Търсене

Исторически музей град Смолян

Историческият музей Стою Шишков в град Смолян носи името на своя създател - виден смолянски общественик, етнограф и фолклорист, автор на много статии, свързани с родопския край. Този музей е известен като най-големия, който съхранява традициите, бита и фолклора на населението, което е живяло в Родопите. Регионалния исторически музей е включен в списък на Стоте национални туристически обекта.

Музеят се помещава в специално проектирана сграда, намираща се в центъра на града. Общата му площ е 3410 квадратни метра. Хората с двигателни увреждания също могат да се насладят на постоянната експозиция и залите за временни изложби, тъй като за тях е направена специална платформа за свободен достъп. Предвиден е браилов вариант на постоянната експозиция.

Постоянната експозиция е под името Културно-историческото богатство на Родопите от древността до наши дни. Тя е разделена на Археология и Етнография, и представя историята, културата и бита от древността до наши дни. В отдел Археология се включват Праистория, Траки, Средновековие , в дела Етнография са представени традиционни български облекла, обредни реквизити, традиционни занаяти, родопска архитектура. Експозицията започва с родопски халища и чанове – типични музикални инструменти от родопския край.

В отдел археология могат да се видят керамични съдове, оръдия на труда от камък и кост, идоли и амулети, гробен инвентар и гробни дарове. Най –многобройна е колекцията от накити: наушници, обеци, нанизи, гривни и пръстени. Интерес представлява и керамиката, рисувана с графитна боя и охра. Фондът археология е многоброен и находките датират от различни времеви периоди.

В музеят се съхраняват близо 2500 монети от V в. пр. Хр. до ХХ в. Музеят притежава екземпляри от римски републикански и императорски денари, византийски, български средновековни и османски монети. Има богата колекцията от оръжия, тематично разделена на хладно и огнестрелно. Тя датира от периода ХVІІІ – ХХ век.

Отдел Етнография съществува от създаването на музея и вече наброява над 20 000 предмета, архивни снимки, документи и материали, показващи културата и бита на населението от Средните Родопи. Музеят се слави с най-богатата колекция от традиционно облекло. Повече от 200 мъжки, женски и детски костюма от края на ХІХ – средата на ХХ век представят традиционното облекло на християни и мюсюлмани. Разнообразна е колекцията от домашно и занаятчийско произведени накити. Както и тези от народни тъкани и медни съдове. Съхраняват се различни инструменти, характерни за занаятите и поминъка на населението по тези земи, както и обредни предмети, свързани с празници и обичаи.

Регионалният исторически музей “Стою Шишков” е мястото, където е може да се насладите на хилядолетната история на Средните Родопи.

Автор: tanya

Описание

Историческият музей Стою Шишков в град Смолян носи името на своя създател - виден смолянски общественик, етнограф и фолклорист, автор на много статии, свързани с родопския край. Този музей е известен като най-големия, който съхранява традициите, бита и фолклора на населението, което е живяло в Родопите. Регионалния исторически музей е включен в списък на Стоте национални туристически обекта.

Музеят се помещава в специално проектирана сграда, намираща се в центъра на града. Общата му площ е 3410 квадратни метра. Хората с двигателни увреждания също могат да се насладят на постоянната експозиция и залите за временни изложби, тъй като за тях е направена специална платформа за свободен достъп. Предвиден е браилов вариант на постоянната експозиция.

Постоянната експозиция е под името Културно-историческото богатство на Родопите от древността до наши дни. Тя е разделена на Археология и Етнография, и представя историята, културата и бита от древността до наши дни. В отдел Археология се включват Праистория, Траки, Средновековие , в дела Етнография са представени традиционни български облекла, обредни реквизити, традиционни занаяти, родопска архитектура. Експозицията започва с родопски халища и чанове – типични музикални инструменти от родопския край.

В отдел археология могат да се видят керамични съдове, оръдия на труда от камък и кост, идоли и амулети, гробен инвентар и гробни дарове. Най –многобройна е колекцията от накити: наушници, обеци, нанизи, гривни и пръстени. Интерес представлява и керамиката, рисувана с графитна боя и охра. Фондът археология е многоброен и находките датират от различни времеви периоди.

В музеят се съхраняват близо 2500 монети от V в. пр. Хр. до ХХ в. Музеят притежава екземпляри от римски републикански и императорски денари, византийски, български средновековни и османски монети. Има богата колекцията от оръжия, тематично разделена на хладно и огнестрелно. Тя датира от периода ХVІІІ – ХХ век.

Отдел Етнография съществува от създаването на музея и вече наброява над 20 000 предмета, архивни снимки, документи и материали, показващи културата и бита на населението от Средните Родопи. Музеят се слави с най-богатата колекция от традиционно облекло. Повече от 200 мъжки, женски и детски костюма от края на ХІХ – средата на ХХ век представят традиционното облекло на християни и мюсюлмани. Разнообразна е колекцията от домашно и занаятчийско произведени накити. Както и тези от народни тъкани и медни съдове. Съхраняват се различни инструменти, характерни за занаятите и поминъка на населението по тези земи, както и обредни предмети, свързани с празници и обичаи.

Регионалният исторически музей “Стою Шишков” е мястото, където е може да се насладите на хилядолетната история на Средните Родопи.

Близки хотели