Търсене

Къща-музей Ангел Кънчев

Красивият български град Трявна се намира в долината на Тревненската река и съвсем близо до Габрово. На територията му са живели хора още от дълбока древност, които са били в хармония с планината и природата. През 811 година В Върдбишкия, Ришки и Трвненския проход българският Хан Крум разгромява ромейската армия и убила известния византийски император Никифор.

Настоящото селище е създадено през 12 век и тога се нарича Търнава. Два века по-късно турското нашествие достига до столицата на България тогава- Търново и я завладява. Повечето местни боляри търсят убежище в Балкана и така много малки селища се създават в района и получават имената на болярите.

В периода на Възраждането Трявна се развива. Тук има много занаятчийски школи, от които излизат едни от най-известните български майстори. Развива се дърворезбарска школа, иконописна школа, абаджиска и други.

Много тревненци се присъединяват е борбата за освобождението на родината от турско робство. Помагат и участват в боевете при връх Шипка. Лично Васил Левски посещава няколко пъти града, а един от неговите верни сподвижници е родом от Трявна- Ангел Кънчев. Местните взимат участие и в Априслкото въстание.

В Трявна и до днес е съхранен домът на Ангел Кънчев, който е превърнат в музей на участието на тетевенци в революционните действия. Къщата музей Ангел Кънчев е построена през 19 век и дом на големия тревненски революционер Ангел Кънчев, който е бил близък сподвижник и помощни на Апостола Васил Левски. Помага активно за изграждането на мрежата от комитети в страната. В тази къща преминава детството на Кънчев. По-късно цялото му семейство се премества в Русе и пред него се разкрива голяма възможност да се образова. Въпреки това младият мъж избира да се посвети на борбата за освобождение от турско робство на България. През 1871 година Васил Левски преценява качествата на Ангел Кънчев и казва: . „От сега вече А.К. остава с мене на нашата работа и докрай”. За съжаление двамата не успяват да работят дълго време заедно. Ангел Кънчев се самоубива само година по-късно през март 1872 година и пламъкът на борбата го изгаря само на 22 години.

В родния му дом в Трявна е създаден експозиция, която проследява неговата борба у участието на тетевенци в революционните движения за освобождаването на страната от турско робство.

Една от атракциите за посетителите е подреждане на пъзел с лика на Ангел Кънчев.

 

Автор: Таня Георгиева

Описание

Красивият български град Трявна се намира в долината на Тревненската река и съвсем близо до Габрово. На територията му са живели хора още от дълбока древност, които са били в хармония с планината и природата. През 811 година В Върдбишкия, Ришки и Трвненския проход българският Хан Крум разгромява ромейската армия и убила известния византийски император Никифор.

Настоящото селище е създадено през 12 век и тога се нарича Търнава. Два века по-късно турското нашествие достига до столицата на България тогава- Търново и я завладява. Повечето местни боляри търсят убежище в Балкана и така много малки селища се създават в района и получават имената на болярите.

В периода на Възраждането Трявна се развива. Тук има много занаятчийски школи, от които излизат едни от най-известните български майстори. Развива се дърворезбарска школа, иконописна школа, абаджиска и други.

Много тревненци се присъединяват е борбата за освобождението на родината от турско робство. Помагат и участват в боевете при връх Шипка. Лично Васил Левски посещава няколко пъти града, а един от неговите верни сподвижници е родом от Трявна- Ангел Кънчев. Местните взимат участие и в Априслкото въстание.

В Трявна и до днес е съхранен домът на Ангел Кънчев, който е превърнат в музей на участието на тетевенци в революционните действия. Къщата музей Ангел Кънчев е построена през 19 век и дом на големия тревненски революционер Ангел Кънчев, който е бил близък сподвижник и помощни на Апостола Васил Левски. Помага активно за изграждането на мрежата от комитети в страната. В тази къща преминава детството на Кънчев. По-късно цялото му семейство се премества в Русе и пред него се разкрива голяма възможност да се образова. Въпреки това младият мъж избира да се посвети на борбата за освобождение от турско робство на България. През 1871 година Васил Левски преценява качествата на Ангел Кънчев и казва: . „От сега вече А.К. остава с мене на нашата работа и докрай”. За съжаление двамата не успяват да работят дълго време заедно. Ангел Кънчев се самоубива само година по-късно през март 1872 година и пламъкът на борбата го изгаря само на 22 години.

В родния му дом в Трявна е създаден експозиция, която проследява неговата борба у участието на тетевенци в революционните движения за освобождаването на страната от турско робство.

Една от атракциите за посетителите е подреждане на пъзел с лика на Ангел Кънчев.

 

Близки хотели