Търсене

Художествена галерия Бургас

ул. „Митрополит Симеон“ 24, Център, Бургас

Бургаската художествена галерия се намира в старата еврейска синагога в града и е една от най-старите галерии в България. Самата сграда е един от най-красивите архитектурни паметници в Бургас и е построена по проект на архитект Рикардо Тосканини в периода 1905 година – 1910 година.

През 1945 година Бургаската градска община отделя средства за създаването на музей, който да включва три направления- художествено, етнографско и археологическо. Богатият фонд на художествената галерия е започнал от колекцията на Търговската камара, в която влизат 12 портрета от Никола Ганушев и Борис Митов. Министерството на войната също дава картини, за да се направи изложба „Фронт и тил“, която е открита през 1945 година.

През януари 1946 година Общината заедно с няколко културни дейци обсъжда откриването на галерия като са създадени два органа, които да подпомогнат създаването и: Постоянно ръководство и Техническа комисия.

Година по-късно през месец април в Борисовия салон на Търговската камара е направено официално откритие на „Картинна галерия и музей“. Фондът по това време представлява 58 картини, няколко скулптори. Постепенно експонатите се увеличават от общи и самосБургаската художествена галерия се намира в старата еврейска синагога в града и е една от най-старите галерии в България. Самата сграда е един от най-красивите архитектурни паметници в Бургас и е построена по проект на архитект Рикардо Тосканини в периода 1905 година – 1910 година.

През 1945 година Бургаската градска община отделя средства за създаването на музей, който да включва три направления- художествено, етнографско и археологическо. Богатият фонд на художествената галерия е започнал от колекцията на Търговската камара, в която влизат 12 портрета от Никола Ганушев и Борис Митов. Министерството на войната също дава картини, за да се направи изложба „Фронт и тил“, която е открита през 1945 година.

През януари 1946 година Общината заедно с няколко културни дейци обсъжда откриването на галерия като са създадени два органа, които да подпомогнат създаването и: Постоянно ръководство и Техническа комисия.

Година по-късно през месец април в Борисовия салон на Търговската камара е направено официално откритие на „Картинна галерия и музей“. Фондът по това време представлява 58 картини, няколко скулптори. Постепенно експонатите се увеличават от общи и самостоятелни изложби. Бургаската художествена галерия е преместена в старата синагога през 1966 година, където е и до днес.

Една от най-големите гордости в Галерията е невероятната Странджанска иконна сбирка, която обхваща началото на 17 век до началото на 20 век. Тук е запазен духът на специфичната духовна култура, който се е запазил въпреки тежките исторически условия. Особено интересни са иконите Свети Илия" - XVII век, "Йоан Кръстител" - XVII век, Свети Модест" - XVIII век, "Св. Константин и Елена" - XVIII век и "Богородица Одигитрия" - XVII век. По иконите още стоят имената на авторите им – Захари Зограф, Димитър Зограф, Сократ Георгиев от Созопол и Тодор Зограф.

Първият период в района на Бургас, в който се развива музейната дейност като държавна институция във времето 1947 до 1952 година. Точно тогава Художествената галерия получава нови 85 произведения на изкуството, някои са на Владимир Димитров- Майстора, Иван Мърквичка, Димитър Гюдженов и Илия Петров. Започва и популяризирането на галерията. Направени са повече от 20 изложби и посетителите стават все повече.

Днес експозицията на галерия е на три етажа и показва най-доброто от богатите и фондове. В хранилището се пазяр повече от 2000 творби от живописта, скулптурата и графиката. Централното място е отредено за творбите на Бенчо Обрешков, Никола Маринов, Златю Бояджиев, Мара Цончева, Дечко Узунов, Васил Стоилов, Светлин Русев, Георги Божилов Слона, Енчо Пиронков и Йоан Левиев.

Залата на втория етаж е посветена на бургаските художници от началото на века до наши дни. Тук са изложени произведения на Генчо Митев, Тодор Карасимеонов, Георги Баев, Виолета Масларова, Ненко Токмакчиев, Иван Бахчеванов, Красимир Зинин и много други. Основната тематика в картините на бургаските художници е морето.

Днес Бургаската художествена галерия се е превърнала в един от най-важните културни центрове не само в Бургас, а и в цялата страна. Много учени и туристи от страната и чужбина идват, за да се докоснат до изкуството. Провеждат се интересни беседи, поетични и музикални рецитали и камерни концерти.

тоятелни изложби. Бургаската художествена галерия е преместена в старата синагога през 1966 година, където е и до днес.

Една от най-големите гордости в Галерията е невероятната Странджанска иконна сбирка, която обхваща началото на 17 век до началото на 20 век. Тук е запазен духът на специфичната духовна култура, който се е запазил въпреки тежките исторически условия. Особено интересни са иконите Свети Илия" - XVII век, "Йоан Кръстител" - XVII век, Свети Модест" - XVIII век, "Св. Константин и Елена" - XVIII век и "Богородица Одигитрия" - XVII век. По иконите още стоят имената на авторите им – Захари Зограф, Димитър Зограф, Сократ Георгиев от Созопол и Тодор Зограф.

Първият период в района на Бургас, в който се развива музейната дейност като държавна институция във времето 1947 до 1952 година. Точно тогава Художествената галерия получава нови 85 произведения на изкуството, някои са на Владимир Димитров- Майстора, Иван Мърквичка, Димитър Гюдженов и Илия Петров. Започва и популяризирането на галерията. Направени са повече от 20 изложби и посетителите стават все повече.

Днес експозицията на галерия е на три етажа и показва най-доброто от богатите и фондове. В хранилището се пазяр повече от 2000 творби от живописта, скулптурата и графиката. Централното място е отредено за творбите на Бенчо Обрешков, Никола Маринов, Златю Бояджиев, Мара Цончева, Дечко Узунов, Васил Стоилов, Светлин Русев, Георги Божилов Слона, Енчо Пиронков и Йоан Левиев.

Залата на втория етаж е посветена на бургаските художници от началото на века до наши дни. Тук са изложени произведения на Генчо Митев, Тодор Карасимеонов, Георги Баев, Виолета Масларова, Ненко Токмакчиев, Иван Бахчеванов, Красимир Зинин и много други. Основната тематика в картините на бургаските художници е морето.

Днес Бургаската художествена галерия се е превърнала в един от най-важните културни центрове не само в Бургас, а и в цялата страна. Много учени и турсти от страната и чужбина идват, за да се докоснат до изкуството. Провеждат се интересни беседи, поетични и музикални рецитали и камерни концерти.

Автор: Lili

Работно време: Понеделник - Събота 10:00 - 13:00 и 14:00 - 17:00 часа

Телефони: 056 842 169

Адрес: ул. „Митрополит Симеон“ 24, Център, Бургас

Website: виж тук

Описание

Бургаската художествена галерия се намира в старата еврейска синагога в града и е една от най-старите галерии в България. Самата сграда е един от най-красивите архитектурни паметници в Бургас и е построена по проект на архитект Рикардо Тосканини в периода 1905 година – 1910 година.

През 1945 година Бургаската градска община отделя средства за създаването на музей, който да включва три направления- художествено, етнографско и археологическо. Богатият фонд на художествената галерия е започнал от колекцията на Търговската камара, в която влизат 12 портрета от Никола Ганушев и Борис Митов. Министерството на войната също дава картини, за да се направи изложба „Фронт и тил“, която е открита през 1945 година.

През януари 1946 година Общината заедно с няколко културни дейци обсъжда откриването на галерия като са създадени два органа, които да подпомогнат създаването и: Постоянно ръководство и Техническа комисия.

Година по-късно през месец април в Борисовия салон на Търговската камара е направено официално откритие на „Картинна галерия и музей“. Фондът по това време представлява 58 картини, няколко скулптори. Постепенно експонатите се увеличават от общи и самосБургаската художествена галерия се намира в старата еврейска синагога в града и е една от най-старите галерии в България. Самата сграда е един от най-красивите архитектурни паметници в Бургас и е построена по проект на архитект Рикардо Тосканини в периода 1905 година – 1910 година.

През 1945 година Бургаската градска община отделя средства за създаването на музей, който да включва три направления- художествено, етнографско и археологическо. Богатият фонд на художествената галерия е започнал от колекцията на Търговската камара, в която влизат 12 портрета от Никола Ганушев и Борис Митов. Министерството на войната също дава картини, за да се направи изложба „Фронт и тил“, която е открита през 1945 година.

През януари 1946 година Общината заедно с няколко културни дейци обсъжда откриването на галерия като са създадени два органа, които да подпомогнат създаването и: Постоянно ръководство и Техническа комисия.

Година по-късно през месец април в Борисовия салон на Търговската камара е направено официално откритие на „Картинна галерия и музей“. Фондът по това време представлява 58 картини, няколко скулптори. Постепенно експонатите се увеличават от общи и самостоятелни изложби. Бургаската художествена галерия е преместена в старата синагога през 1966 година, където е и до днес.

Една от най-големите гордости в Галерията е невероятната Странджанска иконна сбирка, която обхваща началото на 17 век до началото на 20 век. Тук е запазен духът на специфичната духовна култура, който се е запазил въпреки тежките исторически условия. Особено интересни са иконите Свети Илия" - XVII век, "Йоан Кръстител" - XVII век, Свети Модест" - XVIII век, "Св. Константин и Елена" - XVIII век и "Богородица Одигитрия" - XVII век. По иконите още стоят имената на авторите им – Захари Зограф, Димитър Зограф, Сократ Георгиев от Созопол и Тодор Зограф.

Първият период в района на Бургас, в който се развива музейната дейност като държавна институция във времето 1947 до 1952 година. Точно тогава Художествената галерия получава нови 85 произведения на изкуството, някои са на Владимир Димитров- Майстора, Иван Мърквичка, Димитър Гюдженов и Илия Петров. Започва и популяризирането на галерията. Направени са повече от 20 изложби и посетителите стават все повече.

Днес експозицията на галерия е на три етажа и показва най-доброто от богатите и фондове. В хранилището се пазяр повече от 2000 творби от живописта, скулптурата и графиката. Централното място е отредено за творбите на Бенчо Обрешков, Никола Маринов, Златю Бояджиев, Мара Цончева, Дечко Узунов, Васил Стоилов, Светлин Русев, Георги Божилов Слона, Енчо Пиронков и Йоан Левиев.

Залата на втория етаж е посветена на бургаските художници от началото на века до наши дни. Тук са изложени произведения на Генчо Митев, Тодор Карасимеонов, Георги Баев, Виолета Масларова, Ненко Токмакчиев, Иван Бахчеванов, Красимир Зинин и много други. Основната тематика в картините на бургаските художници е морето.

Днес Бургаската художествена галерия се е превърнала в един от най-важните културни центрове не само в Бургас, а и в цялата страна. Много учени и туристи от страната и чужбина идват, за да се докоснат до изкуството. Провеждат се интересни беседи, поетични и музикални рецитали и камерни концерти.

тоятелни изложби. Бургаската художествена галерия е преместена в старата синагога през 1966 година, където е и до днес.

Една от най-големите гордости в Галерията е невероятната Странджанска иконна сбирка, която обхваща началото на 17 век до началото на 20 век. Тук е запазен духът на специфичната духовна култура, който се е запазил въпреки тежките исторически условия. Особено интересни са иконите Свети Илия" - XVII век, "Йоан Кръстител" - XVII век, Свети Модест" - XVIII век, "Св. Константин и Елена" - XVIII век и "Богородица Одигитрия" - XVII век. По иконите още стоят имената на авторите им – Захари Зограф, Димитър Зограф, Сократ Георгиев от Созопол и Тодор Зограф.

Първият период в района на Бургас, в който се развива музейната дейност като държавна институция във времето 1947 до 1952 година. Точно тогава Художествената галерия получава нови 85 произведения на изкуството, някои са на Владимир Димитров- Майстора, Иван Мърквичка, Димитър Гюдженов и Илия Петров. Започва и популяризирането на галерията. Направени са повече от 20 изложби и посетителите стават все повече.

Днес експозицията на галерия е на три етажа и показва най-доброто от богатите и фондове. В хранилището се пазяр повече от 2000 творби от живописта, скулптурата и графиката. Централното място е отредено за творбите на Бенчо Обрешков, Никола Маринов, Златю Бояджиев, Мара Цончева, Дечко Узунов, Васил Стоилов, Светлин Русев, Георги Божилов Слона, Енчо Пиронков и Йоан Левиев.

Залата на втория етаж е посветена на бургаските художници от началото на века до наши дни. Тук са изложени произведения на Генчо Митев, Тодор Карасимеонов, Георги Баев, Виолета Масларова, Ненко Токмакчиев, Иван Бахчеванов, Красимир Зинин и много други. Основната тематика в картините на бургаските художници е морето.

Днес Бургаската художествена галерия се е превърнала в един от най-важните културни центрове не само в Бургас, а и в цялата страна. Много учени и турсти от страната и чужбина идват, за да се докоснат до изкуството. Провеждат се интересни беседи, поетични и музикални рецитали и камерни концерти.

Близки хотели