Търсене

Жидовска чешма

Според една стара местна легенда някога преди много години в чудна красива къща с голям чардак, лозници и красив двор живеела красива млада девойка на име Рада. Лицето и било бяло и румено, а косата сплетена на две като змии плитки, снагата и- тънка, стройна, очите и били сини като красивото небе над Тършакшени. Всяка сутрин и вечер Рада отивала с менците и шарените си стомни за вода до едно малко кладенче. Обаче по тези места се появил змей, който бил голям красавец. Той тихо наблюдавал красивата мома и се криел зад стволовете на дърветата. Един ден не се стърпял и решил да пресрещне Рада, когато идвала при кладенеца да пълни стомните си с вода. В началото Рада се изплашила и понечила да побегне, но змеят и признал, че я обича. Девойката също го била залюбила още щом го зърнала. Започнали да се виждат при кладенеца, а понякога той прескачал високия дувар на къщата, за да я види. Закле момата да не казва и дума за тяхната любов. По-късно кладенчето било наречено жидовска чешма, а краят на легендата се разказва само на онези, който посетят мястото.

Самата чешма се намира в края на село Търкашени. До там се стига по малка пътечка от крайната къща на селото. Поставена е специална информационна табела и няколко пейки с маса. Според някои местни водата, която тече от чешмата, има чудотворен характер. Има специални туристически преходи, който се провеждат всяка година на 21 май, когато е празника на Елена. Много често собствениците на съседната Жидовска къща отварят вратите и, за могат участниците от прехода да минат през двора и. Преходът започва от центъра на Елена, продължава около два часа и преминава през билото на Чуканския баир и покрай килийното училище.

Автор: Камен Попов

Описание

Според една стара местна легенда някога преди много години в чудна красива къща с голям чардак, лозници и красив двор живеела красива млада девойка на име Рада. Лицето и било бяло и румено, а косата сплетена на две като змии плитки, снагата и- тънка, стройна, очите и били сини като красивото небе над Тършакшени. Всяка сутрин и вечер Рада отивала с менците и шарените си стомни за вода до едно малко кладенче. Обаче по тези места се появил змей, който бил голям красавец. Той тихо наблюдавал красивата мома и се криел зад стволовете на дърветата. Един ден не се стърпял и решил да пресрещне Рада, когато идвала при кладенеца да пълни стомните си с вода. В началото Рада се изплашила и понечила да побегне, но змеят и признал, че я обича. Девойката също го била залюбила още щом го зърнала. Започнали да се виждат при кладенеца, а понякога той прескачал високия дувар на къщата, за да я види. Закле момата да не казва и дума за тяхната любов. По-късно кладенчето било наречено жидовска чешма, а краят на легендата се разказва само на онези, който посетят мястото.

Самата чешма се намира в края на село Търкашени. До там се стига по малка пътечка от крайната къща на селото. Поставена е специална информационна табела и няколко пейки с маса. Според някои местни водата, която тече от чешмата, има чудотворен характер. Има специални туристически преходи, който се провеждат всяка година на 21 май, когато е празника на Елена. Много често собствениците на съседната Жидовска къща отварят вратите и, за могат участниците от прехода да минат през двора и. Преходът започва от центъра на Елена, продължава около два часа и преминава през билото на Чуканския баир и покрай килийното училище.

Близки хотели