Търсене

Музей на мозайките Девня

Гр. Девня, ул. „Съединение” № 73

В град Девня се намира един много интересен и малко по – различен музей от тези на историята, археологията и други. Този музей е посветен на мозайките. Идеята за него се е родила от намерената при археологически проучвания сграда с мозайки. Дейността по тези разкопки започва през 1976 година и има продължителност от пет сезона. Това проучване е проведено от Анастас Ангелов, Александър Минчев и Петко Георгиев.

Тук трябва задължително да отбележим, че дори самия музей е изграден върху античните основи на откритата сграда с мозайки. Проекта за създаването е на архитект Камен Горанов. Има информация, получена след археологически анализи, че сградата датира от 3 – 4 век. А преди това там е имало други сгради, които са били разрушени от готите (250 – 251 година). Също така се знае, че сградата е функционирала да 7 век.

Площта на сградата е много голяма, ширината й е 37.75 метра, а дължината 37.15 метра. Тя разполага със външен двор, застлан с каменни плочи и каменен кладенец по средата. Този двор е заобиколен от три страни. В него има сгради с различна функция – 21 жилищни, складови и стопански помещения, като имат обща заемана площ от 1402 квадратни метра.

Забележителни за 5 от помещенията на сградата, които са били облечени в многоцветни подови мозайки, едни от най – красивите, намерени в България, останали от римско време. Посетителите могат да видят три от тези мозайки на автентичните им места, а другите са имало нужда от частично реставриране и консервиране, след което са поставени на носеща основа.

Мозайките са изключително красиви, направени чрез техника с малки кубчета от мрамор, 16 цвята стъкло, печена глина, варовик. На тях се виждат сцени, разказващи за гръцко – римската митология, птици, екзотични животни, геометрични и растителни мотиви.

В музея на мозайките в Девня може да се видят:

• Мозайка Горгона Медуза

• Мозайка Сатир ( Зевс ) и Антиопа

• Мозайка Отвличането на Ганимед

• Мозайка Сезони

• Панонски Волути

Входа за възрастни е 4 лева, за учащи - 2 лева, а беседата на български език е 20 лв.

Автор: Дафинка

Работно време: 1 май - 30 септември: 10 ч. - 16 ч., без почивен ден. 1 октомври - 30 април: 10 ч. - 16 ч., почивни дни – събота и неделя.

Телефони: 0519 34 440 ; 0882 69 99 48

Адрес: Гр. Девня, ул. „Съединение” № 73

Описание

В град Девня се намира един много интересен и малко по – различен музей от тези на историята, археологията и други. Този музей е посветен на мозайките. Идеята за него се е родила от намерената при археологически проучвания сграда с мозайки. Дейността по тези разкопки започва през 1976 година и има продължителност от пет сезона. Това проучване е проведено от Анастас Ангелов, Александър Минчев и Петко Георгиев.

Тук трябва задължително да отбележим, че дори самия музей е изграден върху античните основи на откритата сграда с мозайки. Проекта за създаването е на архитект Камен Горанов. Има информация, получена след археологически анализи, че сградата датира от 3 – 4 век. А преди това там е имало други сгради, които са били разрушени от готите (250 – 251 година). Също така се знае, че сградата е функционирала да 7 век.

Площта на сградата е много голяма, ширината й е 37.75 метра, а дължината 37.15 метра. Тя разполага със външен двор, застлан с каменни плочи и каменен кладенец по средата. Този двор е заобиколен от три страни. В него има сгради с различна функция – 21 жилищни, складови и стопански помещения, като имат обща заемана площ от 1402 квадратни метра.

Забележителни за 5 от помещенията на сградата, които са били облечени в многоцветни подови мозайки, едни от най – красивите, намерени в България, останали от римско време. Посетителите могат да видят три от тези мозайки на автентичните им места, а другите са имало нужда от частично реставриране и консервиране, след което са поставени на носеща основа.

Мозайките са изключително красиви, направени чрез техника с малки кубчета от мрамор, 16 цвята стъкло, печена глина, варовик. На тях се виждат сцени, разказващи за гръцко – римската митология, птици, екзотични животни, геометрични и растителни мотиви.

В музея на мозайките в Девня може да се видят:

• Мозайка Горгона Медуза

• Мозайка Сатир ( Зевс ) и Антиопа

• Мозайка Отвличането на Ганимед

• Мозайка Сезони

• Панонски Волути

Входа за възрастни е 4 лева, за учащи - 2 лева, а беседата на български език е 20 лв.

Близки хотели