Търсене

Исторически музей - Горна Оряховица

улица „Антим Първи" №1, Горна Оряховица

Историческият музей в Горна Оряховица е създаден през 1962 година и в него се съхраня наследството на целия град и региона. Има четири основни разделя- нова история, възраждане, етнография и археология. Акцентът е участието на на Горна Оряховица в Априлското въстание. Градът е бил основен за Първи революционен окръг. Всяка година музеят организира много тематични изложби, които по един интересен и атрактивен начин разкриват забравени или малко известни факти, свързани с бита и историята на града.

През 2007 година е реализирана поредицата „Пороците на горнооряховчани“, а през следващата година „Навиците на горнооряховчани“ , а по-късно и „Традиционни занаяти на горнооряхвчани“.

Музеят притежава уникална колекция от пощенски картички и часовници както и желозопътни принадлежности, панаирни медали и радиоапарати.

В структурата на Исторически музей влизат и няколко филиала. Етнографският музей се намира в къщата на фамилия Козлеви, която е реставрирана и в нея има много предмети, свързани с бита на хората от града.

В село Драганово се намира къщата-музей „Асен Разцветников“. В нея е роден известният поет и през 1986 година е превърната в музейна експозиция. Изложени са лични вещи на писателя, много негови преводи, писма и книги, които разказват за живота и творчеството му. В двора на къщата има етнографска сбирка с предмети от местния бит.

През 2004 година в Горна Оряховица е открит информационен център. Неговата основна цел е организирането и актуализирането на информацията за туристическите обекти в града. В него има специализирана библиотека с на 5 000 издания. Центърът изготвя различни брошури с информация, свързана с възможностите за туризъм в града.

Всички тези обекти са част от Историческия музей на Горна Оряховица и за изключително интересни.

Автор: Дими

Работно време: понеделник - петък 9:00

Телефони: 061 823 738

Адрес: улица „Антим Първи" №1, Горна Оряховица

Facebook: виж тук

Описание

Историческият музей в Горна Оряховица е създаден през 1962 година и в него се съхраня наследството на целия град и региона. Има четири основни разделя- нова история, възраждане, етнография и археология. Акцентът е участието на на Горна Оряховица в Априлското въстание. Градът е бил основен за Първи революционен окръг. Всяка година музеят организира много тематични изложби, които по един интересен и атрактивен начин разкриват забравени или малко известни факти, свързани с бита и историята на града.

През 2007 година е реализирана поредицата „Пороците на горнооряховчани“, а през следващата година „Навиците на горнооряховчани“ , а по-късно и „Традиционни занаяти на горнооряхвчани“.

Музеят притежава уникална колекция от пощенски картички и часовници както и желозопътни принадлежности, панаирни медали и радиоапарати.

В структурата на Исторически музей влизат и няколко филиала. Етнографският музей се намира в къщата на фамилия Козлеви, която е реставрирана и в нея има много предмети, свързани с бита на хората от града.

В село Драганово се намира къщата-музей „Асен Разцветников“. В нея е роден известният поет и през 1986 година е превърната в музейна експозиция. Изложени са лични вещи на писателя, много негови преводи, писма и книги, които разказват за живота и творчеството му. В двора на къщата има етнографска сбирка с предмети от местния бит.

През 2004 година в Горна Оряховица е открит информационен център. Неговата основна цел е организирането и актуализирането на информацията за туристическите обекти в града. В него има специализирана библиотека с на 5 000 издания. Центърът изготвя различни брошури с информация, свързана с възможностите за туризъм в града.

Всички тези обекти са част от Историческия музей на Горна Оряховица и за изключително интересни.

Близки хотели