Търсене

Пантеон - град Варна

Паметник на загиналите борци против фашизма и капитализма от град Варна и Варненски окръг в периода 1923-1944 година е пълното название на Пантеона в Морската градина на град Варна и се намира съвсем близо до Двореца на културата и спорта. През 1945 година на могилата Турна тепе в направена Братска могила за костите на загиналите против фашизма и капитализма. За направата на могилата са избрани скулпторите Христо Боев и Веселин Начев, а за техническата част отговарят Константин Яръмов, Пецо Златев и Камен Горанов. Идеята е била могилата да има форма на пресечен конус с лавров венец. По-късно е направена такава и в Пловдив. Десет години след построяването на могилата се взима решение католическите гробища и Паметника на френските войници, починали по време на Кримската война да се преместят на мястото на Братската могила, а костите на загиналите да дойдат на тяхното място в Морската градина.Така е построен Пантеонът и официалното откриване е през 1959 година по повод 42 години от Октомврийската революция. Имало почетен караул от средношколници през годините след откриването му. Подобно на традиция в град Одеса, днес всички млади бракосъчетани двойки поднасят цветя на Пантеона и се снимат пред него.


Главните фигури, които са в паметника, са направени са седем месеца. Идеята за скицата дава професор Любомир Далчев. Над релефите има двама бойци, като единият е ранен, а другият продължава да се бие. Под тях има седем релефа с различни сцени. През 1995 година костите са махнати от паметника и са предадени на близките на починалите, за да могат да ги погребат. Днес няма останки в паметника. Той е признат за исторически и културен паметник през 1971 година и е признат за един от най-големите символи на Варна.

Автор: Валерия Минева

Описание

Паметник на загиналите борци против фашизма и капитализма от град Варна и Варненски окръг в периода 1923-1944 година е пълното название на Пантеона в Морската градина на град Варна и се намира съвсем близо до Двореца на културата и спорта. През 1945 година на могилата Турна тепе в направена Братска могила за костите на загиналите против фашизма и капитализма. За направата на могилата са избрани скулпторите Христо Боев и Веселин Начев, а за техническата част отговарят Константин Яръмов, Пецо Златев и Камен Горанов. Идеята е била могилата да има форма на пресечен конус с лавров венец. По-късно е направена такава и в Пловдив. Десет години след построяването на могилата се взима решение католическите гробища и Паметника на френските войници, починали по време на Кримската война да се преместят на мястото на Братската могила, а костите на загиналите да дойдат на тяхното място в Морската градина.Така е построен Пантеонът и официалното откриване е през 1959 година по повод 42 години от Октомврийската революция. Имало почетен караул от средношколници през годините след откриването му. Подобно на традиция в град Одеса, днес всички млади бракосъчетани двойки поднасят цветя на Пантеона и се снимат пред него.


Главните фигури, които са в паметника, са направени са седем месеца. Идеята за скицата дава професор Любомир Далчев. Над релефите има двама бойци, като единият е ранен, а другият продължава да се бие. Под тях има седем релефа с различни сцени. През 1995 година костите са махнати от паметника и са предадени на близките на починалите, за да могат да ги погребат. Днес няма останки в паметника. Той е признат за исторически и културен паметник през 1971 година и е признат за един от най-големите символи на Варна.

Близки хотели