Търсене

Местност Пода

Защитената местност Пода се намира на няколко километра от Бургас, от ляво на пътя Бургас - Истанбул. Призната е за такава през 1989 година и се стопанисва и управлява от Българското дружество за защита на птиците. Пода е първата подобна местност, която се стопанисва от неправителствена организация, която се грижи за природата. През 1989 година е призната за Орнитологично важно място от BirdLife International, а почти 10 години по-късно е създаден и Природозащитен център. През 2003 година местността Пода е обявена за важно място с международно значение според Рамсарската конвенция и става част от програмата на ОНН за добри практики за опазване на местообитанията на птиците.

Местността заема площ от 1 квадратен километър и е една от най-богатите в орнитоложко отношение в цяла Европа. Тук могат да се видят 265 вида птици, например смесена колония от бяла лопатарка, нощна сива, гривеста, червена и малка бяла чапла както и блестящ ибис. Срещат се 46 гнездящи вида птици, а през зимата в залива Форос се срещат къдроглави пеликани, тундрови лебеди и малки корморани

Над местността Пода преминава и вторият по големина миграционен път на птиците от Европа към Африка Via Pontica. От тук преминават много видове птици. Всяка година в центъра Пода се правят най-различни изследвания над мигриращите птици, като най-подходящи за наблюдение са месеците от март до септември.

Местността е достъпна за посетители през цялата година. Има няколко обособени маршрута, по които се наблюдават обитателите. Построено е и укритие, от което се наблюдава ежедневието на птиците, без те да бъдат смущавани. Има и посещения в Природозащитния център, но те са след предварителна заявка. Центърът работи през цялата година и пред посетителите има постоянна изложба, която изобразява биоразнообразието в района. Показана е специална оптика, която се използва от орнитолозите.

Организират се специализирани беседи на 4 езика- българки, руски, английски и немски език. Има специални тераси на две нива, от които се наблюдава цялата защитена местност както и нейното орнитологично богатство. За туристите са предвидени информационни материали на цели 6 езика и интересни интерактивни пособия на открито- пътека на усещанията, изложба на гнездилки, пречиствателна станция, птичи часовник и други. В местността е изграден специализиран екомаршрут, който е снабден с укритие за наблюдение на птиците, а за любителите има и голяма орнитологична библиотека с изложбена зала към нея.

Автор: Гошо

Работно време: 9:00 ч. - 19:00 ч. (от април до септември) 9:00 ч. - 17:00 ч. (от октомври до март)

Телефони: 0878 252 722

Website: виж тук

Facebook: виж тук

Описание

Защитената местност Пода се намира на няколко километра от Бургас, от ляво на пътя Бургас - Истанбул. Призната е за такава през 1989 година и се стопанисва и управлява от Българското дружество за защита на птиците. Пода е първата подобна местност, която се стопанисва от неправителствена организация, която се грижи за природата. През 1989 година е призната за Орнитологично важно място от BirdLife International, а почти 10 години по-късно е създаден и Природозащитен център. През 2003 година местността Пода е обявена за важно място с международно значение според Рамсарската конвенция и става част от програмата на ОНН за добри практики за опазване на местообитанията на птиците.

Местността заема площ от 1 квадратен километър и е една от най-богатите в орнитоложко отношение в цяла Европа. Тук могат да се видят 265 вида птици, например смесена колония от бяла лопатарка, нощна сива, гривеста, червена и малка бяла чапла както и блестящ ибис. Срещат се 46 гнездящи вида птици, а през зимата в залива Форос се срещат къдроглави пеликани, тундрови лебеди и малки корморани

Над местността Пода преминава и вторият по големина миграционен път на птиците от Европа към Африка Via Pontica. От тук преминават много видове птици. Всяка година в центъра Пода се правят най-различни изследвания над мигриращите птици, като най-подходящи за наблюдение са месеците от март до септември.

Местността е достъпна за посетители през цялата година. Има няколко обособени маршрута, по които се наблюдават обитателите. Построено е и укритие, от което се наблюдава ежедневието на птиците, без те да бъдат смущавани. Има и посещения в Природозащитния център, но те са след предварителна заявка. Центърът работи през цялата година и пред посетителите има постоянна изложба, която изобразява биоразнообразието в района. Показана е специална оптика, която се използва от орнитолозите.

Организират се специализирани беседи на 4 езика- българки, руски, английски и немски език. Има специални тераси на две нива, от които се наблюдава цялата защитена местност както и нейното орнитологично богатство. За туристите са предвидени информационни материали на цели 6 езика и интересни интерактивни пособия на открито- пътека на усещанията, изложба на гнездилки, пречиствателна станция, птичи часовник и други. В местността е изграден специализиран екомаршрут, който е снабден с укритие за наблюдение на птиците, а за любителите има и голяма орнитологична библиотека с изложбена зала към нея.

Близки хотели