Търсене

Път Виа Понтика

Виа Понтика на латински означава Черноморски път и представлява старо римско трасе, което минава покрай Черно Море. Началото ми е при Константинопол (днешен Истанбул) и минава през много селища Приморско, Аполония (Созопол), Дебелт, Анхиало (Ахелой), Месемврия, Одесос, Томи и ИСтрос, който днес е в Румъния.

Днес Виа Понтика е името на едно от най-големите маршрути за миграция на птиците от Европа към по-топлата Африка през зимата. Той минава през нашата страна- над Странджа и по ивицата на Черно море. По този маршрут се движат различни грабливи, пойни, водолюбиви птици. Почти 80% от тях са бели щъркели и всички розови пеликани в цяла Европа. Този път изминават редкият царски орел, гологлавият и египетският лешояд.

Един от пунктовете, които птиците избират за почивка на Виа Понтика, са Бургаските влажни зони. Понякога тук остават някои птици, които избират да прекарат зимата в у нас. През 2001 година на южния бряг на Бургаското езеро е създадено укритие и пункт, в който орнитолозите към БАН и Българското дружество за защита на птиците се събират, за да наблюдават миграцията на редките видове птици. Тук идват и много чуждестранни специалисти.

Друга голяма спирка по пътя на прелетните птици е местност Болата, която се намира северно от нос Калиакра. Тук могат да се наблюдават пеликани, жерави, късопъстри чучулиги, дебелоклюни чучулиги. Розови скорци, алпийски бързолети, качулати корморани, каменарчета, червеногърби сврачки и мног дрги интересни видове птици.

През България мина е още един маршрут на прелетните птици от Европа- Виа Аристотелис, който минава през долината на Струма, Софийското поле и Искърското дефиле.

Автор: Becky

Описание

Виа Понтика на латински означава Черноморски път и представлява старо римско трасе, което минава покрай Черно Море. Началото ми е при Константинопол (днешен Истанбул) и минава през много селища Приморско, Аполония (Созопол), Дебелт, Анхиало (Ахелой), Месемврия, Одесос, Томи и ИСтрос, който днес е в Румъния.

Днес Виа Понтика е името на едно от най-големите маршрути за миграция на птиците от Европа към по-топлата Африка през зимата. Той минава през нашата страна- над Странджа и по ивицата на Черно море. По този маршрут се движат различни грабливи, пойни, водолюбиви птици. Почти 80% от тях са бели щъркели и всички розови пеликани в цяла Европа. Този път изминават редкият царски орел, гологлавият и египетският лешояд.

Един от пунктовете, които птиците избират за почивка на Виа Понтика, са Бургаските влажни зони. Понякога тук остават някои птици, които избират да прекарат зимата в у нас. През 2001 година на южния бряг на Бургаското езеро е създадено укритие и пункт, в който орнитолозите към БАН и Българското дружество за защита на птиците се събират, за да наблюдават миграцията на редките видове птици. Тук идват и много чуждестранни специалисти.

Друга голяма спирка по пътя на прелетните птици е местност Болата, която се намира северно от нос Калиакра. Тук могат да се наблюдават пеликани, жерави, късопъстри чучулиги, дебелоклюни чучулиги. Розови скорци, алпийски бързолети, качулати корморани, каменарчета, червеногърби сврачки и мног дрги интересни видове птици.

През България мина е още един маршрут на прелетните птици от Европа- Виа Аристотелис, който минава през долината на Струма, Софийското поле и Искърското дефиле.

Близки хотели