Търсене

Местност Лонгоза

Защитена местност Лонгоза е била буферна зона около резервата Камчия. Призната е за защитена територия през 2007 година със заповед на Министерството. Общата и площ е 230 хектара- 70 са горска площ от лонгозни гори, а останалите са селскостопански земи.

За тази местност много характерни са лонгозните гори, които са се образували на аливиално-лиманните наслаги когато Камчия залива брега. По поречието на реката има много заблатени места и лонгозни гори. Те представляват естествената влажна зона на Черноморието. Релефът в района и в резервата е предимно равнинен и само на север и до морето има склонове.

Лонгозните гори биват заливани от река Камчия през пролетта, когато нивото и значително се покачва. В местността Лонгоза може да се види голямо разнообразие от животински и растителни видове. От устието на реката до границата с резервата са разрешени туристически пътувания и екскурзия, но всеки трябва да спазват изисквания. Мястото е много красиво и доста посещавано.

Автор: Hristo

Описание

Защитена местност Лонгоза е била буферна зона около резервата Камчия. Призната е за защитена територия през 2007 година със заповед на Министерството. Общата и площ е 230 хектара- 70 са горска площ от лонгозни гори, а останалите са селскостопански земи.

За тази местност много характерни са лонгозните гори, които са се образували на аливиално-лиманните наслаги когато Камчия залива брега. По поречието на реката има много заблатени места и лонгозни гори. Те представляват естествената влажна зона на Черноморието. Релефът в района и в резервата е предимно равнинен и само на север и до морето има склонове.

Лонгозните гори биват заливани от река Камчия през пролетта, когато нивото и значително се покачва. В местността Лонгоза може да се види голямо разнообразие от животински и растителни видове. От устието на реката до границата с резервата са разрешени туристически пътувания и екскурзия, но всеки трябва да спазват изисквания. Мястото е много красиво и доста посещавано.

Близки хотели