Търсене

Паметник на Калифер Войвода

ул. Юмрук Чал 14, Калофер

Според легендите и преданията Калофер е създаден през 1533 година. Жителите на града оказали огромна съпротива, когато турците нападат България и я завладяват. Градът е заличен по особено жесток начин. Имало една дружина, в която учасвтвали смели и млади мъже, които били свободни по дух и се скитали из горите около Калофер. Те нападали турските кервани, които преминавали през прохода наблизо. Войводата им бил Калифер, който бил безстрашен и смел. От него идва и името на града. Войводата и неговата дружина от смели мъже не позволявали нито един турчин да мине наоколо. Те пазили горите на изток от Тунджа и Копринка, която е близо до Казанлък, а на запад- чак до Карловската река и Стряма. Стигат чак до Копривщица.

Султанът не можел да се прави с Калифер войвода и неговите хора. Той се принуждава да им позволи да се заселят по тези земи. Единственото условие да спрат набезите над турските кервани и да започната да пазят прохода. Калифер войвода се съгласява и се установява в землището на днешния Калофер. Когато се заселва със своите сподвижници, те нямали жени и според легендата откраднали булки от съседния град Сопот. Като дервентаджийско селище ( място на пазители на прохода), градът получава много привилегии още от създаването си. Това му помага да съхрани българския си дух и характер.

В Калофер винаги са се празнували традиционните български празници. Тук се раждат много харамии, бунтовници и хайдути като Калифер, дядо Млъчко. Гълъб войвода, Добри войвода, Чоно Чорбаджи и много други, които се борят за правата си по време на турското робство. Днес в града се извисява паметник на великият Калифер войвода, който основава града. Построен е в знак на благодарност и признание към действията на всички войводи и хайдути, които се борят срещу поробителите. В Калофер роден големият български революционер и поет Христо Ботев.

Автор: Стефан Йорданов

Адрес: ул. Юмрук Чал 14, Калофер

Описание

Според легендите и преданията Калофер е създаден през 1533 година. Жителите на града оказали огромна съпротива, когато турците нападат България и я завладяват. Градът е заличен по особено жесток начин. Имало една дружина, в която учасвтвали смели и млади мъже, които били свободни по дух и се скитали из горите около Калофер. Те нападали турските кервани, които преминавали през прохода наблизо. Войводата им бил Калифер, който бил безстрашен и смел. От него идва и името на града. Войводата и неговата дружина от смели мъже не позволявали нито един турчин да мине наоколо. Те пазили горите на изток от Тунджа и Копринка, която е близо до Казанлък, а на запад- чак до Карловската река и Стряма. Стигат чак до Копривщица.

Султанът не можел да се прави с Калифер войвода и неговите хора. Той се принуждава да им позволи да се заселят по тези земи. Единственото условие да спрат набезите над турските кервани и да започната да пазят прохода. Калифер войвода се съгласява и се установява в землището на днешния Калофер. Когато се заселва със своите сподвижници, те нямали жени и според легендата откраднали булки от съседния град Сопот. Като дервентаджийско селище ( място на пазители на прохода), градът получава много привилегии още от създаването си. Това му помага да съхрани българския си дух и характер.

В Калофер винаги са се празнували традиционните български празници. Тук се раждат много харамии, бунтовници и хайдути като Калифер, дядо Млъчко. Гълъб войвода, Добри войвода, Чоно Чорбаджи и много други, които се борят за правата си по време на турското робство. Днес в града се извисява паметник на великият Калифер войвода, който основава града. Построен е в знак на благодарност и признание към действията на всички войводи и хайдути, които се борят срещу поробителите. В Калофер роден големият български революционер и поет Христо Ботев.

Близки хотели