Търсене

Местност Марина река

Местността Марина река е част от територията на Природен парк „Странджа”. Намира се съвсем в началото на парка след село Изгрев, около Марина река. До местността се стига по красива и интересна еко-пътека- Марина река – Живият музей на терциерна Европа. Тя започва до пътя Царево – Малко Търново.

Защитената местност и нейната съдба са прекрасен пример за обединените усилия на природозащитници, ботаници и лесничеи и кат тяхната работа може да доведе до опазването на невероятни природни обекти. През 1933 година е създаден и първият резерват у нас- „Горна Еленица-Силкосия.

Видът на местността днес е свързан с нейното кръстопътно биогеографко положение, древното минало и релефа. Той е предимно нископланински и хълмист, но има и голямо разчленяване, което е характерно за високите планини. Стръмните долове осигуряват въздушна влага, а през лятото и пролетта има и много мъгли.

Странджа е сред малкото райони в цяла Европа, които са незасегнати от Ледниковия период. Тук може да се види характерна растителност за предните периоди- терциер. Най-често се срещат източен бук, странджанска зеленика, колхидски джеп, лавровишна и странджанско бясно дърво. Има и много растителни видове, които са с консервационно значение- качулата какула, тамянка, кавказка иглика, странджански дъб лъжник, калуна, пухесто горянче и други.

Защитената местност Марина река има голямо значение за опазването на много консервационнозначими видове заради своя насечен релеф и голямото разнообразие на местообитания- има запазени стари гори с хралупати дървета, открити пространства и речно течение.

През последните години екопътеката е изключително посещавана от туристи, които ценят природата. Направени са много места за отдих, почивка и пикник.

Автор: Гошо

Описание

Местността Марина река е част от територията на Природен парк „Странджа”. Намира се съвсем в началото на парка след село Изгрев, около Марина река. До местността се стига по красива и интересна еко-пътека- Марина река – Живият музей на терциерна Европа. Тя започва до пътя Царево – Малко Търново.

Защитената местност и нейната съдба са прекрасен пример за обединените усилия на природозащитници, ботаници и лесничеи и кат тяхната работа може да доведе до опазването на невероятни природни обекти. През 1933 година е създаден и първият резерват у нас- „Горна Еленица-Силкосия.

Видът на местността днес е свързан с нейното кръстопътно биогеографко положение, древното минало и релефа. Той е предимно нископланински и хълмист, но има и голямо разчленяване, което е характерно за високите планини. Стръмните долове осигуряват въздушна влага, а през лятото и пролетта има и много мъгли.

Странджа е сред малкото райони в цяла Европа, които са незасегнати от Ледниковия период. Тук може да се види характерна растителност за предните периоди- терциер. Най-често се срещат източен бук, странджанска зеленика, колхидски джеп, лавровишна и странджанско бясно дърво. Има и много растителни видове, които са с консервационно значение- качулата какула, тамянка, кавказка иглика, странджански дъб лъжник, калуна, пухесто горянче и други.

Защитената местност Марина река има голямо значение за опазването на много консервационнозначими видове заради своя насечен релеф и голямото разнообразие на местообитания- има запазени стари гори с хралупати дървета, открити пространства и речно течение.

През последните години екопътеката е изключително посещавана от туристи, които ценят природата. Направени са много места за отдих, почивка и пикник.

Близки хотели