Търсене

Храм Свети Николай Чудотворец

Най-старата църква в Плевен е „Свети Николай Мираклийски Чудотворец“ и е от 1834 година. Тя е призната за паметник на културата от времето на Възраждането с национално значение. На мястото на храма е имало параклис през 13 век, но през 14 е разрушен след многократни нападения на татари и еничари, които го разграбват.

През 1699 година жителите на Плевен получават разрешение от султана да направят църква на мястото на параклиса. Събрани са средства и хората се включват в строежа. По-късно е направена днешната църква, която е осветена през октомври 1834 година.

По време на революционните дейности храмът „Свети Николай“ е основен център в борбите за независимост. Тук с е крие Софроний Врачански, когато го гонят турците. Според истории тук Васил Левски прави първия революционен комитет през 1869 година.

През декември 1877 година в църквата е отслужена литургия за освобождаването на града и разгромяването на войските на Осман паша. На нея лично присъства император Александър ІІ Освободител.

Самата църква има уникална архитектура, която я отличава от останалите. Принадлежи към трикорабните базилики, които са строени по време на Възраждането. Вкопана е 2 метра в земята както е било според изискванията по време на турското робство. Камбанарията е направена в отделна сграда и е от по-късен период- 1883 година. Най-голямата камбана е дарена от финландски търговец.

В храма има уникален дървен иконостас, който е направен от майстор Петър и негови чираци от Тревненската школа. Поставен е 11 години след освещаването на храма и различен от останалите, защото вместо релефни фигури са направени скулптурни изображения. Иконостасът, трона и амвонът са направени в периода 1843-1845 година.

В Националната библиотека в София се съхранява кондиката на църквата, в която има информация за това кой е направил иконостаса и иконите на „Свети Николай Мираклийски“. Повечето икони са направени от Захари Зограф, който е най-известния иконописец в България. Точно в този в църквата в Плевен са събрани и най-много негови творби- 68 икони. Другите са направено от ученици на самоковската школа, а стените не са изписани.

Над входа на храма също има икони, както и до купола. Интересно е, че в стените са вградени почти 500 гърнета от глина, които създават невероятна акустика и са направени от местен грънчар.

Църквата „Свети Николай Мираклийски“ е призната за паметник на културата, в който са събрани исторически спомени и иконография и архитектурен дух.

Автор: Стоян Главчев

Описание

Най-старата църква в Плевен е „Свети Николай Мираклийски Чудотворец“ и е от 1834 година. Тя е призната за паметник на културата от времето на Възраждането с национално значение. На мястото на храма е имало параклис през 13 век, но през 14 е разрушен след многократни нападения на татари и еничари, които го разграбват.

През 1699 година жителите на Плевен получават разрешение от султана да направят църква на мястото на параклиса. Събрани са средства и хората се включват в строежа. По-късно е направена днешната църква, която е осветена през октомври 1834 година.

По време на революционните дейности храмът „Свети Николай“ е основен център в борбите за независимост. Тук с е крие Софроний Врачански, когато го гонят турците. Според истории тук Васил Левски прави първия революционен комитет през 1869 година.

През декември 1877 година в църквата е отслужена литургия за освобождаването на града и разгромяването на войските на Осман паша. На нея лично присъства император Александър ІІ Освободител.

Самата църква има уникална архитектура, която я отличава от останалите. Принадлежи към трикорабните базилики, които са строени по време на Възраждането. Вкопана е 2 метра в земята както е било според изискванията по време на турското робство. Камбанарията е направена в отделна сграда и е от по-късен период- 1883 година. Най-голямата камбана е дарена от финландски търговец.

В храма има уникален дървен иконостас, който е направен от майстор Петър и негови чираци от Тревненската школа. Поставен е 11 години след освещаването на храма и различен от останалите, защото вместо релефни фигури са направени скулптурни изображения. Иконостасът, трона и амвонът са направени в периода 1843-1845 година.

В Националната библиотека в София се съхранява кондиката на църквата, в която има информация за това кой е направил иконостаса и иконите на „Свети Николай Мираклийски“. Повечето икони са направени от Захари Зограф, който е най-известния иконописец в България. Точно в този в църквата в Плевен са събрани и най-много негови творби- 68 икони. Другите са направено от ученици на самоковската школа, а стените не са изписани.

Над входа на храма също има икони, както и до купола. Интересно е, че в стените са вградени почти 500 гърнета от глина, които създават невероятна акустика и са направени от местен грънчар.

Църквата „Свети Николай Мираклийски“ е призната за паметник на културата, в който са събрани исторически спомени и иконография и архитектурен дух.

Близки хотели