Търсене

Деветашка пещера

Деветашката пещера е сред най-големите пещери в страната. Общата и дължина е повече от 2442 метра, а площта и е почти 21 000 квадратни метра. Намира се на самия бряг на река Осъм, съвсем близо до град Ловеч и село Деветаки, откъдето идва и името и.

Първите данни за нея са от 1877 година. Там са открити много интересни артефакти, запазени от неолита по нашите земи. До 90-те години на миналия век в пещерата се е съхранявал нефт и е била таен засекретен обект като достъпът до нея е ограничен.

Пещерата предлага много добри условия за развитие на живот. Има много големи размери, естественото осветление достига до голяма дълбочина, може да се ползва като укрепление, а наоколо има гори и пасища, който предполагат развитието на животновъдство и лов. Точно затова още древните хора я избират за място, където да се устроят. В нея са открити следи от обитаване още от 70 000 години преди Христа, от времето на старокаменната епоха. Пещерата е една от най-богатите на исторически и археологически останки. Най-населена е през каменно-медната епоха, V век преди Христа. През Средновековието не е постоянно заселена, а се е използвала главно като скривалище при нападения и опасности.

В Деветашката пещера има голямо разнообразие на животински видове. Тя е дом за повече от 12 защитени вида земноводни, 9 различни вида прилепи, 34 вида бозайници, като някои от тях са застрашени не само за България, а и в световен аспект, и над 82 вида птици, сред които също има представители на Червената книга. Кадо дом на прилепи, пещерата е включена в Споразумение за опазване на европейските видове прилепи- EUROBATS. Пещерата е един от приоритетните обекти от списъка.

Има специална заповед, издадена от Министерството на околната среда и водите, която създава специален пропускателен режим за посетители в галериите, който е съобразен сразмножителния период на обитателите на пещерата. Водната галерия е затворена от месец ноември до месец април, а сухата галерия от края на май до края на юли. Само входа на пещерата и светлата и част са отворени за туристи и спелеолози през цялата година. През 2014 година с инициативата на Община Ловеч и другиинституции е създаден план за управление на пещера за следващите 10 години, който да осигури добро стопанисване и управление на забележителността. Това е ипърви подобен план, който се изготвя за пещера на територията на страната.

Автор: София

Телефони: 088 815 0379

Facebook: виж тук

Описание

Деветашката пещера е сред най-големите пещери в страната. Общата и дължина е повече от 2442 метра, а площта и е почти 21 000 квадратни метра. Намира се на самия бряг на река Осъм, съвсем близо до град Ловеч и село Деветаки, откъдето идва и името и.

Първите данни за нея са от 1877 година. Там са открити много интересни артефакти, запазени от неолита по нашите земи. До 90-те години на миналия век в пещерата се е съхранявал нефт и е била таен засекретен обект като достъпът до нея е ограничен.

Пещерата предлага много добри условия за развитие на живот. Има много големи размери, естественото осветление достига до голяма дълбочина, може да се ползва като укрепление, а наоколо има гори и пасища, който предполагат развитието на животновъдство и лов. Точно затова още древните хора я избират за място, където да се устроят. В нея са открити следи от обитаване още от 70 000 години преди Христа, от времето на старокаменната епоха. Пещерата е една от най-богатите на исторически и археологически останки. Най-населена е през каменно-медната епоха, V век преди Христа. През Средновековието не е постоянно заселена, а се е използвала главно като скривалище при нападения и опасности.

В Деветашката пещера има голямо разнообразие на животински видове. Тя е дом за повече от 12 защитени вида земноводни, 9 различни вида прилепи, 34 вида бозайници, като някои от тях са застрашени не само за България, а и в световен аспект, и над 82 вида птици, сред които също има представители на Червената книга. Кадо дом на прилепи, пещерата е включена в Споразумение за опазване на европейските видове прилепи- EUROBATS. Пещерата е един от приоритетните обекти от списъка.

Има специална заповед, издадена от Министерството на околната среда и водите, която създава специален пропускателен режим за посетители в галериите, който е съобразен сразмножителния период на обитателите на пещерата. Водната галерия е затворена от месец ноември до месец април, а сухата галерия от края на май до края на юли. Само входа на пещерата и светлата и част са отворени за туристи и спелеолози през цялата година. През 2014 година с инициативата на Община Ловеч и другиинституции е създаден план за управление на пещера за следващите 10 години, който да осигури добро стопанисване и управление на забележителността. Това е ипърви подобен план, който се изготвя за пещера на територията на страната.

Близки хотели