Търсене

Национален парк Централен балкан

Националният парк „Централен Балкан“ се намира в сърцето на страната, в най- високите части на Стара планина. Неговата цел е опазването на невероятно растително и животинско богатство в района. Пред посетителите се разкриват невероятни гледки, скални феномени и красиви водопади.

В парка се намира връх Ботев, а най- високата му част се намира съвсем близо до Карлово.

Паркът се простира на повече от 70 000 декара площ и в него влизат 5 административни области- Софийска, Пловдивска, Старозагорска, Габровска и Ловешка. В границите на „Централен Балкан“ има 9 резервата- „Джендема“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Северен Джендем“, „Стенето“, „Коза стена“, „Ботаин“ и „Стара река“. Зоната с резерватите е част от списъка на ООН с национални паркове.

Най- посещавани от туристите са Пеещите скали, Водопадът Райското пръскало, Северният и Южният Джендем.

В парка има невероятно разнообразие от представители на флората. Има 2340 вида растения и сред тях има 166 с лечебни свойства. Срещат се планински явор, обикновен смърч, черен бор, еделвайс и други.

Парк „Централен Балкан“ е едно от малкото места в Европа, което дава убежище за защитените и редки животински видове като вълк, златка, видра, дива котка, трицветен нощник, дългокрил прилеп, дива коза, белогуш дрозд, планинско сляпо куче и много птици от алпийския биом.

В парка се развива пешеходен туризъм и е едно от най- предпочитаните места у нас. За туристите има специални кътове за отдих и почивка, които дават възможност да се наблюдава красивата природа. Има разработени 10 специални маршрута, като 4 от тях са за велотуризъм, има специални маршрути, свързани с наблюдението на птици, растения и бозайници. Създадени са културно-исторически и алпийски маршрути.

Най- посещавани региони в територията около парка са Сопот, Павел баня, Карлово, Казанлък, Габрово, Априлци, Троян и Тетевен. Край парка са Гложенският, Троянският, Калоферският, Батошевският и Новоселският манастир както и Сопотският метох.

Туристите отсядат в хотели и къщи, квартири, комплекси и хижи на територията на парка и извън него. Посетителите на парка се наслаждават на невероятни гледки, вкусна местна кухня, гостоприемни хора, уникален фолклор и различни занаяти.

Паркът предлага и търговски услуги за туристите. Има няколко специални информационни центрове, които информират посетителите и се занимават с образователна и природозащитна дейност.

Днес парк „Централен Балкан“ е невероятно място с уникална и величествена природа, един истински зелен оазис.

Автор: Алекс Димитров

Описание

Националният парк „Централен Балкан“ се намира в сърцето на страната, в най- високите части на Стара планина. Неговата цел е опазването на невероятно растително и животинско богатство в района. Пред посетителите се разкриват невероятни гледки, скални феномени и красиви водопади.

В парка се намира връх Ботев, а най- високата му част се намира съвсем близо до Карлово.

Паркът се простира на повече от 70 000 декара площ и в него влизат 5 административни области- Софийска, Пловдивска, Старозагорска, Габровска и Ловешка. В границите на „Централен Балкан“ има 9 резервата- „Джендема“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Северен Джендем“, „Стенето“, „Коза стена“, „Ботаин“ и „Стара река“. Зоната с резерватите е част от списъка на ООН с национални паркове.

Най- посещавани от туристите са Пеещите скали, Водопадът Райското пръскало, Северният и Южният Джендем.

В парка има невероятно разнообразие от представители на флората. Има 2340 вида растения и сред тях има 166 с лечебни свойства. Срещат се планински явор, обикновен смърч, черен бор, еделвайс и други.

Парк „Централен Балкан“ е едно от малкото места в Европа, което дава убежище за защитените и редки животински видове като вълк, златка, видра, дива котка, трицветен нощник, дългокрил прилеп, дива коза, белогуш дрозд, планинско сляпо куче и много птици от алпийския биом.

В парка се развива пешеходен туризъм и е едно от най- предпочитаните места у нас. За туристите има специални кътове за отдих и почивка, които дават възможност да се наблюдава красивата природа. Има разработени 10 специални маршрута, като 4 от тях са за велотуризъм, има специални маршрути, свързани с наблюдението на птици, растения и бозайници. Създадени са културно-исторически и алпийски маршрути.

Най- посещавани региони в територията около парка са Сопот, Павел баня, Карлово, Казанлък, Габрово, Априлци, Троян и Тетевен. Край парка са Гложенският, Троянският, Калоферският, Батошевският и Новоселският манастир както и Сопотският метох.

Туристите отсядат в хотели и къщи, квартири, комплекси и хижи на територията на парка и извън него. Посетителите на парка се наслаждават на невероятни гледки, вкусна местна кухня, гостоприемни хора, уникален фолклор и различни занаяти.

Паркът предлага и търговски услуги за туристите. Има няколко специални информационни центрове, които информират посетителите и се занимават с образователна и природозащитна дейност.

Днес парк „Централен Балкан“ е невероятно място с уникална и величествена природа, един истински зелен оазис.

Близки хотели