Търсене

Пещера Божия мост - с.Лиляче, Враца

В Западния Предбалкан, съвсем близо до рида Милин камък, сред варовиците на Врачанската могила през вековете е формирал невероятен карстов район. В него влизат много карстови извори, подземни реки и потоци, както и красиви водни пещери. В южната част на варовиците, до селата Чирен и Лиляче, се намира невероятното скално образувание, което са нарича Божия мост.

Само Божия мост е останал до днес от голяма карстова пещера, която се е оформила близо до повърхността от дейността на подземната Лилячека река. През вековете таванът на пещерата се срутва на отделни места и самата пещерна зала се отваря. Останки на тава, които са оцелели, формират скалната маса, която прилича на мост. Има формата на огромна арка от камък, която е дълга 125 метра и е точно на старото корито на река Лилячка.

Под атмосферните и земни влияния се е създала проходна пещера, която има три входа- на североизток един и два на югозапад. Водите на реката силно намаляват и в най-тясната част на образуванието образуват малко езеро, чийто граници постоянно се променят в зависимост от това колко пълноводна е реката. Под скалния мост, във вътрешността са се образували най-различни пещерни форми- кубета, кухини по стените, които са се превърнали в дом за прилепи, скални гълъби, бухали и кукумявки, ниши и скални колони.

Братята Херменгилд и Керел Шкорпил които са чехи по народности, създават едно от първите подробни описания на природната забележителност Божия мост. Поместват го в книгата си „Върху карстовите явления в България“. Която е отпечатана и издадена през 1895 година в столицата на Чехия Прага. Близо век по-късно през 1964 година Божия мост е признат със заповед на Министерски съвет за природна забележителност с особено значение и важност. Този невероятен феномен, създаден от природата, може да се посети праз всяко време на годината, но за съжаление, не е сред най-атрактивните дестинации на туристите.

В най-древни времена Божия мост се използва по предназначение като мост. Открити са останки на стара крепост от античността, която е била точно до единия край на скалното образувание. Много хора в древността смятали моста за божие творение и от там идва името.

В местността около Чирен и Лиляче има още две пещери- Понора и Младеновата пещера. Съвсем близо е и пещера Пешкето, която има цели седем отвора.

Автор: Нина Петрова

Описание

В Западния Предбалкан, съвсем близо до рида Милин камък, сред варовиците на Врачанската могила през вековете е формирал невероятен карстов район. В него влизат много карстови извори, подземни реки и потоци, както и красиви водни пещери. В южната част на варовиците, до селата Чирен и Лиляче, се намира невероятното скално образувание, което са нарича Божия мост.

Само Божия мост е останал до днес от голяма карстова пещера, която се е оформила близо до повърхността от дейността на подземната Лилячека река. През вековете таванът на пещерата се срутва на отделни места и самата пещерна зала се отваря. Останки на тава, които са оцелели, формират скалната маса, която прилича на мост. Има формата на огромна арка от камък, която е дълга 125 метра и е точно на старото корито на река Лилячка.

Под атмосферните и земни влияния се е създала проходна пещера, която има три входа- на североизток един и два на югозапад. Водите на реката силно намаляват и в най-тясната част на образуванието образуват малко езеро, чийто граници постоянно се променят в зависимост от това колко пълноводна е реката. Под скалния мост, във вътрешността са се образували най-различни пещерни форми- кубета, кухини по стените, които са се превърнали в дом за прилепи, скални гълъби, бухали и кукумявки, ниши и скални колони.

Братята Херменгилд и Керел Шкорпил които са чехи по народности, създават едно от първите подробни описания на природната забележителност Божия мост. Поместват го в книгата си „Върху карстовите явления в България“. Която е отпечатана и издадена през 1895 година в столицата на Чехия Прага. Близо век по-късно през 1964 година Божия мост е признат със заповед на Министерски съвет за природна забележителност с особено значение и важност. Този невероятен феномен, създаден от природата, може да се посети праз всяко време на годината, но за съжаление, не е сред най-атрактивните дестинации на туристите.

В най-древни времена Божия мост се използва по предназначение като мост. Открити са останки на стара крепост от античността, която е била точно до единия край на скалното образувание. Много хора в древността смятали моста за божие творение и от там идва името.

В местността около Чирен и Лиляче има още две пещери- Понора и Младеновата пещера. Съвсем близо е и пещера Пешкето, която има цели седем отвора.