Търсене

Часовникова кула в центъра на Елена

Един от най-красивите и интересни паметници на културата в Елена е Часовниковата кула. Тя е призната за паметник на културата с национално значение. За построяването и е избрано специално място и така тя се вижда от всяка една част на планинския град. Часовниковата кула заедно с купола на „Успение на Пресвета Богородица” и камбанарията образуват тройна доминанта, която отбелязва културния и религиозен център на Елена.

Кулата е създадена през 1812 година и, за съжаление, няма запазени сведения за нейния майстор. В молитвеник на поп Христо Кършов пише следното: „... Да знай куга се согради сахата сене 1812, чана ука1и се на Енов денъ”. Камбаната и часовниковият механизъм са дарени от Фейзи ага, който е търновски аянин. Камбаната е направена в Габрово и върху нея има гравиран надпис. През 1857 година известният местен майстор Цончо Устабаши се заема с нейния ремонт. Няколко години преди това е частично ремонтирана.

Кулата има три отделни части, които са свързани по един красив и хармоничен начин. Долната част е солидна и е изградена от камъни върху квадратна основа. Височината и е почти 13 метра и е осветена от тесни мазгали. Средната част има формата на осемстенна призма и стените и са доста паянтови. Измазани са и след това варосани, по-късно са покрити с красива медна ламарина, която придава особено очарование на кулата. Тук е поставен сложният часовников механизъм, който вече 100 години работи безотказно. Последната трета част има също квадратна основа и направена от лека дървена конструкция. Открита е от всичките си страни там е поставена голямата камбана. Покривът на часовниковата кула е конусовиден и върху него има обшивка от медна ламарина. На върха е поставен щик с няколко оловни топки.

Днес Часовниковата кула в Елена продължава да отброява часовете и да краси града.

Автор: евгени

Описание

Един от най-красивите и интересни паметници на културата в Елена е Часовниковата кула. Тя е призната за паметник на културата с национално значение. За построяването и е избрано специално място и така тя се вижда от всяка една част на планинския град. Часовниковата кула заедно с купола на „Успение на Пресвета Богородица” и камбанарията образуват тройна доминанта, която отбелязва културния и религиозен център на Елена.

Кулата е създадена през 1812 година и, за съжаление, няма запазени сведения за нейния майстор. В молитвеник на поп Христо Кършов пише следното: „... Да знай куга се согради сахата сене 1812, чана ука1и се на Енов денъ”. Камбаната и часовниковият механизъм са дарени от Фейзи ага, който е търновски аянин. Камбаната е направена в Габрово и върху нея има гравиран надпис. През 1857 година известният местен майстор Цончо Устабаши се заема с нейния ремонт. Няколко години преди това е частично ремонтирана.

Кулата има три отделни части, които са свързани по един красив и хармоничен начин. Долната част е солидна и е изградена от камъни върху квадратна основа. Височината и е почти 13 метра и е осветена от тесни мазгали. Средната част има формата на осемстенна призма и стените и са доста паянтови. Измазани са и след това варосани, по-късно са покрити с красива медна ламарина, която придава особено очарование на кулата. Тук е поставен сложният часовников механизъм, който вече 100 години работи безотказно. Последната трета част има също квадратна основа и направена от лека дървена конструкция. Открита е от всичките си страни там е поставена голямата камбана. Покривът на часовниковата кула е конусовиден и върху него има обшивка от медна ламарина. На върха е поставен щик с няколко оловни топки.

Днес Часовниковата кула в Елена продължава да отброява часовете и да краси града.

Близки хотели