Търсене

Църква Света Параскева Несебър

Стария Град, Несебър

Православната църква Света Параскева се намира в Старата част на град Несебър. Намира се в архитектурно – историческия резерват на града. Б близост е разположена църквата Свети Михаил и Гавраил.

Сред обстойни приучвания на археолози и историци е установени, че църквата Света Параскева датира още от 13 – 14 век. Архитектурата й е на еднокорабна базилика, има олтарна апсида и характерен нартекс. Размерите на храма са ширина 6.60 метра и дъкжина 14.70 метра.

За изграждането й е използван метода на редуващите се пояси от дялан камък и тухли. Покрива й датира от по – късни векове, тъй като съществувалата покривна конструкция не е издържала на времето. Има предположения, че най – вероятно е била куполна.

Външния изглед на църквата се доближава до този на Свети архангели Михаил и Гавраил. Могат да се видят слепи арки от северната и южната страна на храма, както и мотиви като шахмат, зигзаг, слънце, рибена кост, изработени от тухли и камък.

Несебър е известен с голямото натрупване на храмове от различни епохи и времена. Съветваме Ви да посетите и:

• Свети Стефан

• Свети Йоан Кръстител

• Свети Тодор

• Свети Архангели Михаил и Гавраил

• Свети Никола Емонски

• Света София

• Света Богородица Елеуса

• Свети Димитър

• Свето Възнесение Господне

• Свети Климент

• Свети Спиридон

• Свети Георги Стари

• Света Влахерна

При посещение на църквата, може да разгледате галерията към нея , в която се предлагат освен картини и други произведения на изкуството, както и да желаещите да запазят спомена от това място – различни сувенири.

Древното име на града е Месамбрия Понтика, а по – късно през Средновековието Месамбрия. За това име има няколко предположения. Всички са единодушни около това, че е съставено от 2 думи: брия, което означава град и мена или мелса. Именно за тази дума има няколко хипотези. Според една от тях мена е името на основателя, според друга мелса е името. А според трета хипотеза мена е използвано в смисъла на съществуваща такава старобългарска дума, която означава: размяна.

Автор: Дафинка

Работно време: Понеделник – Неделя: 10:30 – 14:00; 14:30 – 18:00

Телефони: 055 446 019

Адрес: Стария Град, Несебър

Описание

Православната църква Света Параскева се намира в Старата част на град Несебър. Намира се в архитектурно – историческия резерват на града. Б близост е разположена църквата Свети Михаил и Гавраил.

Сред обстойни приучвания на археолози и историци е установени, че църквата Света Параскева датира още от 13 – 14 век. Архитектурата й е на еднокорабна базилика, има олтарна апсида и характерен нартекс. Размерите на храма са ширина 6.60 метра и дъкжина 14.70 метра.

За изграждането й е използван метода на редуващите се пояси от дялан камък и тухли. Покрива й датира от по – късни векове, тъй като съществувалата покривна конструкция не е издържала на времето. Има предположения, че най – вероятно е била куполна.

Външния изглед на църквата се доближава до този на Свети архангели Михаил и Гавраил. Могат да се видят слепи арки от северната и южната страна на храма, както и мотиви като шахмат, зигзаг, слънце, рибена кост, изработени от тухли и камък.

Несебър е известен с голямото натрупване на храмове от различни епохи и времена. Съветваме Ви да посетите и:

• Свети Стефан

• Свети Йоан Кръстител

• Свети Тодор

• Свети Архангели Михаил и Гавраил

• Свети Никола Емонски

• Света София

• Света Богородица Елеуса

• Свети Димитър

• Свето Възнесение Господне

• Свети Климент

• Свети Спиридон

• Свети Георги Стари

• Света Влахерна

При посещение на църквата, може да разгледате галерията към нея , в която се предлагат освен картини и други произведения на изкуството, както и да желаещите да запазят спомена от това място – различни сувенири.

Древното име на града е Месамбрия Понтика, а по – късно през Средновековието Месамбрия. За това име има няколко предположения. Всички са единодушни около това, че е съставено от 2 думи: брия, което означава град и мена или мелса. Именно за тази дума има няколко хипотези. Според една от тях мена е името на основателя, според друга мелса е името. А според трета хипотеза мена е използвано в смисъла на съществуваща такава старобългарска дума, която означава: размяна.

Близки хотели