Търсене

Къща - музей Христо Ботев - град Калофер

Китният град Калофер е разположен в южните склонове на Стара планина. Намира се близо до Карлово, Сопот и Пловдив. Град съхранил изцяло българския си характер, изпълнен с много църкви и манастири, родно място на борци за българската свобода. 


Според легендата, градът е създаден през 1533г. от група хайдути, съпровождани от Калифер войвода. Те се скитали по тези места и нападали турските кервани. Султанът останал безсилен пред техните набези и се видял принуден да сключи примирие с тях. Те трябвало да спрат нападенията, като в замяна получили разрешение да се установят в тези земи.


Нападенията били прекратени, а хайдутите основали селище –днешния Калофер.  Тъй като нямали жени, те откраднали от съседния град Сопот. Градът получил силен старт с разрешението за създаване от Султана и това помогнало да се съхранят българските традиции и дух от самото начало. Калофер разцъфтява и става селище с голямо търговско и културно значение.  Селото преживява няколко опожарявания, но общи усилия хората успяват да го изградят отново.


В този прекрасен град е роден революционерът-поет Христо Ботев. Именно тук е основан и националният музей Христо Ботев. Той има голямо национално културно значение. В музея са изложени лични вещи, документи, материали свързани с личния живот и делото на Ботев. Музеят се стреми да популяризира българското изкуство и култура, и организира изложби и научни конференции.


Музейният комплекс е разположен в парк Ботева градина и включва  последната къща на семейството, паметниците на Ботев и неговата майка и експозиционна зала. През 1877г къщата е опожарена, заедно с много други. През 1942г калоферските граждани решават да я възстановят по спомени на възрастното население и брата на Ботев. Къщата музей е открита на 2 юни 1944г.


Къщата е едноетажна с голям чардак. Умело е пресъздадена възрожденската атмосфера на Ботевия дом. Запазени до днес са чекръкът и шевната машина на майка ми Иванка.


 Експозиционната зала е създадена по-късно, като през 2008г е напълно обновена . Има нова снимкова експозиция, която проследява  живота на Ботев. Изложени са лични вещи на поета и неговите родители. Може да се види  джобния му часовник, печатна преса, брой от вестника му Нова България, макет на кораба Радецки, знамето на чета, месингови принадлежности за писане.


Националният музей Христо Ботев е включен в списъка на Стоте национални туристически обекти.


Адрес: 4370 Калофер, ул. „Христо Ботев” № 5


тел/факс: 03133/52-71 – екскурзоводи


e-mail: musei_botev@abv.bg

Автор: aleksandar

Описание

Китният град Калофер е разположен в южните склонове на Стара планина. Намира се близо до Карлово, Сопот и Пловдив. Град съхранил изцяло българския си характер, изпълнен с много църкви и манастири, родно място на борци за българската свобода. 


Според легендата, градът е създаден през 1533г. от група хайдути, съпровождани от Калифер войвода. Те се скитали по тези места и нападали турските кервани. Султанът останал безсилен пред техните набези и се видял принуден да сключи примирие с тях. Те трябвало да спрат нападенията, като в замяна получили разрешение да се установят в тези земи.


Нападенията били прекратени, а хайдутите основали селище –днешния Калофер.  Тъй като нямали жени, те откраднали от съседния град Сопот. Градът получил силен старт с разрешението за създаване от Султана и това помогнало да се съхранят българските традиции и дух от самото начало. Калофер разцъфтява и става селище с голямо търговско и културно значение.  Селото преживява няколко опожарявания, но общи усилия хората успяват да го изградят отново.


В този прекрасен град е роден революционерът-поет Христо Ботев. Именно тук е основан и националният музей Христо Ботев. Той има голямо национално културно значение. В музея са изложени лични вещи, документи, материали свързани с личния живот и делото на Ботев. Музеят се стреми да популяризира българското изкуство и култура, и организира изложби и научни конференции.


Музейният комплекс е разположен в парк Ботева градина и включва  последната къща на семейството, паметниците на Ботев и неговата майка и експозиционна зала. През 1877г къщата е опожарена, заедно с много други. През 1942г калоферските граждани решават да я възстановят по спомени на възрастното население и брата на Ботев. Къщата музей е открита на 2 юни 1944г.


Къщата е едноетажна с голям чардак. Умело е пресъздадена възрожденската атмосфера на Ботевия дом. Запазени до днес са чекръкът и шевната машина на майка ми Иванка.


 Експозиционната зала е създадена по-късно, като през 2008г е напълно обновена . Има нова снимкова експозиция, която проследява  живота на Ботев. Изложени са лични вещи на поета и неговите родители. Може да се види  джобния му часовник, печатна преса, брой от вестника му Нова България, макет на кораба Радецки, знамето на чета, месингови принадлежности за писане.


Националният музей Христо Ботев е включен в списъка на Стоте национални туристически обекти.


Адрес: 4370 Калофер, ул. „Христо Ботев” № 5


тел/факс: 03133/52-71 – екскурзоводи


e-mail: musei_botev@abv.bg