Търсене

Местност Смриките

Местността Смриките се намира съвсем близо до Обзор, в Община Несебър. Призната е за защитена местност със заповед на Министерството и се простира на площ от почти 60 хектара. Призната е за защитена територия с цел опазване на естественото находище на червената пираканта и растителното съобщество в района.

Местност Смриките е част от списъка със защитени територии в България от 1995 година. Тя попада изцяло в държавния горски фонд и според законовите разпоредби за защитените територии се охранява от служителите в Държавно ловно стопанство Несебър, което е към Районната дирекция по горите в Бургас.

Плажната ивица на защитена местност е много малка, тя се явява естествената граница към Черно море. Мястото е широко и е посещавано от любителите на къмпингуването. Дъното е близо до брега и доста каменисто. Мястото е опасно и при по-големи вълни не може да се влезе във водата. Плажната ивица е около километър и до него се стига трудно по суша. Дори в пика на сезона е празен.

Автор: Гошо

Описание

Местността Смриките се намира съвсем близо до Обзор, в Община Несебър. Призната е за защитена местност със заповед на Министерството и се простира на площ от почти 60 хектара. Призната е за защитена територия с цел опазване на естественото находище на червената пираканта и растителното съобщество в района.

Местност Смриките е част от списъка със защитени територии в България от 1995 година. Тя попада изцяло в държавния горски фонд и според законовите разпоредби за защитените територии се охранява от служителите в Държавно ловно стопанство Несебър, което е към Районната дирекция по горите в Бургас.

Плажната ивица на защитена местност е много малка, тя се явява естествената граница към Черно море. Мястото е широко и е посещавано от любителите на къмпингуването. Дъното е близо до брега и доста каменисто. Мястото е опасно и при по-големи вълни не може да се влезе във водата. Плажната ивица е около километър и до него се стига трудно по суша. Дори в пика на сезона е празен.

Близки хотели