Търсене

Водопад Джендемски

Резерватът Южен Джендем се е запазил до наши дни и има слава на едно много трудно достъпно и доста страховито място в планините на България. В него реките Бъзовица и Бяла река се провират през скали и непристъпни каньони, а водите им скачат през водопади, които на някои места имат пад от 80 метра. Да се стигне до дъното на тези каньони е доста трудно и става по едни малки и почти невидими пътеки и за преминаването се иска сериозна професионална подготовка и екипировка. Южният Джендем най-добре се вижда от острото било на планината, което се спуска от Хайдута и отвежда хората до центъра на резервата, който е обграден от безкрайни, стръмни пропасти.

Джендемската река започва на изток от една равна и красива поляна между Равнец и връх Ботев, която се нарича Дюза. На нея се събират няколко маршрута. По-надолу в Джендемската река се влива реката Дериндере и още няколко по-малки потока. След Хайдишките теснини, Доньовите водопади и поляната Хайдушка воденица,която получава името си от легендите за войводи и хайдути, които идват от турското робство, в Джендемската река се влива и Башмандренската река.

От там по реката следват много каскади от водопади- Кози рог, Широк водопад, Змийски водопад, Голям Джендемски водопад, Троянци и няколко по-малки, които не са наречени с имена. След това реката се влива в Бяла ръка и после в река Пръскалка, която идва от най-големия водопад у нас Райското пръскало. Повечето имена на забележителностите в резервата идва от Никола Корчев и експедицията, която той провежда, за да проучи местността през средата на миналия век. Резерват Джендема е една прекрасна възможност за незабравима разходка сред уникална и доста страховита природа, която е незасегната от човешка ръка.

Автор: Alex4e

Описание

Резерватът Южен Джендем се е запазил до наши дни и има слава на едно много трудно достъпно и доста страховито място в планините на България. В него реките Бъзовица и Бяла река се провират през скали и непристъпни каньони, а водите им скачат през водопади, които на някои места имат пад от 80 метра. Да се стигне до дъното на тези каньони е доста трудно и става по едни малки и почти невидими пътеки и за преминаването се иска сериозна професионална подготовка и екипировка. Южният Джендем най-добре се вижда от острото било на планината, което се спуска от Хайдута и отвежда хората до центъра на резервата, който е обграден от безкрайни, стръмни пропасти.

Джендемската река започва на изток от една равна и красива поляна между Равнец и връх Ботев, която се нарича Дюза. На нея се събират няколко маршрута. По-надолу в Джендемската река се влива реката Дериндере и още няколко по-малки потока. След Хайдишките теснини, Доньовите водопади и поляната Хайдушка воденица,която получава името си от легендите за войводи и хайдути, които идват от турското робство, в Джендемската река се влива и Башмандренската река.

От там по реката следват много каскади от водопади- Кози рог, Широк водопад, Змийски водопад, Голям Джендемски водопад, Троянци и няколко по-малки, които не са наречени с имена. След това реката се влива в Бяла ръка и после в река Пръскалка, която идва от най-големия водопад у нас Райското пръскало. Повечето имена на забележителностите в резервата идва от Никола Корчев и експедицията, която той провежда, за да проучи местността през средата на миналия век. Резерват Джендема е една прекрасна възможност за незабравима разходка сред уникална и доста страховита природа, която е незасегната от човешка ръка.

Близки хотели