Търсене

Гранд Каньон

Гранд каньон е една от най – известните туристически дестинации в света и е сред седемте природни чудеса. Той се намира във високите пустинни плата на щата Аризона в САЩ и още през 1919 година е обявен за национален парк. Уникалната местност се разпростира в северната част на щата на площ от 322 км. Има три отправни изходни точки, близко до границата на парка, от които може да се достигне до природното чудо, това са – Пейдж в Аризона, Канаб в Юта и Флагстаф.
Гранд Каньон е достъпен от север и от юг, като пътят от към северната му страна е по – отдалечен и заобиколен, а този от южната страна е по – натоварен, но по – лесно достъпен. И по двата пътя има доста хотели и ресторантчета, както и няколко къмпинга. В разгара на туристическия сезон тук, през лятото, трудно се откриват места. Много по – подходящо време за посещение на каньона са есента, зимата и пролетта. В южната част има обособени няколко пешеходни маршрута, обиколката по които позволява да се опознае в детайли тази уникална природна забележителност. Поради по – голямата си надморска височина, северната част на каньона е по – рядко посещавана от туристи. Освен това тя е и по – отдалечена. В тази част е разположена крайната територия Тувил, до която водят малки пътища, но въпреки това по – голяма част от зоната на север е непристъпна.
И двете части на Гранд Каньон разполагат с множество спиращи дъха пропасти с огромни размери, скални образования с разнородни форми и впечатляващи цепнатини. Животинския свят в Гранд Каньон е доста богат, тук могат да се видят много видове местни бозайници и птици. Типичен обитател на този район е калифорнийският кондор. Други представители на фауната обитаващи скалите са планински лъвове, овце, рисове, американски койот, скунксове.

Автор: Milena Yordanova

Описание

Гранд каньон е една от най – известните туристически дестинации в света и е сред седемте природни чудеса. Той се намира във високите пустинни плата на щата Аризона в САЩ и още през 1919 година е обявен за национален парк. Уникалната местност се разпростира в северната част на щата на площ от 322 км. Има три отправни изходни точки, близко до границата на парка, от които може да се достигне до природното чудо, това са – Пейдж в Аризона, Канаб в Юта и Флагстаф.
Гранд Каньон е достъпен от север и от юг, като пътят от към северната му страна е по – отдалечен и заобиколен, а този от южната страна е по – натоварен, но по – лесно достъпен. И по двата пътя има доста хотели и ресторантчета, както и няколко къмпинга. В разгара на туристическия сезон тук, през лятото, трудно се откриват места. Много по – подходящо време за посещение на каньона са есента, зимата и пролетта. В южната част има обособени няколко пешеходни маршрута, обиколката по които позволява да се опознае в детайли тази уникална природна забележителност. Поради по – голямата си надморска височина, северната част на каньона е по – рядко посещавана от туристи. Освен това тя е и по – отдалечена. В тази част е разположена крайната територия Тувил, до която водят малки пътища, но въпреки това по – голяма част от зоната на север е непристъпна.
И двете части на Гранд Каньон разполагат с множество спиращи дъха пропасти с огромни размери, скални образования с разнородни форми и впечатляващи цепнатини. Животинския свят в Гранд Каньон е доста богат, тук могат да се видят много видове местни бозайници и птици. Типичен обитател на този район е калифорнийският кондор. Други представители на фауната обитаващи скалите са планински лъвове, овце, рисове, американски койот, скунксове.

Близки хотели