Търсене

Парк Аспарухово Варна

На 8 октомври 1934 година се взема решение да се направи парк от пустинната местност при Аспаруховия вал по идея на Карел Шкорпил. По това време той е директор на Варненския археологически музей. Предложено е също да се издигне паметник на Аспаруховия войн, както и бюст – паметник на хан Аспарух. За целта е сформиран организационен комитет.

Създателят на Морската градина Антон Новак и инженер Любин Димов изготвят идейна скица за новия парк. За да се осъществи тази идея, голяма роля има и командирът на Осми приморски полк Петър Димков.

Първата копка на новия парк е направена от кмета Станчо Станев през ноември 1934 година. Присъстват много жители на града. Отговорната задача да озелени парка има Атанас Савов. Той е изтъкнат озеленител и лозар.

За да се възстанови Аспаруховия вал помощ оказват много ученици, войници и граждани. До 5 декември работниците наброявали 120 души. Те очертали алеите между вала и шосето, засадили първия ред тополи по протежението на шосето за Галата и по цялото бургаското шосе. На пясъчния вал са засадени акациеви дръвчета на най – малко 2 години. Поливали се всекидневно за да прихванат на 100%. Залесяването продължава и през цялата пролет на 1935 година. От една пустееща местност, мястото постепенно се превръща в зеленеещ парк с красиви алеи и свежи дръвчета.

Входа на парка се оформя в началото на 1935 година. Поставен е и бюст паметник на хан Аспарух. За изработката му се грижи местния скулптор Кирил Георгиев. През същата година се издига и статуята на Аспаруховия войн. Тя е дело на Кирил Шиваров и представлява войн обърнат към морето. Поставена е и колона от Аспаруховата епоха, която е намерена при разкопки през 1914 година.

Официално Аспаруховият парк е открит на 3 август 1935 година. Той се превръща в любимо място на жителите на Варна. По време на празници и през почивните дни е пълен. Днес паркът още е предпочитано място за разходка и отдих. Дърветата и храстите се осветяват по атрактивен начин. По красивите алеи има и пейки.

Автор: Ана Мария

Описание

На 8 октомври 1934 година се взема решение да се направи парк от пустинната местност при Аспаруховия вал по идея на Карел Шкорпил. По това време той е директор на Варненския археологически музей. Предложено е също да се издигне паметник на Аспаруховия войн, както и бюст – паметник на хан Аспарух. За целта е сформиран организационен комитет.

Създателят на Морската градина Антон Новак и инженер Любин Димов изготвят идейна скица за новия парк. За да се осъществи тази идея, голяма роля има и командирът на Осми приморски полк Петър Димков.

Първата копка на новия парк е направена от кмета Станчо Станев през ноември 1934 година. Присъстват много жители на града. Отговорната задача да озелени парка има Атанас Савов. Той е изтъкнат озеленител и лозар.

За да се възстанови Аспаруховия вал помощ оказват много ученици, войници и граждани. До 5 декември работниците наброявали 120 души. Те очертали алеите между вала и шосето, засадили първия ред тополи по протежението на шосето за Галата и по цялото бургаското шосе. На пясъчния вал са засадени акациеви дръвчета на най – малко 2 години. Поливали се всекидневно за да прихванат на 100%. Залесяването продължава и през цялата пролет на 1935 година. От една пустееща местност, мястото постепенно се превръща в зеленеещ парк с красиви алеи и свежи дръвчета.

Входа на парка се оформя в началото на 1935 година. Поставен е и бюст паметник на хан Аспарух. За изработката му се грижи местния скулптор Кирил Георгиев. През същата година се издига и статуята на Аспаруховия войн. Тя е дело на Кирил Шиваров и представлява войн обърнат към морето. Поставена е и колона от Аспаруховата епоха, която е намерена при разкопки през 1914 година.

Официално Аспаруховият парк е открит на 3 август 1935 година. Той се превръща в любимо място на жителите на Варна. По време на празници и през почивните дни е пълен. Днес паркът още е предпочитано място за разходка и отдих. Дърветата и храстите се осветяват по атрактивен начин. По красивите алеи има и пейки.

Близки хотели