Търсене

Национална библиотека Св.Св. Кирил и Методий София

София 1504, бул. „Васил Левски” 88

Национална библиотека “Свети Свети Кирил и Методий“ се намира в град София и може спокойно да бъде приета за най-големия културен център на България. Тя е и най-голямата библиотека със свободен достъп на територията на страната. Библиотеката се намира в непосредствена близост до Софийския университет “Свети Климент Охридски“. В нея се съхраняват и всички документи , които се публикуват в пределите на страната. Има и голям брой издания на различни езици и от цял свят. Фондът наброява почти 8 милиона екземпляра. Националната библиотека издава и собствено списание, наречено „Библиотека“.

Националната библиотека е създадена през 1879 година от специализирана комисия, тогава е носила името Българска народна библиотека. Преди тя се помещавала на няколко различни места в София, а такава каквато я познаваме днес е от 1953 година, като сградата е построена специално за нуждите на библиотечния фонд.

През 1994 година вече е призната и за културен институт, а от 2009 година е и Национална библиотека. На територията и са разпределени няколко главни колекции. Българският исторически архив съхранява важни документи, представящи революционното движение и борба за освобождение на България. Има и множество по-стари славяноезични и чужди ръкописи.

Всеки любител на старите и ценни книги би се зарадвал да научи че тук може да открие огромен брой редки и изключително ценни книги като „Неделник“ на Софроний Врачански, Рибния буквар на д-р Петър Берон, който и до днес пленява с увлекателното си съдържание и много други.

В сградата на Националната библиотека се съхраняват много и различни енциклопедии, речници на всякакви езици и теми. За всеки член на библиотеката е осигурено ползване на фонда и, компютри, интернет информационни услуги за улесняване намирането на желаната книга или източник, както и заемане на книги. Библиотеката разполага с малко остаряла система с компютри и неособено приложимия за нас Линокс, затова по-добре носете собствените си лаптопи, има свободен достъп до интернет мрежа.

Може би много от нас не знаят, но в библиотеката се съхраняват и много различни музикални предмети като ноти, грамофони плочи, енциклопедии на музикална тематика, аудиокасети и дискове. Там може да намерите редки екземпляри на български автори, които може би никога няма да успеете да намерите на друго място. Избраните от вас творби може да прослушате на място в определеното за това звукозаписно студио. Тук често може да срещнете ученици от музикалното училище или пък студенти от Консерваторията.

Автор: Valentina

Работно време: от понеделник до петък от 9:00 до 18:30 часа

Телефони: 02 9183101

Адрес: София 1504, бул. „Васил Левски” 88

Website: виж тук

Facebook: виж тук

Описание

Национална библиотека “Свети Свети Кирил и Методий“ се намира в град София и може спокойно да бъде приета за най-големия културен център на България. Тя е и най-голямата библиотека със свободен достъп на територията на страната. Библиотеката се намира в непосредствена близост до Софийския университет “Свети Климент Охридски“. В нея се съхраняват и всички документи , които се публикуват в пределите на страната. Има и голям брой издания на различни езици и от цял свят. Фондът наброява почти 8 милиона екземпляра. Националната библиотека издава и собствено списание, наречено „Библиотека“.

Националната библиотека е създадена през 1879 година от специализирана комисия, тогава е носила името Българска народна библиотека. Преди тя се помещавала на няколко различни места в София, а такава каквато я познаваме днес е от 1953 година, като сградата е построена специално за нуждите на библиотечния фонд.

През 1994 година вече е призната и за културен институт, а от 2009 година е и Национална библиотека. На територията и са разпределени няколко главни колекции. Българският исторически архив съхранява важни документи, представящи революционното движение и борба за освобождение на България. Има и множество по-стари славяноезични и чужди ръкописи.

Всеки любител на старите и ценни книги би се зарадвал да научи че тук може да открие огромен брой редки и изключително ценни книги като „Неделник“ на Софроний Врачански, Рибния буквар на д-р Петър Берон, който и до днес пленява с увлекателното си съдържание и много други.

В сградата на Националната библиотека се съхраняват много и различни енциклопедии, речници на всякакви езици и теми. За всеки член на библиотеката е осигурено ползване на фонда и, компютри, интернет информационни услуги за улесняване намирането на желаната книга или източник, както и заемане на книги. Библиотеката разполага с малко остаряла система с компютри и неособено приложимия за нас Линокс, затова по-добре носете собствените си лаптопи, има свободен достъп до интернет мрежа.

Може би много от нас не знаят, но в библиотеката се съхраняват и много различни музикални предмети като ноти, грамофони плочи, енциклопедии на музикална тематика, аудиокасети и дискове. Там може да намерите редки екземпляри на български автори, които може би никога няма да успеете да намерите на друго място. Избраните от вас творби може да прослушате на място в определеното за това звукозаписно студио. Тук често може да срещнете ученици от музикалното училище или пък студенти от Консерваторията.