Търсене

Пещера Орлова чука

Близо до село Пепелина и на 40 километра от Русе се намира пещерата Орлова чука. Тя е открита по много интересен начин. През 1941 година овчар се натъкнал на нея докато пасял стадото си по тези земи. Тя е облагородена през 1959 година, като е направен изкуствен тунел, който служи за вход и са направени 124 каменни стъпала. По време на проучвания от пещерняци там са открити скелети на пещерни мечки, също така има свидетелства за обитание от хора по време на каменно – медната и палеолитната епоха.

За посетителите за достъпни и осветени около 3 километра от пещерата. Името й е свързано със стоящия на входа скален венец. В пещерата живеят прилепи от видовете остроух нощник, малък подковонос, голям подковонос и други. Най – забележителен е вида писклив прилеп, който живее в галериите на пещерата и е единствения такъв вид в цяла Европа.

След преминаването на входа посетителите се озовават в пещерната зала „Концетрна“. Тя се нарича така защото има много добре акустика и се използва за изнасяне на концерти. Какъвто е ежегодния концерт по време на Събора на пещерата. В тази зала се намира известният „Голям сталактит“. Той има внушителни размери от диаметър 50 сантиметра и височина 3,5 метра.

В галерия на запад от тази може да се видят множество синтрови езера. Залата „Големите сипеи“ е най – благоустроена и най – голяма. Там могат да се видят по стените синтрови образувания, които всеки оприличава на различни форми, като топка, футболист и змия. В дъното й има срутена скална маса, в следствие на силни земетресения.

Близо до залата „Големите сипеи“ се намира друга зала „Малките сипеи“. В западна посока от главната галерия има тунел, който води до „Космическа зала“. В залата с име „Почивка“ има тунел, в края на който могат да се видят калцитни кристали, които на пръв поглед наподобяват на пукнатини.

Автор: Веселина

Работно време: Понеделник – Неделя: 10:00 – 17:00 часа

Телефони: 0895 567 533

Описание

Близо до село Пепелина и на 40 километра от Русе се намира пещерата Орлова чука. Тя е открита по много интересен начин. През 1941 година овчар се натъкнал на нея докато пасял стадото си по тези земи. Тя е облагородена през 1959 година, като е направен изкуствен тунел, който служи за вход и са направени 124 каменни стъпала. По време на проучвания от пещерняци там са открити скелети на пещерни мечки, също така има свидетелства за обитание от хора по време на каменно – медната и палеолитната епоха.

За посетителите за достъпни и осветени около 3 километра от пещерата. Името й е свързано със стоящия на входа скален венец. В пещерата живеят прилепи от видовете остроух нощник, малък подковонос, голям подковонос и други. Най – забележителен е вида писклив прилеп, който живее в галериите на пещерата и е единствения такъв вид в цяла Европа.

След преминаването на входа посетителите се озовават в пещерната зала „Концетрна“. Тя се нарича така защото има много добре акустика и се използва за изнасяне на концерти. Какъвто е ежегодния концерт по време на Събора на пещерата. В тази зала се намира известният „Голям сталактит“. Той има внушителни размери от диаметър 50 сантиметра и височина 3,5 метра.

В галерия на запад от тази може да се видят множество синтрови езера. Залата „Големите сипеи“ е най – благоустроена и най – голяма. Там могат да се видят по стените синтрови образувания, които всеки оприличава на различни форми, като топка, футболист и змия. В дъното й има срутена скална маса, в следствие на силни земетресения.

Близо до залата „Големите сипеи“ се намира друга зала „Малките сипеи“. В западна посока от главната галерия има тунел, който води до „Космическа зала“. В залата с име „Почивка“ има тунел, в края на който могат да се видят калцитни кристали, които на пръв поглед наподобяват на пукнатини.

Близки хотели