Търсене

Храм Свети Николай - с.Жеравна

В Жеравна има една стара и много интересна църква. „Свети Николай” е скрита зад висока каменна ограда и през тях се влиза от голяма порта. Следва обширен църковен двор и комплекс от храм, свещоливница, свещопродавница и килийно училище. Пред двора има площад, църковно кафене и стара фурна.

Самата църква е построена в периода 1828 година-1834 година, представлява трикорабна псевдобазилика с една апсида. В западната част има галерия, а в източната се намира олтарът. Вътрешността на църквата е богато украсена от зографите Юрдан Михайлович от Елена и Ганчо и Георги от Трявна в периода 1833-1840 година. Някога до храма е имало каменна камбанария, която е съборена. До портата е направена желязна камбанария, която се различава силно от местната архитектура.

В двора на храма, близо до портата някога е имало църковна приемна и свещопрдованица, които са изгорели. Днес те са възстановени. Приземието е направено от камък, стените са талпени. В другата страна на двора се намират свещоливницата и килийното училище. В приземието има голямо огнище и две помещения, на етажа са направени две стаи с долап и миндери а отдих.

В двора на храма „Свети Николай” има комплекс от сгради, но най-интересна е църквата със своите стенописи и уникална дърворезбена обработка на иконостаса. Не по-малко красива е и галерията с иконите. В църквата е изложена красива експозиция с различни произведение на изкуството от дърво и стъкло, районът на Жеравна е известен с дърводелството. Самите икони и олтара също са произведения на изкуството.

Цяла Жеравна е една истинска приказа, изработена от дърво. Всеки ъгъл, всяка къща показва невероятното изкуство на местните майстори. Цялото село е признато за архитектурен паметник и резерват с национално значение.

Автор: Живка Георгиева

Описание

В Жеравна има една стара и много интересна църква. „Свети Николай” е скрита зад висока каменна ограда и през тях се влиза от голяма порта. Следва обширен църковен двор и комплекс от храм, свещоливница, свещопродавница и килийно училище. Пред двора има площад, църковно кафене и стара фурна.

Самата църква е построена в периода 1828 година-1834 година, представлява трикорабна псевдобазилика с една апсида. В западната част има галерия, а в източната се намира олтарът. Вътрешността на църквата е богато украсена от зографите Юрдан Михайлович от Елена и Ганчо и Георги от Трявна в периода 1833-1840 година. Някога до храма е имало каменна камбанария, която е съборена. До портата е направена желязна камбанария, която се различава силно от местната архитектура.

В двора на храма, близо до портата някога е имало църковна приемна и свещопрдованица, които са изгорели. Днес те са възстановени. Приземието е направено от камък, стените са талпени. В другата страна на двора се намират свещоливницата и килийното училище. В приземието има голямо огнище и две помещения, на етажа са направени две стаи с долап и миндери а отдих.

В двора на храма „Свети Николай” има комплекс от сгради, но най-интересна е църквата със своите стенописи и уникална дърворезбена обработка на иконостаса. Не по-малко красива е и галерията с иконите. В църквата е изложена красива експозиция с различни произведение на изкуството от дърво и стъкло, районът на Жеравна е известен с дърводелството. Самите икони и олтара също са произведения на изкуството.

Цяла Жеравна е една истинска приказа, изработена от дърво. Всеки ъгъл, всяка къща показва невероятното изкуство на местните майстори. Цялото село е признато за архитектурен паметник и резерват с национално значение.

Близки хотели