Търсене

Епископска базилика - Сандански

В Сандански се намират останките на прекрасна Епископска базилика. Тя е една от най-големите и представителни постройки от периода на ранновизантийския град, който се намира под Сандански. Има много красиви и стари места, които могат да се видят, но малко от тях са толкова впечатляващи.

Епископската базилика е цял базикален комплекс, който заема площ от над 1600 квадратни метра. Самата базилика е класическа елеинистическа базилика, която има наос, три кораба, притвор и вътрешен двор. В комплекса влиза и кръгъл баптистерий, който се нарича още кръщелна, олтарна преграда от мрамор и подове е красиви мозаечни килими.

Сградата е била притежание на местния епископ и в нея се осъществявало икономическото и обществено управление на града.

Летописецът Евстатий описва в своите творби, че някога преди да започне литургията, хората се събирали в специално предназначени места пред храмовете. Постепенно християнската архитектура се развива и вярващите се събират в така наречените пространства атрий или атриум. Те са специални пространства в двора, които са оформени с портици. Другия вариант са били затворени помещения- екзонартекси.

За пръв път в Епископската базилика в Сандански има очертан ясен атриум. Някога имало прекрасен портик и колонади, капители и колони.

Животът на храма е само около 200 години. След нападенията от варварски племена, градът е разрушен и тъне в забвение до 19 век, когато се създава Свети Врач. В Археологическия музей в града има въстановка на базиликата за всички, които не могат да си представят колко красива и величествена е била.

През 2014 година е направена голяма реставрация. Мозайките и стените са обновени, направен е и покрив. Самата базилика е в центъра на града и една много посещавана туристическа дестинация.

Автор: Пепи Панчева

Работно време: вторник - събота 10:00-18:00 часа, почивни дни - неделя и понеделник

Описание

В Сандански се намират останките на прекрасна Епископска базилика. Тя е една от най-големите и представителни постройки от периода на ранновизантийския град, който се намира под Сандански. Има много красиви и стари места, които могат да се видят, но малко от тях са толкова впечатляващи.

Епископската базилика е цял базикален комплекс, който заема площ от над 1600 квадратни метра. Самата базилика е класическа елеинистическа базилика, която има наос, три кораба, притвор и вътрешен двор. В комплекса влиза и кръгъл баптистерий, който се нарича още кръщелна, олтарна преграда от мрамор и подове е красиви мозаечни килими.

Сградата е била притежание на местния епископ и в нея се осъществявало икономическото и обществено управление на града.

Летописецът Евстатий описва в своите творби, че някога преди да започне литургията, хората се събирали в специално предназначени места пред храмовете. Постепенно християнската архитектура се развива и вярващите се събират в така наречените пространства атрий или атриум. Те са специални пространства в двора, които са оформени с портици. Другия вариант са били затворени помещения- екзонартекси.

За пръв път в Епископската базилика в Сандански има очертан ясен атриум. Някога имало прекрасен портик и колонади, капители и колони.

Животът на храма е само около 200 години. След нападенията от варварски племена, градът е разрушен и тъне в забвение до 19 век, когато се създава Свети Врач. В Археологическия музей в града има въстановка на базиликата за всички, които не могат да си представят колко красива и величествена е била.

През 2014 година е направена голяма реставрация. Мозайките и стените са обновени, направен е и покрив. Самата базилика е в центъра на града и една много посещавана туристическа дестинация.

Близки хотели