунели, пропасти,зали, вертикални кладенци, малки залички, галерии, езера, подземни реки и водопади както и различни образувания, характерни за пещерите (сталактити, сталакмити и други).

Един от най-тесните и ниски тунели, през които се минава, е Чистилището. Той е много трудно проходим и е дълъг няколко километра, като постоянно криволичи. След него през посетителите се разкрива цялото великолепие на това невероятно подземно царство, скрито в земните недра. Най-голяма и широка е Тронната зала, прилича на истински дворец от камъни, затова се нарича и така. От таван се спускат красиви полилеи от невероятни скални масиви и синтрови завеси. А от пода се издигат каменни колонади и кули. Има малко езеро с невероятна бистра вода и калцитни рози, което се намира точно Срязания сталактон. Сред малките зали с интересни имена като „Юфката“ и „Градината“ има километрични тунели, които се извиват през земните недра и придават невероятно очарование и магическо тайнство на пещерата.

Духлата се е превърнала в един своеобразен музей за невероятно редки пещерни образувания. Тук могат да се видят красиви хеликтити. Те представляват арагонитови кристали, които са много крехки и нежни и растат в различни посоки в най-причудливи форми. Често ги оприличават на влакна, къдрици или пък на спирали. Те изникват от таван, пода и стените на пещерата, в залите и тунелите. В малката зала „Градината“ има красиви гроздовидни сталактити, които висят от таван. А в „Юфката“ има много синтрови коритца, които са дъговидно извити или стените им са накъдрени. В тези синтрови езерца, които са пръснати по цялата пещера Духлата, са намерени едни от най-красивите и нежни бисери.

Близки хотели