Търсене

джамия Ибрахим паша

пл. „България“, Разград

Ибрахим паша джамия в Разград е един невероятен мюсюлмански храм. Тя е третата по големина джамия на Балканския полуостров и е в списъка на ЮНЕСКО за защитени обекти. Тя е едно невероятни красиво и доста голямо здание.

Построена е през 1616 година по време на управлението на Ибрахим паша, който е един от най-големите везири по през управлението на султан Сюлейман Великолепний. Храмът е невероятен пример за красотата в класическата османска архитектура. Той е централнокуполен, долната част е във формата на куб, който преминава в осмостенен, а накрая в цилиндър. Фасадата се състои от четири реда от красиви островърхи прозорци. Минарето е построено от дялън камък и на викалото има интересни пластични елементи. Вътрешността на джамията е богато украсена и има невероятни стенописи. На входа на храма е поставена прекрасна плоча от мрамор, на която е изсечен следния текст: „Синове! Ето издигна вече строен етаж свещената джамия „Ибрахим паша“.

Днес Ибрахим паша джамия е затворена за посетители. Призната е за паметник на културата и архитектурата, но за повече от 30 години е оставена на произвола на съдбата и не е реставрирана.

Според една стара легенда Ибрахим паша взел решение да погуби майсторите, които я построили, за да не създадат втора толкова хубава джамия. Нашите майстори научили за неговите намерения и започнали да си правят крила от дърво, с които да избягат далеч. Когато били готови, майсторите литнали към Балкана, но техните брадви били прекрепени към крилете. Така паднали и загинали и желанието на Ибрахим паша се изпълнило. Никъде нямало втора такава джамия.

Автор: Джесика

Адрес: пл. „България“, Разград

Описание

Ибрахим паша джамия в Разград е един невероятен мюсюлмански храм. Тя е третата по големина джамия на Балканския полуостров и е в списъка на ЮНЕСКО за защитени обекти. Тя е едно невероятни красиво и доста голямо здание.

Построена е през 1616 година по време на управлението на Ибрахим паша, който е един от най-големите везири по през управлението на султан Сюлейман Великолепний. Храмът е невероятен пример за красотата в класическата османска архитектура. Той е централнокуполен, долната част е във формата на куб, който преминава в осмостенен, а накрая в цилиндър. Фасадата се състои от четири реда от красиви островърхи прозорци. Минарето е построено от дялън камък и на викалото има интересни пластични елементи. Вътрешността на джамията е богато украсена и има невероятни стенописи. На входа на храма е поставена прекрасна плоча от мрамор, на която е изсечен следния текст: „Синове! Ето издигна вече строен етаж свещената джамия „Ибрахим паша“.

Днес Ибрахим паша джамия е затворена за посетители. Призната е за паметник на културата и архитектурата, но за повече от 30 години е оставена на произвола на съдбата и не е реставрирана.

Според една стара легенда Ибрахим паша взел решение да погуби майсторите, които я построили, за да не създадат втора толкова хубава джамия. Нашите майстори научили за неговите намерения и започнали да си правят крила от дърво, с които да избягат далеч. Когато били готови, майсторите литнали към Балкана, но техните брадви били прекрепени към крилете. Така паднали и загинали и желанието на Ибрахим паша се изпълнило. Никъде нямало втора такава джамия.

Близки хотели