Търсене

Етнографски музей Варна

ул. „Панагюрище“ 22, Център, Варна

Етнографският музей във Варна е открит още през 1974 година във стара възрожденска къща от симетричен тип, която е построена през 1860 година. Тук са изложени експонати от  бита на варненци през втората половина на XIX и началото на XX в. Експозицията е събирана от архитект Камен Горанов, художници и етнографи.

Първият етаж е посветен на основните поминъци на хората във варненския район. Това са земеделие, пчеларство, риболов, бъчварство, кожухарство, абаджийство и други. Представен е стар малък плуг, който се нарича "дьолмеджа", използван е през ХХ век за оран на почвата. Представени са традиционните за жътвата диканя, вили, лопати, юварлак и други мрежи и сита за житото. Има традиционни съдове за съхранение на зърно и приготвянето на хляба- чит, кухел, дървени корита за месенето на хляба и лопати за вадене от пещта.

Изложени са много съдове за събиране на мляко и обработката им- различни ведра и чаши, както и типични облекла за овчарите- ямурлуци, геги и кожена торба, която се нарича уля.

Един от най-старите поминъци е пчеларството. Преди са се използвали кухи дънери и тръвни от върбови и лозови пръчки за кошери. Те са се измазвали с глина, тор и пепел и върху тях се поставяла качулка от слама и листа. Те са показани в музея. Другите основни поминъци са риболов и лозарство, като типични предмети за тях също са поставени в експозицията на Етнографския музей. Изложени са и много менци и гюмове от мед, които са се използвали в различните отрасли. Има традиционни клещи и наковалня, както и старо духало, за да може посетителите да добият представа точно как са се изработвали тези съдове.

В музей има много хурки и вретена, които са типични за тъкачеството, което едно време и било част от задължението на българските жени.

Вторият етаж е превърнат в голяма експозиция от типичните за Варненския край носии и облекла. За този район е характерно голямо разнообразие в одеждите, защото е имало много миграционни процеси. Изложени са носии от Тракия, Мала Азия, Македония както и обредни облекла за Коледа, Лазаровден ден и Петльовден. В красиви витрини са подредени накити за глава, много гердани, гривни и различни пръстени, както и уникалните за България пафти. Има уникални украшения изработени от мъниста и вълна, които едва ли могат да се видят другаде освен в Етнографския музей на Варна.

Представени и типичните градски облекла от края на на XIX и началото XX в. Те са подредени на третия етаж. Там стаите са превърнати в типичен приемен сало, гостна и кухня от този период.

Автор: Nikki

Работно време: Вторник - Неделя 10:00 - 17:00 часа

Телефони: 052 630 588

Адрес: ул. „Панагюрище“ 22, Център, Варна

Описание

Етнографският музей във Варна е открит още през 1974 година във стара възрожденска къща от симетричен тип, която е построена през 1860 година. Тук са изложени експонати от  бита на варненци през втората половина на XIX и началото на XX в. Експозицията е събирана от архитект Камен Горанов, художници и етнографи.

Първият етаж е посветен на основните поминъци на хората във варненския район. Това са земеделие, пчеларство, риболов, бъчварство, кожухарство, абаджийство и други. Представен е стар малък плуг, който се нарича "дьолмеджа", използван е през ХХ век за оран на почвата. Представени са традиционните за жътвата диканя, вили, лопати, юварлак и други мрежи и сита за житото. Има традиционни съдове за съхранение на зърно и приготвянето на хляба- чит, кухел, дървени корита за месенето на хляба и лопати за вадене от пещта.

Изложени са много съдове за събиране на мляко и обработката им- различни ведра и чаши, както и типични облекла за овчарите- ямурлуци, геги и кожена торба, която се нарича уля.

Един от най-старите поминъци е пчеларството. Преди са се използвали кухи дънери и тръвни от върбови и лозови пръчки за кошери. Те са се измазвали с глина, тор и пепел и върху тях се поставяла качулка от слама и листа. Те са показани в музея. Другите основни поминъци са риболов и лозарство, като типични предмети за тях също са поставени в експозицията на Етнографския музей. Изложени са и много менци и гюмове от мед, които са се използвали в различните отрасли. Има традиционни клещи и наковалня, както и старо духало, за да може посетителите да добият представа точно как са се изработвали тези съдове.

В музей има много хурки и вретена, които са типични за тъкачеството, което едно време и било част от задължението на българските жени.

Вторият етаж е превърнат в голяма експозиция от типичните за Варненския край носии и облекла. За този район е характерно голямо разнообразие в одеждите, защото е имало много миграционни процеси. Изложени са носии от Тракия, Мала Азия, Македония както и обредни облекла за Коледа, Лазаровден ден и Петльовден. В красиви витрини са подредени накити за глава, много гердани, гривни и различни пръстени, както и уникалните за България пафти. Има уникални украшения изработени от мъниста и вълна, които едва ли могат да се видят другаде освен в Етнографския музей на Варна.

Представени и типичните градски облекла от края на на XIX и началото XX в. Те са подредени на третия етаж. Там стаите са превърнати в типичен приемен сало, гостна и кухня от този период.

Близки хотели