Търсене

Исторически музей Ямбол

ул. „Бяло море“ 2, Център, Ямбол

Основите за Ямболския исторически музей са положени от местни интелектуалци, които проучват района, събират и изучават намереното. През 1886 година в местното трикласно мъжко училище е създадена първата музейна сбирка по инициатива на професор Петър Нейков. През 1935 година е учредено археологическо дружество „Диана“, което година по-късно също създава сбирка с експонати от Ямбол и региона. В този период местната интелигенция създава още едно археологическо дружество, което се нарича „Диамполис“ и се занимава с етнография и археология. Всички находки на дружествата се съхраняват в местната педагогическа гимназия до 1936 година, след това в читалището. През 1948 година Комитетът за наука, изкуство и култура предлага в бюджета на общината да бъдат предвидени средства за собствена сграда на музея. През 1952 Венета Дачева става референт „музей и картинна галерия“ и така се слагат основите за музея като институция в града. През следващата година е официалното откриване и музеят се нарича Музей на революционното движение.

След откриването пред посетителите са разкрити само три отдела- отдел проучвания, исторически и социалистическо строителство. Първите експонати са от дружествата в Ямбол. Постепенно музеят става по-голям и са назначени нови специалисти, които да развиват дейността му. Днес Историческият музей има четири основни отдела- Археология (към нея спадат Праистория, Античност, Нумизматика и Средновековие), Българските земи 15-19 век ( тук са фондовете Етнография и Възраждане), Нова и най-нова история и Връзки с обществеността.

Към музея има ателие за реставрация. Във фонда на музея има над 90 000 експоната от историята, някои от тях имат огромна стойност. Заедно с организацията Японски доброволци в чужбина е направен уникален проект за компютаризация на музейното дело. Има специална програма за обработката на предметите и огромна база данни за фондовете. Създадена е и вътрешна мрежа между различните отдели в музея.

Благодарение на добрите си специалисти и множеството експонати музеят е организатор на над 30 изложби, които са свързани с историята на град Ямбол и региона около него. Издадени са различни научни издания и публикация по много интересни теми и различни исторически проблеми. През 1995 година специалистите издават вестник и списание „Вести на Ямболския музей“. Всяка година към фонда на Историческия музей пристигат нови експонати от различни дарители, както и от разкопките на древния град Кабиле, които продължават вече десетилетия, както и от могилата до село Драма. С находките са организирани няколко международни симпозиума и са дали началото за различни публикации.

Автор: Хари Попов

Работно време: Понеделник -Неделя 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00

Телефони: 046 663 403

Адрес: ул. „Бяло море“ 2, Център, Ямбол

Website: виж тук

Описание

Основите за Ямболския исторически музей са положени от местни интелектуалци, които проучват района, събират и изучават намереното. През 1886 година в местното трикласно мъжко училище е създадена първата музейна сбирка по инициатива на професор Петър Нейков. През 1935 година е учредено археологическо дружество „Диана“, което година по-късно също създава сбирка с експонати от Ямбол и региона. В този период местната интелигенция създава още едно археологическо дружество, което се нарича „Диамполис“ и се занимава с етнография и археология. Всички находки на дружествата се съхраняват в местната педагогическа гимназия до 1936 година, след това в читалището. През 1948 година Комитетът за наука, изкуство и култура предлага в бюджета на общината да бъдат предвидени средства за собствена сграда на музея. През 1952 Венета Дачева става референт „музей и картинна галерия“ и така се слагат основите за музея като институция в града. През следващата година е официалното откриване и музеят се нарича Музей на революционното движение.

След откриването пред посетителите са разкрити само три отдела- отдел проучвания, исторически и социалистическо строителство. Първите експонати са от дружествата в Ямбол. Постепенно музеят става по-голям и са назначени нови специалисти, които да развиват дейността му. Днес Историческият музей има четири основни отдела- Археология (към нея спадат Праистория, Античност, Нумизматика и Средновековие), Българските земи 15-19 век ( тук са фондовете Етнография и Възраждане), Нова и най-нова история и Връзки с обществеността.

Към музея има ателие за реставрация. Във фонда на музея има над 90 000 експоната от историята, някои от тях имат огромна стойност. Заедно с организацията Японски доброволци в чужбина е направен уникален проект за компютаризация на музейното дело. Има специална програма за обработката на предметите и огромна база данни за фондовете. Създадена е и вътрешна мрежа между различните отдели в музея.

Благодарение на добрите си специалисти и множеството експонати музеят е организатор на над 30 изложби, които са свързани с историята на град Ямбол и региона около него. Издадени са различни научни издания и публикация по много интересни теми и различни исторически проблеми. През 1995 година специалистите издават вестник и списание „Вести на Ямболския музей“. Всяка година към фонда на Историческия музей пристигат нови експонати от различни дарители, както и от разкопките на древния град Кабиле, които продължават вече десетилетия, както и от могилата до село Драма. С находките са организирани няколко международни симпозиума и са дали началото за различни публикации.

Близки хотели