Търсене

Национален парк Пирин

Името на Пирин произхожда още от древните славяни, които при заселването си в планината я оприличават на бог Перун. В България има три национални парка – Централен Балкан, Рила и Пирин. Разположен в Югозападна България, националния парк Пирин обхваща по – голямата част от Пирин планина.

Началото му е поставено през 1962 година, когато е създаден Народен парк Вихрен. Целта е била опазване на горските масиви. Площта, която е заемал е била 6 200 хектара. След това през 1974 година е преименуван на Народен парк Пирин и територията му е била увеличена. През 1998 година вече е обявен за Национален парк Пирин с територия от 40 332,4 хектара. Градовете с които граничи парка са Банско, Симитли, Струмяни, Гоце Делчев, Разлог, Кресна и Сандански. В Него се намират резерватите Юлен и Баюви дупки – Джинджирица.

Относно флората и фауната в парка единствените думи, които може да ги определят са „голямо разнообразие“. Над 159 вида птици, които са общо 40% от всички в България, над 2000 вида безгръбначни животни, както и около 200 вида гръбначни, сред които шипоопашатата костенурка и жабата дървесница – едни от животните в Червения списък на Международния съюз за зашита на природата. Над 182 вида растения, които са лечебни, а общо има 1315 вида висши растения, които са около 1/3 от всички в страната.

Има няколко паркови района, които може да посетите – „Баюви дупки“, „Безбог“, „Трите реки“, „Синаница“, „Вихрен“, „Каменица“.

Докато сте още в град Банско се отбийте в Посетителският информационен център на Национален парк „Пирин“, който се намира на адрес град Банско, улица Пирин 104, може да видите посочения телефон за връзка от дясната страна. Там ще имате възможността да се запознаете с подробна информация за парка, любопитни и интересни факти.

Имайте предвид, че парка е много важен, под защита на ЮНЕСКО и се полагат огромни грижи за поддържането му. Не го замърсявайте. Също така имайте предвид, че ловът, незаконната сеч, повреждането на маркировка и риболова в определени река са строго забранени.

На картата по – долу е обозначена средна точка в центъра на парка.

Автор: Mariq_Ivanova

Телефони: 0884 323 245

Описание

Името на Пирин произхожда още от древните славяни, които при заселването си в планината я оприличават на бог Перун. В България има три национални парка – Централен Балкан, Рила и Пирин. Разположен в Югозападна България, националния парк Пирин обхваща по – голямата част от Пирин планина.

Началото му е поставено през 1962 година, когато е създаден Народен парк Вихрен. Целта е била опазване на горските масиви. Площта, която е заемал е била 6 200 хектара. След това през 1974 година е преименуван на Народен парк Пирин и територията му е била увеличена. През 1998 година вече е обявен за Национален парк Пирин с територия от 40 332,4 хектара. Градовете с които граничи парка са Банско, Симитли, Струмяни, Гоце Делчев, Разлог, Кресна и Сандански. В Него се намират резерватите Юлен и Баюви дупки – Джинджирица.

Относно флората и фауната в парка единствените думи, които може да ги определят са „голямо разнообразие“. Над 159 вида птици, които са общо 40% от всички в България, над 2000 вида безгръбначни животни, както и около 200 вида гръбначни, сред които шипоопашатата костенурка и жабата дървесница – едни от животните в Червения списък на Международния съюз за зашита на природата. Над 182 вида растения, които са лечебни, а общо има 1315 вида висши растения, които са около 1/3 от всички в страната.

Има няколко паркови района, които може да посетите – „Баюви дупки“, „Безбог“, „Трите реки“, „Синаница“, „Вихрен“, „Каменица“.

Докато сте още в град Банско се отбийте в Посетителският информационен център на Национален парк „Пирин“, който се намира на адрес град Банско, улица Пирин 104, може да видите посочения телефон за връзка от дясната страна. Там ще имате възможността да се запознаете с подробна информация за парка, любопитни и интересни факти.

Имайте предвид, че парка е много важен, под защита на ЮНЕСКО и се полагат огромни грижи за поддържането му. Не го замърсявайте. Също така имайте предвид, че ловът, незаконната сеч, повреждането на маркировка и риболова в определени река са строго забранени.

На картата по – долу е обозначена средна точка в центъра на парка.

Близки хотели