Търсене

Древният град Аспендос край Анталия

На около 45 км. от модерния и съвременен турски курорт Анталия , простиращ се по южното крайбрежие на страната, се намира древният град Аспендос. Това е едно най-привлекателните и интересни места, които могат да се видят в района и, ако отидете на почивка в курорта, не пропускайте да се отбиете и до тази уникална забележителност.
Най-близкото населено място до Аспендос е малкото градче Серик, което отстои само на 7 км.
Смята се, че Аспендос е основан през 1000 г.пр. Хр. от гърците. Известно е, че е едно от първите селища в миналото,започнали да секат собствени монети. Някога той е бил развит и процъфтяващ град. Тук се водила оживена търговия със сол, масло и вълна и по този начин жителите му значително се замогнали. Областта, в която се намирал се наричала Памфилия, а Аспендос бил най-важното и красиво селище в нея.
През 333 г.пр.н.е. тези земи биват завладени от Александър Македонски, а десетилетия по-късно минават в ръцете на римляните. Тогава и Аспендос преживява най-бурния си и оживен период в историята си. Изгражда се удивителен за времето си амфитеатър посветен на Марк Аврелий, който и до днес впечатлява с размерите и структурата си.На мястото на театъра преди това е съществувало друго здание, но то било разрушено до основи, за да се съгради този великолепен шедьовър, който в наши дни е един от най-добре запазените театри от Античността.
Амфитеатърът започва да се строи през 155 г. и е дело на архитекта Зенон, като неговата статуя се извисява на южния вход. Надпис до мощната му каменна фигура гласи, че местните жители благодарят на Зенон за построяването на театъра. Определено и до сега личи майсторството и таланта на този велик човек.
Интересното е, че и до днес тук се провеждат различни мероприятия, като концерти и фестивали, а Аспендос може да побере до 15 хил. души.Но поради щети, причинени от монтирането на съвременното театрално оборудване по време на тези събития, турските власти са ограничили тяхното провеждане.
По елински образец, едната част от амфитеатърът е построена така, че да опира високия хълм към Цитаделата ( Акропола), а другата част се състои от сводести арки. Над театъра се намира Акрополът, където някога са се извисявали базилика, агората и булевтерионът.

Автор: Dilqna

Описание

На около 45 км. от модерния и съвременен турски курорт Анталия , простиращ се по южното крайбрежие на страната, се намира древният град Аспендос. Това е едно най-привлекателните и интересни места, които могат да се видят в района и, ако отидете на почивка в курорта, не пропускайте да се отбиете и до тази уникална забележителност.
Най-близкото населено място до Аспендос е малкото градче Серик, което отстои само на 7 км.
Смята се, че Аспендос е основан през 1000 г.пр. Хр. от гърците. Известно е, че е едно от първите селища в миналото,започнали да секат собствени монети. Някога той е бил развит и процъфтяващ град. Тук се водила оживена търговия със сол, масло и вълна и по този начин жителите му значително се замогнали. Областта, в която се намирал се наричала Памфилия, а Аспендос бил най-важното и красиво селище в нея.
През 333 г.пр.н.е. тези земи биват завладени от Александър Македонски, а десетилетия по-късно минават в ръцете на римляните. Тогава и Аспендос преживява най-бурния си и оживен период в историята си. Изгражда се удивителен за времето си амфитеатър посветен на Марк Аврелий, който и до днес впечатлява с размерите и структурата си.На мястото на театъра преди това е съществувало друго здание, но то било разрушено до основи, за да се съгради този великолепен шедьовър, който в наши дни е един от най-добре запазените театри от Античността.
Амфитеатърът започва да се строи през 155 г. и е дело на архитекта Зенон, като неговата статуя се извисява на южния вход. Надпис до мощната му каменна фигура гласи, че местните жители благодарят на Зенон за построяването на театъра. Определено и до сега личи майсторството и таланта на този велик човек.
Интересното е, че и до днес тук се провеждат различни мероприятия, като концерти и фестивали, а Аспендос може да побере до 15 хил. души.Но поради щети, причинени от монтирането на съвременното театрално оборудване по време на тези събития, турските власти са ограничили тяхното провеждане.
По елински образец, едната част от амфитеатърът е построена така, че да опира високия хълм към Цитаделата ( Акропола), а другата част се състои от сводести арки. Над театъра се намира Акрополът, където някога са се извисявали базилика, агората и булевтерионът.

Близки хотели