Търсене

Парков район Безбог

Национален парк Пирин е разделен на шест паркови района, един от които е Парков район Безбог. На северозапад той има за граница парков район Вихрен, а от южната си страна дели границата си с парк Трите реки. А на самата му територия е резерват Юлен.

В този район се намират езерата – Безбожкото, Рибните, Каменишките, Самодивските, Кременските и най – голямото езеро по площ и дълбочина в Пирин – Поповото. Неговата площ е между 123,6 и 132 декара, в зависимост от сезона, а дълбочината му е 29,5 метра.

В парков район Безбог има над 700 вида висши растения, от които 44 са включени в Червената книга на нашата страна. Някои от тях са нарцисовидната съсънка, плананския божур и златитстата кандилка. Най – често срещаните дървесни видове са ела, бяла мура, черна мура, бял бор, клек и смърч.

От тук минават няколко известни туристически маршрута, а един от най – често използваните изходни пунктове за планински преходи е седалковият лифт, който тръгва от Добринище и стига до хижа Безбог.

Ако искате да посетите офиса на парковия район трябва да се насочите към град Добринище, община Банско.

На картата по – долу ще видите посочена локация, която е само за ориентир и не е свързана с никаква забележителност или възлово място в парковия район.

Автор: Mariq_Ivanova

Описание

Национален парк Пирин е разделен на шест паркови района, един от които е Парков район Безбог. На северозапад той има за граница парков район Вихрен, а от южната си страна дели границата си с парк Трите реки. А на самата му територия е резерват Юлен.

В този район се намират езерата – Безбожкото, Рибните, Каменишките, Самодивските, Кременските и най – голямото езеро по площ и дълбочина в Пирин – Поповото. Неговата площ е между 123,6 и 132 декара, в зависимост от сезона, а дълбочината му е 29,5 метра.

В парков район Безбог има над 700 вида висши растения, от които 44 са включени в Червената книга на нашата страна. Някои от тях са нарцисовидната съсънка, плананския божур и златитстата кандилка. Най – често срещаните дървесни видове са ела, бяла мура, черна мура, бял бор, клек и смърч.

От тук минават няколко известни туристически маршрута, а един от най – често използваните изходни пунктове за планински преходи е седалковият лифт, който тръгва от Добринище и стига до хижа Безбог.

Ако искате да посетите офиса на парковия район трябва да се насочите към град Добринище, община Банско.

На картата по – долу ще видите посочена локация, която е само за ориентир и не е свързана с никаква забележителност или възлово място в парковия район.

Близки хотели