Търсене

Бургаско езеро

Бургаското езеро е разположено в центъра на Бургас, между два големи жилищни квартала- Долно Езерово и Горно Езерово. Местните го наричат Вая и едно от най-големите естествени езера в цялата страна. Простира се на 2899,0 хектара и е признато за защитена местност.

Крайбрежното езеро-лиман е със солена вода, защото е свързано с Черно море посредством канал. Тази връзка осигурява приток на солена вода, както и много соленоводни риби във водоема на езерото. Бургаското езеро се пълни с вода от Чукарската, Съндърдере и Айтоската река,които се вливат в него от запад. А морето е отделено от езерото чрез пясъчна коса, на която днес се намира индустриалната зона на града.

Бургаското езеро е един от най-важните зони за водолюбиви птици по нашето крайбрежие. Могат да се видят над 260 вида птици през различните сезони и за това помагат експертите от Българското дружество за защита на птиците. Голяма част от видовете са изключително редки на нашата страна и цяла Европа, а 10 са застрашени от изчезване. Само на няколко места в страната могат да се видят на едно събрани видове като нощни чапли, малки бели чапли и гривести чапли. През зимата покрай езерото могат да се видят и малки корморани, къдроглави пеликани, прекрасни червеногуши гъски както и тръноопашати потапници, качулати и кафявоглави потапници. На Бургаското езеро спират да си починат много видове, които мигрират по прелетната магистрала Via Pontica.

Бургаското езеро е защитена територия и е част от НАТУРА в България- екологична мрежа с национално значение. Признато е по отношение на Директива за дивите птици, която цели опазването и поддържането на местообитанието на защитените видове птици. Един от основните предмети на дейност в зоната е възстановяването на местообитанието на видовете, които обитават района. Посещението на всички подобни зони изисква признание пред природата и осигуряване на спокойствие на обитателите.

Автор: Sisi

Описание

Бургаското езеро е разположено в центъра на Бургас, между два големи жилищни квартала- Долно Езерово и Горно Езерово. Местните го наричат Вая и едно от най-големите естествени езера в цялата страна. Простира се на 2899,0 хектара и е признато за защитена местност.

Крайбрежното езеро-лиман е със солена вода, защото е свързано с Черно море посредством канал. Тази връзка осигурява приток на солена вода, както и много соленоводни риби във водоема на езерото. Бургаското езеро се пълни с вода от Чукарската, Съндърдере и Айтоската река,които се вливат в него от запад. А морето е отделено от езерото чрез пясъчна коса, на която днес се намира индустриалната зона на града.

Бургаското езеро е един от най-важните зони за водолюбиви птици по нашето крайбрежие. Могат да се видят над 260 вида птици през различните сезони и за това помагат експертите от Българското дружество за защита на птиците. Голяма част от видовете са изключително редки на нашата страна и цяла Европа, а 10 са застрашени от изчезване. Само на няколко места в страната могат да се видят на едно събрани видове като нощни чапли, малки бели чапли и гривести чапли. През зимата покрай езерото могат да се видят и малки корморани, къдроглави пеликани, прекрасни червеногуши гъски както и тръноопашати потапници, качулати и кафявоглави потапници. На Бургаското езеро спират да си починат много видове, които мигрират по прелетната магистрала Via Pontica.

Бургаското езеро е защитена територия и е част от НАТУРА в България- екологична мрежа с национално значение. Признато е по отношение на Директива за дивите птици, която цели опазването и поддържането на местообитанието на защитените видове птици. Един от основните предмети на дейност в зоната е възстановяването на местообитанието на видовете, които обитават района. Посещението на всички подобни зони изисква признание пред природата и осигуряване на спокойствие на обитателите.

Близки хотели