Търсене

Национален историко - археологически резерват Мадара

Резерват Мадара е само на 17 километра от град Шумен и е близо до село Мадара. Хората са населявали местността от дълбока древност. Привличали ги красивите скали, уникалната природа и обилната вода, която тече навсякъде. Мястото е обитавано от хора още от периода на неолита. Тук има много дворци, имения, крепости, пещерни светилища, килии, манастирски комплекси и много други. Открити са много предмети, които разкриват културата на различните общности.

Тук първо са се заселили първобитни хора, след това траки, римляни, византийци, славянски племена, българии накрая турци. Днес е резервата са съхранени паметници от всички тези епохи. Има няколко хипотези за името на историко-археологическия резерват и цялата местност. Според някои историци то идва от старогръцката дума „мадарос”, което значело „гол”, „безлесен”, „плешив”. Други са на мнение, че думата е от старобългарски и означава Свещено място, Свещена скала.

Първи проучвания на местността са правени през 30-те години на ХХ век. Тогава археолози разкопават две надгробни могили. Намерен епогребален инвентар, които показва връзки и търговия на местните траки с различни гърцки колонии по крайбрежието на Черноморе. Много време траките използват природните дадености за дом - пещерите. Постепенно ги разширяват за да им е по-удобно.

По време на Античността местността Мадара е заселена от римляни. Един от най-забележителните паметници от периода е Римската вила, която е съществува в периода II-IV веки е уникален мащабен комплекс от постройки, които са били типични за европейските провинции на великата Римска империя. Къщата вероятно е била на богат робовладелец. През V век е направена и Мадарската крепост, която е имала укрепителни функции и е съществувала до XV век. Тогава тя е разрушена от кръстоносци.

През Средновековието мястото е било център на исторически събития, свързани с Българската държава и старите и столици Плиска и Преслав.Следкатостраната пада под османскоробство, Мадара загубва своята сила и вече не е важен административен и културен център. До XVI век от дворците, паметниците от Средновековието почти не остава следа.

Най-известната забележителност в историко-архитектурния резерват Мадара е уникалният релеф, известен в цял свят като Мадарския конник. Намира са на отвесна скала на 23 метра от земята и до днес никой не е могъл да даде обяснение как е направен този релеф. Мадарскиятконнике една от най-забележителните находки на територията на България. Представен конник в естествен ръст и държи копие. В краката на коня има паднал лъв, а зад ездача ималовно куче. Няколко хипотези свързват конника с хан Крум, хан Тервел, хан Аспарух и самия бог Тангра. Релефът е уникален и единствен в цяла Европа. През 1979 година става част от списъка на ЮНЕСКО за паметници със световно значение. През 2008 година става глобален символ за страната ни. Днес врезерват Мадара има археологически музей, който разкрива пред посетителите забележителната история на древното селище и местността. Открит е през 1935 година и внего има повече от 350 находки, открити на територията на резервата. Навсякъде има поставени указателни табели и пана, които помагат на туристите да се ориентират. Има екопътека, паркинг и специални места за трудноподвижни хора.

Автор: София

Описание

Резерват Мадара е само на 17 километра от град Шумен и е близо до село Мадара. Хората са населявали местността от дълбока древност. Привличали ги красивите скали, уникалната природа и обилната вода, която тече навсякъде. Мястото е обитавано от хора още от периода на неолита. Тук има много дворци, имения, крепости, пещерни светилища, килии, манастирски комплекси и много други. Открити са много предмети, които разкриват културата на различните общности.

Тук първо са се заселили първобитни хора, след това траки, римляни, византийци, славянски племена, българии накрая турци. Днес е резервата са съхранени паметници от всички тези епохи. Има няколко хипотези за името на историко-археологическия резерват и цялата местност. Според някои историци то идва от старогръцката дума „мадарос”, което значело „гол”, „безлесен”, „плешив”. Други са на мнение, че думата е от старобългарски и означава Свещено място, Свещена скала.

Първи проучвания на местността са правени през 30-те години на ХХ век. Тогава археолози разкопават две надгробни могили. Намерен епогребален инвентар, които показва връзки и търговия на местните траки с различни гърцки колонии по крайбрежието на Черноморе. Много време траките използват природните дадености за дом - пещерите. Постепенно ги разширяват за да им е по-удобно.

По време на Античността местността Мадара е заселена от римляни. Един от най-забележителните паметници от периода е Римската вила, която е съществува в периода II-IV веки е уникален мащабен комплекс от постройки, които са били типични за европейските провинции на великата Римска империя. Къщата вероятно е била на богат робовладелец. През V век е направена и Мадарската крепост, която е имала укрепителни функции и е съществувала до XV век. Тогава тя е разрушена от кръстоносци.

През Средновековието мястото е било център на исторически събития, свързани с Българската държава и старите и столици Плиска и Преслав.Следкатостраната пада под османскоробство, Мадара загубва своята сила и вече не е важен административен и културен център. До XVI век от дворците, паметниците от Средновековието почти не остава следа.

Най-известната забележителност в историко-архитектурния резерват Мадара е уникалният релеф, известен в цял свят като Мадарския конник. Намира са на отвесна скала на 23 метра от земята и до днес никой не е могъл да даде обяснение как е направен този релеф. Мадарскиятконнике една от най-забележителните находки на територията на България. Представен конник в естествен ръст и държи копие. В краката на коня има паднал лъв, а зад ездача ималовно куче. Няколко хипотези свързват конника с хан Крум, хан Тервел, хан Аспарух и самия бог Тангра. Релефът е уникален и единствен в цяла Европа. През 1979 година става част от списъка на ЮНЕСКО за паметници със световно значение. През 2008 година става глобален символ за страната ни. Днес врезерват Мадара има археологически музей, който разкрива пред посетителите забележителната история на древното селище и местността. Открит е през 1935 година и внего има повече от 350 находки, открити на територията на резервата. Навсякъде има поставени указателни табели и пана, които помагат на туристите да се ориентират. Има екопътека, паркинг и специални места за трудноподвижни хора.

Близки хотели